ISSN 1804-8323DOPORUČUJEME


Skončil Seminář a Konference ČSG

datum 17.02.2020 vlozil Luboš Procházka kategorie Události

V prostorách ČZU v Praze – Suchdole se ve dnech 12. až 13. února konal již tradiční dvoudenní odborný seminář, se kterým ČSG spojil svoji 21. výroční konferenci (volební – zvolení nové dozorčí rady). Přítomné přivítal svazový předseda Michal Voigts a sekretář Karel Kubata. Za ČGF akci pozdravil Dominik Maršík a za ČZU v Praze děkan TF Jiří Mašek. V kruhové hale (Technická fakulta) vystoupili se svými přednáškami naši a zahraniční odborníci. ČSG slaví v těchto dnech 20. výročí své činnosti a tomuto byla věnována také značná pozornost. První den zahájil přednáškou Thomas Malehorn (USA) na téma „Nové trendy v použití smáčedel na golfovém hřišti“.Smáčedlo zvyšuje pokryvnost listů postřikem a má schopnost snižovat povrchové napětí postřikové kapaliny mnohem účinněji, než dosud používaná konvenční smáčedla na bázi vyšších alkoholů. A zlepšuje pronikání do ošetřených částí rostlin.Thomas Malehorn podtrhl význam prevence. Následoval ho Atila Viderman (SK), a to přednáškou na téma Výživa a ochrana trávníků bez použití pesticidů. Konstatoval, že s aktuálním stupněm poznání se objevují nové účinky, nová rizika. Jakmile jsou rozeznána, bývají tyto látky zakázány. Problém ovšem je, že do té doby stačí napáchat spoustu škod. Někdy při rozhodování ještě ke všemu stojíme před rozporuplnými vědeckými názory na nebezpečnost té které látky, jak tomu je třeba v případě nechvalně známého glyfosátu. V odpolední panelové diskuzi zavzpomínali na uplynulých dvacet let v českém greeenkeepingu líšnický Jiří Vozka a původně olomoucký Jaroslav Oravec, zakládající členové ČSG. Do živé diskuse, zpestřené komentovanou procházkou svazové kroniky, se zapojili nejen zástupci patronské firmy Ittec, v rámci jejíhož golfového semináře v karlštejnském hotelu Mlýn byl 30. listopadu 1991 zvolen pětičlenný přípravný výbor, ale postupně většina přítomných. Několikrát přitom bylo zdůrazněno, že ČSG nikdy nebyl odborářskou organizací sekáčů. „Jsem hrdý na 17 zakládajících členů, kteří nastartovali naši GREENKEEPERSKOU pouť plnou radostí i strastí,“ vyzdvihnul Michal Voigts. Náplní první přednášky druhého dne bylo Použití biologických prostředků při výživě a ochraně trávníků. Rosalinda van Steenis (NL) v ní konstatovala, že biologické metody by měly být buď alternativou k chemické ochraně, nebo alespoň jejich doplněním, jak vyplývá i z postupů integrované ochrany rostlin. Biologické metody - přírodní - nechemické metody nemusí znamenat jen, že není látka syntetizována chemicky, ale že jde o látku biologického původu, šetrnou pro životní prostředí.Následovala přednáška pánů Michala Beneše a Vojtěcha Maliny (CZ) na téma Možnosti využití precizního zemědělství a IOT v krajině (na golfovém hřišti), prezentace případové studie (Golf Ropice). Elektronická zařízení připojená na internet hýbou technologickým světem, všechny novinky z oblasti „internet věcí“ je třeba pečlivě sledovat! Na závěr Dalibor Procházka (ČGF) seznámil posluchače s novinkamiv pravidlech a výpočtu handicapu pro hráče. ČGFse přihlásila k používání nového WHS již od roku 2020. Reálně se tak počítá s přechodem v první polovině března, tedy dostatečně v předstihu před začátkem skutečné sezóny. Do té doby platí všechna ustanovení stávajícího EGA handicapového systému včetně iteračních úprav, nebo možnosti hrát pouze na snižování. Jak to tedy vlastně bude? A hlavně kdy? A jak vlastně bude zmíněný přechod vypadat? Tyto a další otázky vyvstávají s o to větší naléhavostí, že počasí naprosto ignoruje zaběhlé pořádky. Místy se aktuálně hraje dokonce i na běžné greeny, a tím pádem na případnou úpravu handicapu. Řádná konference v první den jednání vzala na vědomí Zprávu o činnosti svazu v roce 2019, kterou přednesl předseda Michal Voigts. Zmínil v ní dvě loňské nejdůležitější akce, které se velmi vydařily - Výroční turnaj ČSG ve slovenských golfových areálech Malý Slavkov – Kežmarok a Velká Lomnice a Zimní školu greenkeeperů v Lednici na Moravě. Přítomné pozval na aktivity, které budou realizovány v následujícím období – na 10. ročník turnaje Letní Slunovrat v Pyšelích v sobotu 21. června (start za rozbřesku v 04.30 hodin), turnaj na Grabštejně ve druhé půli srpna a Výroční turnaj ČSG 2020 v měsíci říjnu. Po upřesnění budou pevně stanovené termíny zveřejněny na www stránkách, FB účtu a výstupech v časopise GREEN. Konference zvolila novou dozorčí radu, schválila rovněž zprávu dozorčí rady ČSG za rok 2019, zprávu o hospodaření ČSG za rok 2019, účetní uzávěrku za rok 2018 a předběžnou účetní uzávěrku za rok 2019. Dále konference doporučila nadále pokračovat ve vzdělávání greenkeeperů a členů ČSG, mimo jiné prostřednictvím již osvědčených kurzů (např. Hydraulika a Meteorologie), a dále dodržovat schválený rozpočet ČSG na rok 2020. S úrovní svazového časopisu GREEN byla vyjádřena spokojenost, nicméně v době sociálních médií by bylo užitečné zlevnit tisk a přicházet vedle dosavadního papírového vydání také s výstupem elektronickým. V roce 2020 bude časopis vydán 3x, nově bude jako čtvrté číslo vydán tzv. Sborník odborných článků (v zimě). Po skončení konference proběhl společenský večer. K úspěchu akce přispěly i prezentace nejzajímavějších aktivit, mechanizace a produktů svazových Patronů a sponzorů semináře uvnitř i vně Kruhové haly. Bližší podrobnosti: GREEN 1/2020, www.czgreen.com

Green 4/2019

Časopis GREEN

Vážení čtenáři, kolegové,

podařilo se vám o Vánocích vyhnout legendární ruské pohádce Mrazík, kterou zná už nazpaměť pomalu každý? Zavoněl ve vaší kuchyni dozlatova upečený pták s křupavou kůrčičkou, třeba kachna nebo kuře, a tak hrozilo, že vám štěstí ulétne z domu? Zvolili jste k novoroční mu obědu raději čočku (plní přání mít u sebe peníze po celý rok), nebo jste si pochutnali na prasečím rypáčku (malé prase je symbolem štěstí)? Možná však, že jste si sváteční atmosféru spojili hlavně s výrobou domácího svařáku, nebo pečením/spíše sušením sněhových bílých pusinek. Ale možná jste se nijak nepřemáhali, nestresovali. Nic z toho přece nebylo povinné...

V naší redakci (dvacet let ve stejném složení) jsme rčením, příslovím či pranostikám nepropadli, ale stejně jsme se lehkému chvění kolem žaludku úplně neubránili. Do semilské tiskárny jsme totiž ve dnech na přelomu starého a nového roku začali posílat nový zimní Green. Odvedli jsme dobrou práci, podařilo se nám připravit vydání, které nezklame? A které inspiruje a bude již tradičně splňovat vysoké odborné požadavky? A taky na nic důležitého nezapomene - třeba na sladkou společenskou tečku za uplynulou sezónou, průlomovou mimo jiné záštitou České golfové federace nad historicky první Cenou Českého svazu greenkeeperů.

„Dohodli jsme se na principu, který by měl v rámci Večera českého golfu s ohledem na snad nově vzniklou tradici probíhat. Bylo zde hodně večerů, na kterých ani nepadlo slovo greenkeeper, přestože jsme jako svaz členem federace a jsme velmi činní,“ říká na straně 21 v materiálu „Český golf ocenil nejlepší“ pan Michal Voigts, předseda ČSG. „Jsme rádi, že si vedení ČGF uvědomuje, že greenkeepeři jsou nedílnou součástí rozvoje byznysu v českém golfovém prostředí a že je potřeba je také trochu zviditelnit,“ těší Voigtse nově vyvinutý zájem o propagaci oboru, ve kterém nelze bodově hodnotit, jako třeba u krasobruslení. „Greenkeeping není disciplína, která by se měla ohodnocovat slovem nejlepší. Bylo by nešťastné lacině vyzdvihnout jméno některého z aktivních greenkeeperů z našich nejlepších hřišť, kde jsou podmínky pro práci úplně jiné než na lidové devítce mimo velká města,“ upřesňuje Michal Voigts s tím, že oceněného (letos pana Jaroslava Pavelčáka) vybral výkonný výbor, který má největší povědomí o tom, kdo a jak se o rozvoj greenkeepingu v Česku zasloužil. Sluší se dodat, že ČSG slaví v těchto dnech dvacet let své existence. Historické chvíle spojené se založením budou oficiálně slavnostně připomenuty na výroční konferenci, která se bude ve dnech 12. – 13. února konat s tradičním odborným seminářem v prostorách ČZU v Praze – Suchdole.

Někdo má v plánu velké změny a jiný naopak neplánuje měnit nic, protože je spokojený. Ale co si budeme povídat, 2020 zní velkolepě! Je to kulaté, jubilejní, mělo by to stát za to! Takže, co máte v plánu vy?Přeji Vám pohodové čtení, chuť do práce

a hodně trávníkářských úspěchů!LUBOŠ PROCHÁZKA, šéfredaktor
Národní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan