ISSN 1804-8323DOPORUČUJEME


Skončil Seminář a Konference ČSG

datum 17.02.2020 vlozil Luboš Procházka kategorie Události

V prostorách ČZU v Praze – Suchdole se ve dnech 12. až 13. února konal již tradiční dvoudenní odborný seminář, se kterým ČSG spojil svoji 21. výroční konferenci (volební – zvolení nové dozorčí rady). Přítomné přivítal svazový předseda Michal Voigts a sekretář Karel Kubata. Za ČGF akci pozdravil Dominik Maršík a za ČZU v Praze děkan TF Jiří Mašek. V kruhové hale (Technická fakulta) vystoupili se svými přednáškami naši a zahraniční odborníci. ČSG slaví v těchto dnech 20. výročí své činnosti a tomuto byla věnována také značná pozornost. První den zahájil přednáškou Thomas Malehorn (USA) na téma „Nové trendy v použití smáčedel na golfovém hřišti“.Smáčedlo zvyšuje pokryvnost listů postřikem a má schopnost snižovat povrchové napětí postřikové kapaliny mnohem účinněji, než dosud používaná konvenční smáčedla na bázi vyšších alkoholů. A zlepšuje pronikání do ošetřených částí rostlin.Thomas Malehorn podtrhl význam prevence. Následoval ho Atila Viderman (SK), a to přednáškou na téma Výživa a ochrana trávníků bez použití pesticidů. Konstatoval, že s aktuálním stupněm poznání se objevují nové účinky, nová rizika. Jakmile jsou rozeznána, bývají tyto látky zakázány. Problém ovšem je, že do té doby stačí napáchat spoustu škod. Někdy při rozhodování ještě ke všemu stojíme před rozporuplnými vědeckými názory na nebezpečnost té které látky, jak tomu je třeba v případě nechvalně známého glyfosátu. V odpolední panelové diskuzi zavzpomínali na uplynulých dvacet let v českém greeenkeepingu líšnický Jiří Vozka a původně olomoucký Jaroslav Oravec, zakládající členové ČSG. Do živé diskuse, zpestřené komentovanou procházkou svazové kroniky, se zapojili nejen zástupci patronské firmy Ittec, v rámci jejíhož golfového semináře v karlštejnském hotelu Mlýn byl 30. listopadu 1991 zvolen pětičlenný přípravný výbor, ale postupně většina přítomných. Několikrát přitom bylo zdůrazněno, že ČSG nikdy nebyl odborářskou organizací sekáčů. „Jsem hrdý na 17 zakládajících členů, kteří nastartovali naši GREENKEEPERSKOU pouť plnou radostí i strastí,“ vyzdvihnul Michal Voigts. Náplní první přednášky druhého dne bylo Použití biologických prostředků při výživě a ochraně trávníků. Rosalinda van Steenis (NL) v ní konstatovala, že biologické metody by měly být buď alternativou k chemické ochraně, nebo alespoň jejich doplněním, jak vyplývá i z postupů integrované ochrany rostlin. Biologické metody - přírodní - nechemické metody nemusí znamenat jen, že není látka syntetizována chemicky, ale že jde o látku biologického původu, šetrnou pro životní prostředí.Následovala přednáška pánů Michala Beneše a Vojtěcha Maliny (CZ) na téma Možnosti využití precizního zemědělství a IOT v krajině (na golfovém hřišti), prezentace případové studie (Golf Ropice). Elektronická zařízení připojená na internet hýbou technologickým světem, všechny novinky z oblasti „internet věcí“ je třeba pečlivě sledovat! Na závěr Dalibor Procházka (ČGF) seznámil posluchače s novinkamiv pravidlech a výpočtu handicapu pro hráče. ČGFse přihlásila k používání nového WHS již od roku 2020. Reálně se tak počítá s přechodem v první polovině března, tedy dostatečně v předstihu před začátkem skutečné sezóny. Do té doby platí všechna ustanovení stávajícího EGA handicapového systému včetně iteračních úprav, nebo možnosti hrát pouze na snižování. Jak to tedy vlastně bude? A hlavně kdy? A jak vlastně bude zmíněný přechod vypadat? Tyto a další otázky vyvstávají s o to větší naléhavostí, že počasí naprosto ignoruje zaběhlé pořádky. Místy se aktuálně hraje dokonce i na běžné greeny, a tím pádem na případnou úpravu handicapu. Řádná konference v první den jednání vzala na vědomí Zprávu o činnosti svazu v roce 2019, kterou přednesl předseda Michal Voigts. Zmínil v ní dvě loňské nejdůležitější akce, které se velmi vydařily - Výroční turnaj ČSG ve slovenských golfových areálech Malý Slavkov – Kežmarok a Velká Lomnice a Zimní školu greenkeeperů v Lednici na Moravě. Přítomné pozval na aktivity, které budou realizovány v následujícím období – na 10. ročník turnaje Letní Slunovrat v Pyšelích v sobotu 21. června (start za rozbřesku v 04.30 hodin), turnaj na Grabštejně ve druhé půli srpna a Výroční turnaj ČSG 2020 v měsíci říjnu. Po upřesnění budou pevně stanovené termíny zveřejněny na www stránkách, FB účtu a výstupech v časopise GREEN. Konference zvolila novou dozorčí radu, schválila rovněž zprávu dozorčí rady ČSG za rok 2019, zprávu o hospodaření ČSG za rok 2019, účetní uzávěrku za rok 2018 a předběžnou účetní uzávěrku za rok 2019. Dále konference doporučila nadále pokračovat ve vzdělávání greenkeeperů a členů ČSG, mimo jiné prostřednictvím již osvědčených kurzů (např. Hydraulika a Meteorologie), a dále dodržovat schválený rozpočet ČSG na rok 2020. S úrovní svazového časopisu GREEN byla vyjádřena spokojenost, nicméně v době sociálních médií by bylo užitečné zlevnit tisk a přicházet vedle dosavadního papírového vydání také s výstupem elektronickým. V roce 2020 bude časopis vydán 3x, nově bude jako čtvrté číslo vydán tzv. Sborník odborných článků (v zimě). Po skončení konference proběhl společenský večer. K úspěchu akce přispěly i prezentace nejzajímavějších aktivit, mechanizace a produktů svazových Patronů a sponzorů semináře uvnitř i vně Kruhové haly. Bližší podrobnosti: GREEN 1/2020, www.czgreen.com

Green 1/2020

Časopis GREEN

Vážení čtenáři a kolegové,

na koupení času, jeho zastavení, zrychlování nebo zpomalování máme spojené téměř výhradně s filmovými kouzly. Například v Matrixu probíhají souboje zpomaleně právě proto, že si postavy uvědomují každý moment, každý pohyb, každý detail probíhající situace. Bohužel, podobně neuvěřitelná záležitost v podobě nakažlivého infekčního viru Covid-19, který začal přeskakovat z Číny do jiných zemí světa včetně Česka, se nám teď promítá i do naší žhavé současnosti…

Pandemie přinesla zásadní důsledky na společnost, politiku a ekonomiku, golfový svět nevyjímaje. Podle mě se však rychle začalo zapomínat, že jde jen nemoc, která přišla a (snad) zase odejde. Jistě, zanechá za sebou mnoho mrtvých, což je tragédie, ale panika není na místě. Malým, ale výmluvným jasným důkazem budiž, že JEDEME DÁL!. Proto držíte v rukách – byť s pochopitelným menším zpožděním - jarní vydání Greenu. Věřte, že i nadále uděláme vše pro to, abychom novou bezprecedentní situaci přežili s pokud možno co nejméně oběťmi. Ať už těmi finančními – konkrétně přímo existenčně vydavatelskými, pracovními nebo lidskými.

Ale upřímně: Vše výše nadhledovým blankyně modrým perem napsané by bylo pokrytectví. Cílem tohoto Editorialu totiž není nic víc, než vás jako v předešlých vydáních časopisu GREEN především kvalitně informovat – a v prvé řadě přinést Prohlášení předsedy Českého svazu greenkeeperů Michala Voigtse k nastálé nelehké situaci.

Dále se samozřejmě ohlédnout se za nejdůležitějšími oborovými akcemi (za únorovým Seminářem a volební Konferencí na ČZU v Praze – Suchdole, a také za výroční konferencí FEGGA, na kterou do irského Galway odletěli Miloslav Trojan a Jiří Kapeš jako zástupci ČSG), pozvat (na „kulatý“ 10. červnový Slunovrat v resortu Loreta Pyšely) a nastínit trendy (nalistujte si, prosím, článek Jelení střípky z každoroční výstavy Golf Industry Show z floridského Orlanda).

Dále přinést tradiční překlad článku od USGA (tentokrát na téma Co se stane, pokud nebudete udržovat golfové hřiště), inspirovat (Traction Bull Bloc je naprosto spolehlivá baterie s mimořádně dlouhou životností pro golfové vozíky), varovat a doporučit řešení (VIII. pokračování docenta B. Cagaše o nejdůležitějších travních chorobách) i třeba pobavit (Sportovní ples s osobní účastí kompletní redakce časopisu GREEN, zastoupením ČSG a tombolovou účasti firmy AROS-osiva ve Velké Bíteši, a dále křížovka o víkendový pobyt ve vranovském penzionu Jelen).

Pověstnou třešinkou na dortu budiž foto zajímavost z hřiště v Hluboké nad Vltavou. Situaci zakazující pohyb golfistů po hřišti - taková nastane jen jednou za život - využili šikovní hlubočtí greenkeepeři k výstavbě zcela nové vodní nádrže před klubovnou.

Pokud se nám Vás aspoň u dvou tří materiálů podařilo zaujmout, pak bylo cíle tohoto Editorialu, resp. jarního Greenu 1/2020, dosaženo. Ať se Vám líbí!

Přeji Vám pohodové čtení, zdraví, chuť do práce a hodně trávníkářských úspěchů i pohody bez skeptického výrazu na tváři!

PhDr. LUBOŠ PROCHÁZKA, šéfredaktor


KALENDÁŘ AKCÍ


» zobrazit všechny akceNárodní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan