ISSN 1804-8323DOPORUČUJEME


Profesionální rady a tipy na hospodárné zavlažování

datum 07.11.2008 vlozil Michal Čermák kategorie Závlaha

Již mnoho let nosné heslo firmy Rain Bird „The Intelligence Use of Water™“ vyjadřuje snahu o maximálně účelné využívání vody – co nejpřesněji a s co nejvyšší rovnoměrností. Rady, technické postupy a doporučení nejvhodnějších výrobků přispějí velkou měrou k ekonomickému provozu zavlažovacího systému.

 

1) Používejte pouze výrobky, které využívají vodu hospodárně! Prvním krokem pro efektivní provoz systému je výběr těch výrobků, které využívají vody optimálně a úsporně. Takové výrobky jsou dobrou volbou nejen pro životní prostředí, ale zejména provozní náklady golfového hřiště. Je bohužel stále mnoho hřišť, kteří dávají přednost průměrným nebo i podprůměrným výrobkům, kde hlavním, a často i jediným, kriteriem je cena. A to i přesto, že volbou úsporných výrobků se vyšší počáteční investice rychle vrací. A vzhledem ke stále rostoucí ceně vody a ostatních energií bude i v příštích letech návratnost stále rychlejší. Navíc, v mnoha případech golfové kluby se musí vyrovnat s limity na spotřebu vody pro účely zavlažování. Mnoho komerčně úspěšných klubů rozšiřuje hřiště na 27 i 36 jamek a vhodná volba úsporných technologií od samého počátku jen přispěje k nižším investičním nárokům při rozšiřování hřiště a někdy i přímo takové rozšíření umožní!
Jako příklad lze uvést používání centrálních ovládacích systémů s rozsáhlými monitorovacími možnostmi, vysoce efektivní typy golfových postřikovačů i regulační senzory – zejména aktivní čidla srážek a meteostanice. Využívání všech možností vede k efektivnějšímu provozu systému, spotřeba vody a el. energie je nižší stejně tak jako provozní náklady. A lze to prokázat na reálných číslech. Proto se vždy snažte prosadit výrobky, a to jak při návrhu systému, tak při instalaci, které jsou nejprospěšnější pro životní prostředí i pro rozpočet klubu.

2) Postřikovače a trysky s maximální účinností – rovnoměrné zavlažování!
Používejte postřikovače s tryskami, které zaručují vysokou účinnost a maximální možnou rovnoměrnost postřiku. Optimální rovnoměrnost postřiku nejen snižuje spotřebu vody, hnojiv a dalších látek ale rovněž zlepšuje celkový stav hřiště a jeho kvalitu herních povrchů. Homogenní greeny, optimální tvrdost fervejí a odolná odpaliště s rychlou regenerací – to je jen několik základních atributů, které motivují golfisty, aby se na Vaše hřiště vraceli - znovu a znovu. Konkurence na trhu je značná a kvalita hřiště spolu s výbornými hracími podmínkami jsou silnou zbraní každého manažera hřiště. Pro dosažení kvalitní distribuce je kromě vysoce kvalitního postřikovače a trysky důležitá rovněž optimální hodnota pracovního tlaku a správný spon postřikovačů. Jakékoliv kompromisy mají velký dopad na spotřebu vody a úsporný provoz systému. Mějte toto na paměti již při návrhu systému! Pozdější úpravy jsou vždy nákladné a omezují provoz hřiště. V případě dotazů se s důvěrou obraťte na technické oddělení firmy ITTEC, které zastupuje značku Rain Bird® a má se systémy na golfových hřištích bohaté zkušenosti. Vždyť značku Rain Bird najedete nyní již na více než třiceti hřištích v České republice a na Slovensku. A celosvětově jde počet instalací do desetitisíců.

3) Zvolte ovládací systém s funkcemi Water Managementu
Moderní řešení, flexibilita, spolehlivost a jednoduché ovládání – to jsou již po mnoho let hlavní atributy všech ovládacích systémů Rain Bird.
Uveďme hlavní funkce, které významně ovlivňují flexibilitu a efektivnost celého systému:
• Vícenásobné starty – umožňují automatické spuštění několika kratších cyklů, kde nehrozí nebezpečí eroze, dodaná voda je podstatně lépe využita. (Najdete u všech ovládacích systémů Rain Bird)
• Vícenásobné nezávislé Program – umožňují přehledně rozčlenit závlahové požadavky na menší logické celky v závislosti na charakteristice a nárocích rostlin – trávníky vs keřů, květiny vs stromy apod. (Najdete u všech ovládacích systémů Rain Bird)
• Funkce Water Budget – komplexní opravný koeficient. Funkce umožňuje snadno a rychle měnit nastavenou dobu zavlažování u všech sekcí najednou. Většinou v rozsahu 0-300%. Standard u všech ovládacích systémů Rain Bird.
• Funkce Automatic ON/OFF – umožňuje uživateli rychle a snadno systém uvést do stavu Pauza. Dočasně přeruší činnost zavlažování a obnoví v okamžiku, kdy je opět zavlažování zapotřebí. Standard u všech ovládacích systémů Rain Bird.

4) Úplná automatizace systému? … Centrální ovládací systém i meteostanice!
Použití centrálního ovládacího systému přináší prokazatelně snížení spotřeby vody o 20 - 30%. V Evropě jsou nejběžnější tzv. dekodérové systémy řízené programy Maxi™, které jsou přizpůsobeny použití na golfových hřištích. Lze tak snadno a flexibilně ovládat z jednoho místa i rozsáhlé instalace na mnoha desítkách hektarů. Rozsáhlé možnosti monitorování, možnosti připojení mnoha typů čidel, přehledné grafické prostředí programového vybavení. Přidejte možnosti dálkového radiového ovládání nebo pomocí GSM telefonu. K dipozici je kompletní česká verze všech ovládacích systémů Rain Bird ať už jde o řadu StratusLT™, StratusII™, NimbusII™ či nejvýkonnější Cirrus™.
Interaktivní meteostanice vyhodnocuje průběžně rozhodující klimatické faktory, stanovuje denní evapotranspiraci (ET) a na základě zjištěných hodnot upravuje automaticky Programy centrálního ovládacího systému. V takovém případě zavlažovací systém dodává pouze vodu, která v uplynulých 24 hodinách se z hřiště odpařila nebo ji trávníky spotřebovaly na další růst. Zohlednění specifických požadavků na speciální plochy jako jsou greeny, odpaliště apod. je samozřejmě umožněno.
• Cycle+Soak™ - pokročilá funkce počítačových ovládacích systémů – dodává množství vody pouze dle kapacity zavlažované plochy, automaticky přechází do režimu vsakování (Soak) a potom opět automaticky aplikuje zbytek závlahové dávky. Omezuje erozi, povrchový odtok ztráty vody (najdete na systémech Maxi™).
• Smart Sensors™ – systém inteligentních senzorů umožňuje systému mj. detekovat nadměrné průtoky (poškození potrubí, ventilů nebo postřikovačů), popř. reagovat uzavřením sekce či zóny s problémy. (Najdete na systémech Maxi™).
• ET Programování – umožňuje systému vypočítávat a analyzovat hodnoty ET (evapotranspirace) a automaticky upravovat doby zavlažování pro jednotlivé sekce. (Najdete na systémech Maxi™).

Bližší informace: GREEN č. 4/07, www.ittec.cz


Green 2/2019

Časopis GREEN

Vážení čtenáři, kolegové,

již podeváté za sebou nechybí v každém letním čísle Greenu reportážní ohlédnutí za golfovým turnajem „Slunovrat“, kterým čeští greenkeepeři spolu s jejich přáteli, obchodními partnery a prémiovými členy LGCP slaví 21. června příchod letního slunovratu. Také tentokrát stačí nalistovat stranu 12… Turnaj, k jehož raritám patří vedle originální předstartovní přípravy, vstávání do hluboké noční tmy či obětavé válcování greenů ve dvě ráno, se znovu se těšil velkému zájmu. Zasáhl celé Česko. Na start se postavili zástupci severočeského Malevilu, jihočeského GK Krč u Protivína, západočeského Kláštera Teplá i severomoravských Šilheřovic – Daniela a Pavel Pniakovi to do středočeských Pyšel měli ze všech nejdále. A nás těší, že se turnaj v malebném Posázaví (mimochodem, Golf Loreta získal název podle kaple z roku 1699 na nedalekém vršku, jedné z mnoha nápodob stavby zvané Santa Casa – Svatá chýše z italského Lorenta), dobře zabydlel.

Z rodinných důvodů musel turnaj, bohužel, letos vynechat pyšelský head greenkeeper Bohuslav Shejbal, který se vždy osvědčil jako obětavý organizátor a pozorný hostitel (greenkeeperskému řemeslu se vyučil v USA u Freda Dickmana, v Broadmoore Golf Resortu v Coloradu Springs, české zkušenosti má mj. z ústeckých Teras, Poděbrad a z Black Bridge). Poslal z Řecka alespoň zdravici s přáním Hezké a pohodové hry. A s potutelným úsměvem na rtech určitě k němu přidal, že když se začne mluvit o zániku naší planety, obvykle se při tom handluje s cifrou pět miliard let. Tou dobou by totiž mělo Slunce vstoupit do finální fáze svého života a měnit se v rudého obra. Pozor, taková solární expanze přitom zřejmě spolkne celou naši planetu!

Ve skutečnosti se však život na Zemi takto žhavého konce nejspíše bát nemusí – pro většinu forem života bude totiž planeta jejich hřbitovem už zhruba za 500 milionů let. Stane se tak postupným zvyšováním slunečního jasu. To zvýší tempo zvětrávání křemičitanů, v důsledku čehož poklesne míra oxidu uhličitého v atmosféře. Zatímco dnes se bojíme přemíry tohoto skleníkového plynu, ani opačný extrém není dobrou zprávou. Nejpozději za 600 milionů let jeho množství v atmosféře poklesne pod limit nezbytný pro udržování fotosyntézy u většiny druhů vyšších rostlin. Důsledkem bude masové vymírání stromů a kolaps dnešní podoby potravního řetězce. Postupně se na onen svět vydá nejen rostlinný život, ale i život živočišný, který stojí a padá na dostatku rostlinné potravy.

Wow, jak uklidňující bylo v dané souvislosti slovo spolumajitele a „duchovního otce“ golfových Pyšel pana Martina Křížka po slavnostním vyhlášení výsledků, který se tradičně k hrajícím účastníkům přidal: „Chceme dopřát greenkeeperům, klientům a našim členům krásný golfový den, tedy i ten slunovratový, nejdelší den v roce – a vidět je odjíždět spokojené a s úsměvem.“ Ať žije pyšelský letní Slunovrat 2020!

Přeji Vám pohodové čtení, chuť do práce
a hodně trávníkářských úspěchů!
LUBOŠ PROCHÁZKA, šéfredaktor
Národní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan