ISSN 1804-8323DOPORUČUJEME


Suchá ohniskovitost trávníku

datum 18.05.2020 vlozil Luboš Procházka kategorie Zelené vzdělávání

Zůstává stále skutečností, že jamkoviště jsou vizitkou každého greenkeepera. Často, ale i přes veškerou snahu, počínaje hnojením, závlahou a konče třeba vertikutací i pískováním, se na okraji greenů a často i límce začnou vytvářet ohniska různé velikosti a nepravidelného tvaru. Travní drn tam živoří, nebo úplně schází. K prvým příznakům patří vadnutí travního porostu a změna jeho barvy. Tento jev je označován jako suchá ohniskovitost trávníku. V anglické či americké odborné terminologii je nazýván Local Dry Spots (LDS), Hot Spots nebo Dry Patch. Svým vzhledem často tyto „skvrny“ připomínají abiotické poškození trávníku (únik neselektivního herbicidu, nadměrná dávka anorganického hnojiva). Někdy může být tento jev zaměňován í s poškozením biotickými původci (např. háďátka). Suchá ohniskovitost je jednoznačně reakcí trávníku na stresové podmínky. Fytopatologické příručky s trávníkářskou tématikou definují LDS jako výsledek kombinace nepříznivých půdních vlastností a přítomnosti hydrofobních hub ve svrchní vrstvě půdy. Je možno též konstatovat, že pokud jsou vyloučeny biotické příčiny tohoto jevu, nejedná se o onemocnění, ale o reakci trávníku na měnící se vlastnosti půdního substrátu. Jako nejčastější příčiny výskytu tohoto jevu se udávají: zhutnělá půda, nerovnoměrná závlaha, kopcovitý terén, nízký úhrn srážek, silná vrstva plsti a větrná poloha, která pravidelně odklání proud vody při závlaze a také svažitý terén, který způsobuje rychlý odtok závlahové vody atd. Suchá ohniskovitost se vyskytuje především na velmi exponovaných a namáhaných částech trávníku, na kterých dochází zákonitě k postupnému zhutňování půdního profilu. Na nich nemá většinou závlahová voda možnost proniknout do hloubky a odtéká. S postupným zhutňováním se zhoršuje i možnost průsaku vody, dochází k odplavování živin i aplikovaných pesticidů. Suchá ohniskovitost může tedy vznikat i na dobře zavlažovaných a jinak správně ošetřovaných travnatých plochách. Vznik tohoto jevu je podpořen i průběhem počasí – suché a horké období k výskytu výrazně přispívá (Henle et al. 2007). Významným faktorem, který může přispět ke vzniku LDS, je druh půdy. Písčité půdy jsou s ohledem na svou relativně malou aktivní povrchovou plochu (např. ve srovnání s jílem) k vytvoření hydrofobní vrstvy velmi náchylné. Řada autorů uvádí, že pro vznik hydrofobie je velmi důležitý tzv. kritický obsah vody v půdě, který je závislý na množství půdních charakteristik (textura, půdní druh, podíl organické hmoty atd.). Text, bližší podrobnosti: GREEN 2/2020, doc. Bohumír CAGAŠ, Významné choroby, 9. pokračování

Green 2/2020

Časopis GREEN

Vážení čtenáři a kolegové,

dočkali jste se – dočkali jsme se, září je tady a společně s ním i letní Green 2/2020. A nové číslo by mělo být už v říjnu na cestě do vašich poštovních schránek (samozřejmě v kvalitě a rozsahu, na který jste už téměř celých 20 roků zvyklí). Snad se vše zase brzy vrátí k normálu. Budeme i s Vámi v to doufat, i když třeba s tímto editorialem finišuji v době, kdy se tak rychle koronavirus v Česku ještě od března nešířil a Indie ohlásila přírůstek skoro 80 tisíc nově nakažených za 24 hodin. Jedná se o světový rekord, napsala agentura AFP (ten podle agentury předtím držely Spojené státy). Hodně smutný, dodávám.

Myslím, že ve vědecké obci zavládl konsensus, že se nám nepodaří virus eradikovat, úplně se ho zbavit. Občas budeme koronavirové epidemie zažívat. A kvůli nim třeba i hřiště zavírat/ukončovat činnost, k čemuž došlo například po 12. červnu v golfem zapálených Albrechticích. Dobrá zpráva ale určitě je, že drtivá většina lidí nemoc nedostane podruhé a tu malou část lidí, která onemocní, už neohrozí.

V dané souvislosti, bych však rád zmínil také myšlenky předsedy našeho svazu pana Michala Voigtsta z průběžně probíhajících jednáních výkonného výboru a dozorčí rady. „Diskutujeme v současné době mnoho otázek, které jsou zásadní pro orientaci ČSG do budoucna. Chtěl bych poděkovat všem partnerům, kteří i přes těžkosti, kterými si zajisté procházejí, nadále podporují naši organizaci a dávají tím tak dostatečný prostor k diskusím o její další orientaci, fungování, směřování a změnám ve smyslu zefektivnění činnosti.“

Každopádně, letní Green, který právě držíte v rukách, může svým pestrým obsahem připomínat ohlédnutí či „výlet“ do české golfové, resp. greenkeeperské historie, prvních měsíců letošního roku. Ohlédli jsme se za konferencí České golfové federace, pyšelským turnajem Slunovrat, „potěžkali“ Čertovo břemeno, objevili zbrusu novou Dolní Dobrouč, zeptali se na karvinské Lipiny a navštívili hřiště v Berouně a jeho tým údržby… Hlavní událostí sezóny se stalo otevření nového hřiště PGA National Czech Republic (viz s. 24 až 33) a následně jeho nominace mezi nejlepší hřiště na světě v soutěži World Golf Awards, ve které soutěží s dalšími jedenácti výjimečnými hřišti z celého světa (hned pět z nich patří pod našeho provozovatele Troon International).

Nezapomněli jsme ani na již deváté pokračování seriálu Trávníky, významné choroby připravovaného Bohumírem Cagašem ve spolupráci s naší redakcí v duchu Je lepší vždy být připraven než překvapen, tentokrát pod názvem LDS - Suchá ohniskovitost (v odborné terminologii je tato travní nemoc někdy nazývaná Local Dry Spots, Hot Spots nebo Dry Patch). Doufáme, že i další příspěvky a křížovka o hezkou cenu z jihočeského Olešníku Vám přinesou užitečné informace, inspiraci nebo příjemný relax.

Přeji Vám pohodové čtení, neoslabenou chuť do práce i v době pandemie a hodně trávníkářských úspěchů!

Na závěr: Srdečně Vás zveme na tradiční Výroční turnaj ČSG do golfového
resortu Grabštejn, který se bude konat ve dnech 11. – 12. října 2020.


KALENDÁŘ AKCÍ


» zobrazit všechny akceNárodní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan