ISSN 1804-8323DOPORUČUJEME


Budeme mít nový handicap?

datum 07.02.2020 vlozil Luboš Procházka kategorie Zajímavosti

ČGF se přihlásila k používání nového WHS již od roku 2020. Leden je pryč, ale zatím se nic neděje. Jak to tedy vlastně bude? A hlavně kdy? A jak vlastně bude ten přechod vypadat? Tyto a další otázky vyvstávají s o to větší naléhavostí, že počasí naprosto ignoruje zaběhlé pořádky a tak je aktuálně možná jednodušší se věnovat golfu než třeba lyžování. A někde se dokonce hraje i na běžné greeny a tím pádem na případnou úpravu handicapu. A otázky jsou tu… Předně je třeba říci, že nikdy nebylo stanoveno žádné pevné datum, rozhodně se pak nemluvilo o 1. lednu 2020. Vše je totiž o technické připravenosti. Ovšem vzhledem k tomu, že finální text handicapového řádu i související technické specifikace byly dány k dispozici poměrně pozdě, nebylo reálné vše stihnout připravit už do loňských Vánoc. Ostatně některé jiné federace - namátkou třeba sousední Německo - přesně z tohoto důvodu odložily přistoupení k WHS minimálně o celou jednu sezónu. Realita je pak taková, že samotný přechod v rámci serveru ČGF je prakticky připraven, ale protože změna je poměrně zásadní a dotkne se prakticky všech funkcionalit serveru, bude ještě celý měsíc věnován testování nejrůznějších scénářů, od turnajů, přes nesoutěžní výsledky až po ruční zápisy změn, včetně správného fungování všech formulářů, od verifikace základního algoritmu až po dodatkové moduly typu PCC, měkké i tvrdé závory nebo výjimečného či trestného výsledku. Reálně se tak počítá s přechodem v první polovině března, tedy dostatečně v předstihu před začátkem skutečné sezóny. Do té doby platí všechna ustanovení stávajícího EGA handicapového systému včetně iteračních úprav nebo možnosti hrát pouze pro snižování. Samotný přechod si nejspíše vyžádá jednodenní odstávku technického serveru ČGF, tedy členské a turnajové agendy. Veřejného webu ČGF se to nijak nedotkne, ale ten den nejspíš nebude možno např. zapisovat turnajové a nesoutěžní výsledky nebo se přihlašovat na turnaje. Přesné datum bude včas komunikováno jak s kluby, tak s golfovou veřejností. Pro drtivou většinu z nás bude přechod kromě změny metodiky znamenat i okamžitou jednorázovou změnu handicapu. Někomu se handicap nezmění, někomu málo a někomu hodně – to už závisí na jeho výsledkovém profilu. Přepočet proběhne podle následujících pravidel: Handicap bude přepočítán každému hráči, který byl někdy členem ČGF, bez ohledu na to, zda má nebo nemá aktuální členství. Tak se změna dotkne i těch, kteří si své roční členství zařizují až později. I oni po obnovení členství tak budou mít handicap spočítán podle nové metodiky. Handicap nebude přepočítán „cizincům“, tedy osobám, které jsou na serveru vedeny zvlášť, bez nějaké klubové příslušnosti. U nich totiž v drtivé většině případů nemáme k dispozici jejich kompletní výsledkovou historii, takže jakýkoli výpočet by byl zavádějící. Pokud jde o hráče, kteří mají své domovské členství v nějakém zahraničním klubu, je to právě tento klub, který je jejich handicapovou autoritou a jeho pravidly se tak musí řídit. Do přepočtu bude zahrnuto posledních 20 handicapově přípustných výsledků hráče, bez ohledu na jejich případné stáří. Pokud má hráč méně než 20 takových výsledků, zahrnou se všechny a při výpočtu se použije odpovídající redukovaná tabulka. Mezi přípustné výsledky patří všechna dokončená turnajová kola hraná na úpravu handicapu, včetně kol hraných pouze na snižování, pokud při nich hráč alespoň udržel. Dále sem patří všechny dokončené nesoutěžní výsledky a korektně zadané zahraniční výsledky (ať už zadané ručně např. u reprezentantů, nebo automaticky přenesené ze Slovenska). Naopak nebudou zahrnuta kola hraná bez úpravy handicapu, kola hraná pouze pro snižování, nedokončená kola nebo ruční úpravy handicapu, včetně záznamů o ročních kontrolách. Přepočtena bude i delší handicapová historie hráče tak, aby hned od začátku fungování WHS bylo možno používat všechny jeho součásti, včetně např. závor (ty vyžadují přepočtenou historii alespoň za poslední plovoucí rok). Největší změnu mohou očekávat hráči se stávajícím handicapem EGA 36 – 54, protože v novém systému se nerozlišují handicapové kategorie a i v tomto rozmezí se bude standardně upravovat, tedy i zvyšovat. Tomu, kdo má sice na serveru vedený handicapový záznam (typicky úvodních 54, ale třeba i historicky 36), ale nemá evidován ani jeden započitatelný výsledek, bude přidělen výchozí handicap 54 (alias zelená karta). Další úpravy pak budou již probíhat automaticky, a to vždy při uzavření příslušného dne. Do té doby bude informace uvedená např. ve výsledkové listině jen orientační. O všechno se bude, jako doposud, starat server. Stále ale zůstává odpovědnost hráče za to, že do turnaje nastupuje se správným handicapem. Pokud by k opaku došlo chybou serveru, nebude za to trestán. Ovšem je čistě na hráči, aby si ohlídal, že má započteny všechny výsledky, které započteny mít má. To se týká zejména kol odehraných v zahraničí. Obzvlášť pozorně se tomu budou muset věnovat hráči, kteří mají členství jak tady, tak na Slovensku, kde v obou případech hrají pod místní registrací, takže se výsledky navzájem nepřenášejí. V takovém případě si hráč musí zvolit, který z klubů bude jeho handicapovou autoritou a tomuto klubu promptně hlásit výsledky odehrané jinde. Jenom tak bude mít správně spočítaný handicap. V tom druhém klubu pak musí vždy před každým turnajem nahlásit svůj správný aktuální handicap, protože případný lokální přepočet bez zohlednění kompletní výsledkové historie nemá platnost. Při zanedbání uvedeného se hráč vystavuje riziku diskvalifikace z důvodu nastoupení s neoprávněně vysokým handicapem, dojde-li k tomu. V přihlašování na turnaje ani v ničem jiném ale se navenek nic nemění. Jiná bude ale dynamika změn handicapů (viz předchozí díly), na což si budeme muset zvyknout. Ale to spraví čas – dropování od kolen už taky nikomu nepřijde divné. A stejně to bude do roka a do dne i s handicapy. Bližší informace, kontakt: www.cgf.cz, autor textu Dalibor PROCHÁZKA

Green 1/2020

Časopis GREEN

Vážení čtenáři a kolegové,

na koupení času, jeho zastavení, zrychlování nebo zpomalování máme spojené téměř výhradně s filmovými kouzly. Například v Matrixu probíhají souboje zpomaleně právě proto, že si postavy uvědomují každý moment, každý pohyb, každý detail probíhající situace. Bohužel, podobně neuvěřitelná záležitost v podobě nakažlivého infekčního viru Covid-19, který začal přeskakovat z Číny do jiných zemí světa včetně Česka, se nám teď promítá i do naší žhavé současnosti…

Pandemie přinesla zásadní důsledky na společnost, politiku a ekonomiku, golfový svět nevyjímaje. Podle mě se však rychle začalo zapomínat, že jde jen nemoc, která přišla a (snad) zase odejde. Jistě, zanechá za sebou mnoho mrtvých, což je tragédie, ale panika není na místě. Malým, ale výmluvným jasným důkazem budiž, že JEDEME DÁL!. Proto držíte v rukách – byť s pochopitelným menším zpožděním - jarní vydání Greenu. Věřte, že i nadále uděláme vše pro to, abychom novou bezprecedentní situaci přežili s pokud možno co nejméně oběťmi. Ať už těmi finančními – konkrétně přímo existenčně vydavatelskými, pracovními nebo lidskými.

Ale upřímně: Vše výše nadhledovým blankyně modrým perem napsané by bylo pokrytectví. Cílem tohoto Editorialu totiž není nic víc, než vás jako v předešlých vydáních časopisu GREEN především kvalitně informovat – a v prvé řadě přinést Prohlášení předsedy Českého svazu greenkeeperů Michala Voigtse k nastálé nelehké situaci.

Dále se samozřejmě ohlédnout se za nejdůležitějšími oborovými akcemi (za únorovým Seminářem a volební Konferencí na ČZU v Praze – Suchdole, a také za výroční konferencí FEGGA, na kterou do irského Galway odletěli Miloslav Trojan a Jiří Kapeš jako zástupci ČSG), pozvat (na „kulatý“ 10. červnový Slunovrat v resortu Loreta Pyšely) a nastínit trendy (nalistujte si, prosím, článek Jelení střípky z každoroční výstavy Golf Industry Show z floridského Orlanda).

Dále přinést tradiční překlad článku od USGA (tentokrát na téma Co se stane, pokud nebudete udržovat golfové hřiště), inspirovat (Traction Bull Bloc je naprosto spolehlivá baterie s mimořádně dlouhou životností pro golfové vozíky), varovat a doporučit řešení (VIII. pokračování docenta B. Cagaše o nejdůležitějších travních chorobách) i třeba pobavit (Sportovní ples s osobní účastí kompletní redakce časopisu GREEN, zastoupením ČSG a tombolovou účasti firmy AROS-osiva ve Velké Bíteši, a dále křížovka o víkendový pobyt ve vranovském penzionu Jelen).

Pověstnou třešinkou na dortu budiž foto zajímavost z hřiště v Hluboké nad Vltavou. Situaci zakazující pohyb golfistů po hřišti - taková nastane jen jednou za život - využili šikovní hlubočtí greenkeepeři k výstavbě zcela nové vodní nádrže před klubovnou.

Pokud se nám Vás aspoň u dvou tří materiálů podařilo zaujmout, pak bylo cíle tohoto Editorialu, resp. jarního Greenu 1/2020, dosaženo. Ať se Vám líbí!

Přeji Vám pohodové čtení, zdraví, chuť do práce a hodně trávníkářských úspěchů i pohody bez skeptického výrazu na tváři!

PhDr. LUBOŠ PROCHÁZKA, šéfredaktor


KALENDÁŘ AKCÍ


» zobrazit všechny akceNárodní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan