ISSN 1804-8323DOPORUČUJEME


Nové přehrady zadrží, co naprší

datum 24.02.2020 vlozil Luboš Procházka kategorie Závlaha

Česko sužuje sucho, přitom voda z republiky odtéká řekami rychle pryč. Chystají se proto nové, větší či menší přehrady. Ve hře jsou desítky míst. „Dosud dostačující vodní zdroje jsou na hranici možností uspokojit uživatele vody v povolených odběrových množstvích,“ sdělilo ministerstvo zemědělství. Na omezené podzemní zdroje spoléhat nelze. Ani hlubší vrty nejsou podle mluvčího úřadu Vojtěcha Bílého dlouhodobým řešením. Pro Česko je klíčové to, co naprší. Voda ale rychle odtéká pryč, i proto, že desítky let se odvodňovalo. Proto stát chystá kromě podpory záchytných nádrží ve městech hlavně budování nových přehrad. „Bylo identifikováno 486 lokalit, z nichž projednáváním s ochranou životního prostředí a obcemi bylo odsouhlaseno 65, které tvoří Generel chráněných území pro akumulaci povrchových vod (Generel LAPV). Jsou územně hájeny pro zajištění vody,“ potvrdil Bílý. Mezi lokality, které připadají podle tohoto materiálu v úvahu pro výstavbu větších či menších přehrad, patří například oblasti v katastrech obcí Pěčín (tok Zdobnice), Větší (Vltavice), Hradiště (Černá), Kladruby (Úhlavka), Šipín (Úterský potok), Amerika (Klabava), Strážiště (Střela), Dvorečky (Libava), Chaloupky (Rolava), Poutnov (Teplá), Hlubocká Pila (Liboc), Spálov (Odra), Horní Lomná (Lomná), Hanušovice (Morava), Hoštejn (Březná), Dlouhá Loučka (Huntava), Rajnochovice (Juhyně), Vysočany (Želetavka), Borovnice (Svratka), Čučice (Oslava). Ministerstvo zemědělství se státním podnikem Povodí nyní navrhuje seznam navýšit ještě o dalších 47 lokalit. Tento návrh byl podle ministerstva podrobně projednán se 123 obcemi, jejichž katastry budou územním hájením dotčeny. Souhlasné stanovisko poskytlo 90 obcí, jež tím potvrdily zájem o hájení 31 lokalit, z toho 13 pro vodárenské účely. Souběžně probíhají jednání s resortem životního prostředí, který odsouhlasil tři lokality. O dvaceti dalších se ještě bude jednat. Stovky rybníků Jen v letech 2015 až 2018 stát investoval do ochrany před suchem a nedostatkem vody 29 miliard korun, z toho 20 miliard bylo z EU. Z národních peněz financuje ministerstvo zemědělství program pro obce na rybníky i na opravy hrází. Od roku 2016 na to šlo 732 milionů korun. Pomohlo se tak vybudovat nebo rekonstruovat 535 rybníků. Podpora je přichystána ještě na tento rok a celkem díky ní obce získají miliardu korun. Aktuálně se obnovuje nebo nově staví 350 rybníků. Na závlahy bylo od roku 2017 podpořeno 82 projektů 120 miliony. Do rozšíření vodovodů a kanalizací se za poslední tři roky investovalo přes tři miliardy korun.

Green 1/2020

Časopis GREEN

Vážení čtenáři a kolegové,

na koupení času, jeho zastavení, zrychlování nebo zpomalování máme spojené téměř výhradně s filmovými kouzly. Například v Matrixu probíhají souboje zpomaleně právě proto, že si postavy uvědomují každý moment, každý pohyb, každý detail probíhající situace. Bohužel, podobně neuvěřitelná záležitost v podobě nakažlivého infekčního viru Covid-19, který začal přeskakovat z Číny do jiných zemí světa včetně Česka, se nám teď promítá i do naší žhavé současnosti…

Pandemie přinesla zásadní důsledky na společnost, politiku a ekonomiku, golfový svět nevyjímaje. Podle mě se však rychle začalo zapomínat, že jde jen nemoc, která přišla a (snad) zase odejde. Jistě, zanechá za sebou mnoho mrtvých, což je tragédie, ale panika není na místě. Malým, ale výmluvným jasným důkazem budiž, že JEDEME DÁL!. Proto držíte v rukách – byť s pochopitelným menším zpožděním - jarní vydání Greenu. Věřte, že i nadále uděláme vše pro to, abychom novou bezprecedentní situaci přežili s pokud možno co nejméně oběťmi. Ať už těmi finančními – konkrétně přímo existenčně vydavatelskými, pracovními nebo lidskými.

Ale upřímně: Vše výše nadhledovým blankyně modrým perem napsané by bylo pokrytectví. Cílem tohoto Editorialu totiž není nic víc, než vás jako v předešlých vydáních časopisu GREEN především kvalitně informovat – a v prvé řadě přinést Prohlášení předsedy Českého svazu greenkeeperů Michala Voigtse k nastálé nelehké situaci.

Dále se samozřejmě ohlédnout se za nejdůležitějšími oborovými akcemi (za únorovým Seminářem a volební Konferencí na ČZU v Praze – Suchdole, a také za výroční konferencí FEGGA, na kterou do irského Galway odletěli Miloslav Trojan a Jiří Kapeš jako zástupci ČSG), pozvat (na „kulatý“ 10. červnový Slunovrat v resortu Loreta Pyšely) a nastínit trendy (nalistujte si, prosím, článek Jelení střípky z každoroční výstavy Golf Industry Show z floridského Orlanda).

Dále přinést tradiční překlad článku od USGA (tentokrát na téma Co se stane, pokud nebudete udržovat golfové hřiště), inspirovat (Traction Bull Bloc je naprosto spolehlivá baterie s mimořádně dlouhou životností pro golfové vozíky), varovat a doporučit řešení (VIII. pokračování docenta B. Cagaše o nejdůležitějších travních chorobách) i třeba pobavit (Sportovní ples s osobní účastí kompletní redakce časopisu GREEN, zastoupením ČSG a tombolovou účasti firmy AROS-osiva ve Velké Bíteši, a dále křížovka o víkendový pobyt ve vranovském penzionu Jelen).

Pověstnou třešinkou na dortu budiž foto zajímavost z hřiště v Hluboké nad Vltavou. Situaci zakazující pohyb golfistů po hřišti - taková nastane jen jednou za život - využili šikovní hlubočtí greenkeepeři k výstavbě zcela nové vodní nádrže před klubovnou.

Pokud se nám Vás aspoň u dvou tří materiálů podařilo zaujmout, pak bylo cíle tohoto Editorialu, resp. jarního Greenu 1/2020, dosaženo. Ať se Vám líbí!

Přeji Vám pohodové čtení, zdraví, chuť do práce a hodně trávníkářských úspěchů i pohody bez skeptického výrazu na tváři!

PhDr. LUBOŠ PROCHÁZKA, šéfredaktor


KALENDÁŘ AKCÍ


» zobrazit všechny akceNárodní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan