ISSN 1804-8323DOPORUČUJEME


Hraboš není náš kámoš

datum 29.01.2020 vlozil Luboš Procházka kategorie Zajímavosti

Přestože aktuální monitoring hraboše polního prováděný inspektory ÚKZÚZ potvrzuje mírný pokles populace na většině zemědělských ploch, (snížení oproti stavu v prosinci 2019 o 17 %) aktuální počty v průměru přesahují 1000 aktivních východů z nor na ha. Stav populace je stále srovnatelný se situací na přelomu srpna a září (letní populace). Stále platí, že pokud se nezmění ráz počasí, můžeme očekávat v únoru a březnu masivní invazi mladých hrabošů, kteří se narodili v průběhu ledna (hraboši se mohou v průběhu mírných zim množit). Data potvrzují, že síla současné populace v průměru přesahuje pětinásobek prahu škodlivosti, při čemž průměrné hodnoty populací v roce 2014 a 2015 (gradační roky) dosahovaly v tomto období maximálně dvojnásobku prahu škodlivosti. Z aktuálního monitoringu v jednotlivých krajích vyplývá, že ve většině z nich došlo v průběhu ledna k poklesu, výjimkou jsou kraje Vysočina, Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj, kde populační hustota hraboše polního mírně stoupá. Stále však platí, že v krajích Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém se stavy hrabošů pohybují v průměru na šesti až osminásobku prahu škodlivosti. Nižší populační hustota ve výše zmíněných krajích neznamená snížení rizika pro ozimé porosty. Problémy s přemnoženými hraboši lze v lednových dnech pozorovat všude tam, kde padl poprašek sněhu. Kolonie hrabošů jsou nejpatrnější v porostech ozimých obilnin, kde vytváří plošné výpadky porostu, někde až přes 50 %. Na jaře tak budou zemědělci nuceni nahradit zničené porosty. Není tu však záruka, že se do zakládaných jařin nebudou stěhovat hraboši z porostů ozimů a okolních rezervoárů (meze, remízy, silniční příkopy, nekultivované pozemky apod.). Navíc díky mozaikovitému rozšíření hraboše představují málo zasažená území, možná paradoxně, stejné nebezpečí, neboť v tuto chvíli představují volnou niku, kam se může hraboš šířit či kde se může dál množit. Na řadě míst s porosty vojtěšky a jetele během zimy zemědělci instalovali berličky, které mají podpořit predaci hrabošů myšilovnými ptáky. Dravci jsou považováni za významný faktor v redukci populací hrabošů, nicméně ve fázi gradace nemohou díky enormnímu množství hrabošů zmírnit škody. Jejich význam přichází až ve fázi retrogradace, kdy reagují na dostatek kořisti úspěšným odchovem mláďat a urychlí tím pád populace. Aktuální výstupy monitoringu hraboše polního je možné sledovat a v aplikaci Rostlinolékařský portál - Mapy výskytu. Zdroj: ÚKZÚZ

Green 1/2020

Časopis GREEN

Vážení čtenáři a kolegové,

na koupení času, jeho zastavení, zrychlování nebo zpomalování máme spojené téměř výhradně s filmovými kouzly. Například v Matrixu probíhají souboje zpomaleně právě proto, že si postavy uvědomují každý moment, každý pohyb, každý detail probíhající situace. Bohužel, podobně neuvěřitelná záležitost v podobě nakažlivého infekčního viru Covid-19, který začal přeskakovat z Číny do jiných zemí světa včetně Česka, se nám teď promítá i do naší žhavé současnosti…

Pandemie přinesla zásadní důsledky na společnost, politiku a ekonomiku, golfový svět nevyjímaje. Podle mě se však rychle začalo zapomínat, že jde jen nemoc, která přišla a (snad) zase odejde. Jistě, zanechá za sebou mnoho mrtvých, což je tragédie, ale panika není na místě. Malým, ale výmluvným jasným důkazem budiž, že JEDEME DÁL!. Proto držíte v rukách – byť s pochopitelným menším zpožděním - jarní vydání Greenu. Věřte, že i nadále uděláme vše pro to, abychom novou bezprecedentní situaci přežili s pokud možno co nejméně oběťmi. Ať už těmi finančními – konkrétně přímo existenčně vydavatelskými, pracovními nebo lidskými.

Ale upřímně: Vše výše nadhledovým blankyně modrým perem napsané by bylo pokrytectví. Cílem tohoto Editorialu totiž není nic víc, než vás jako v předešlých vydáních časopisu GREEN především kvalitně informovat – a v prvé řadě přinést Prohlášení předsedy Českého svazu greenkeeperů Michala Voigtse k nastálé nelehké situaci.

Dále se samozřejmě ohlédnout se za nejdůležitějšími oborovými akcemi (za únorovým Seminářem a volební Konferencí na ČZU v Praze – Suchdole, a také za výroční konferencí FEGGA, na kterou do irského Galway odletěli Miloslav Trojan a Jiří Kapeš jako zástupci ČSG), pozvat (na „kulatý“ 10. červnový Slunovrat v resortu Loreta Pyšely) a nastínit trendy (nalistujte si, prosím, článek Jelení střípky z každoroční výstavy Golf Industry Show z floridského Orlanda).

Dále přinést tradiční překlad článku od USGA (tentokrát na téma Co se stane, pokud nebudete udržovat golfové hřiště), inspirovat (Traction Bull Bloc je naprosto spolehlivá baterie s mimořádně dlouhou životností pro golfové vozíky), varovat a doporučit řešení (VIII. pokračování docenta B. Cagaše o nejdůležitějších travních chorobách) i třeba pobavit (Sportovní ples s osobní účastí kompletní redakce časopisu GREEN, zastoupením ČSG a tombolovou účasti firmy AROS-osiva ve Velké Bíteši, a dále křížovka o víkendový pobyt ve vranovském penzionu Jelen).

Pověstnou třešinkou na dortu budiž foto zajímavost z hřiště v Hluboké nad Vltavou. Situaci zakazující pohyb golfistů po hřišti - taková nastane jen jednou za život - využili šikovní hlubočtí greenkeepeři k výstavbě zcela nové vodní nádrže před klubovnou.

Pokud se nám Vás aspoň u dvou tří materiálů podařilo zaujmout, pak bylo cíle tohoto Editorialu, resp. jarního Greenu 1/2020, dosaženo. Ať se Vám líbí!

Přeji Vám pohodové čtení, zdraví, chuť do práce a hodně trávníkářských úspěchů i pohody bez skeptického výrazu na tváři!

PhDr. LUBOŠ PROCHÁZKA, šéfredaktor


KALENDÁŘ AKCÍ


» zobrazit všechny akceNárodní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan