ISSN 1804-8323DOPORUČUJEME


ČSG slaví 20 let své existence

datum 10.12.2019 vlozil Luboš Procházka kategorie Události

Český svaz greenkeeperů slaví v těchto dnech dvacet let své existence. „Jsem hrdý na 17 zakládajících členů, kteří se sešli v hotelu Mlýn na Karlštejně a nastartovali tak naši GREENKEEPERSKOU pouť plnou radostí i strastí,“ říká současný předseda výkonného výboru ČSG pan Michal Voigts. Sedmnáct zakládajících členů se sešlo dne 30. 11. 1999 v karlštejnském hotelu Mlýn v rámci golfového semináře fy Ittec. Do pětičlenného svazového přípravného výboru byli zvoleni pánové Matějček a Sejf (oba za Karlštejn) Pavelčák (Šilheřovice), Příhoda (Svratka) a Vozka (Líšnice). Stanovy byly zaregistrovány Ministerstvem vnitra ČR dne 17. 1. 2000 pod j.č. VS/1-1/42 512/00-R. Na základě jejich registrace požádal přípravný výbor Český statistický úřad o přidělení identifikačního čísla 70 10 43 61. Historicky 1. Výroční konference ČSG, občanského sdružení, se konala v motolské klubovně GC Praha dne 5. 2. 2000. Přítomno bylo 19 řádných členů s platným hlasem. Jednání řídil Vojtěch Matějček. Více než 30 účastníků jednání pozdravil osobně pan Prokop Sedlák, zástupce České golfové federace, přečten byl také pozdravný dopis Tomáše Teissiga, prezidenta PGA Czech. „Vy, kohož se historická chvíle spojená se založením ČSG týká a cítí jako já hrdost, vzpomeňte ji a dejte si skleničku na tento slavný okamžik,“ dodává kunětický Michal Voigts. Historické chvíle spojené se založením ČSG budou oficiálně slavnostně připomenuty na 21. Výroční konferenci ČSG, která se bude ve dnech 12. – 13. února konat s tradičním odborným seminářem v prostorách ČZU v Praze – Suchdole. Kontakt a bližší informace: www.czgreen.com, GREEN 1/2020

Green 1/2020

Časopis GREEN

Vážení čtenáři a kolegové,

na koupení času, jeho zastavení, zrychlování nebo zpomalování máme spojené téměř výhradně s filmovými kouzly. Například v Matrixu probíhají souboje zpomaleně právě proto, že si postavy uvědomují každý moment, každý pohyb, každý detail probíhající situace. Bohužel, podobně neuvěřitelná záležitost v podobě nakažlivého infekčního viru Covid-19, který začal přeskakovat z Číny do jiných zemí světa včetně Česka, se nám teď promítá i do naší žhavé současnosti…

Pandemie přinesla zásadní důsledky na společnost, politiku a ekonomiku, golfový svět nevyjímaje. Podle mě se však rychle začalo zapomínat, že jde jen nemoc, která přišla a (snad) zase odejde. Jistě, zanechá za sebou mnoho mrtvých, což je tragédie, ale panika není na místě. Malým, ale výmluvným jasným důkazem budiž, že JEDEME DÁL!. Proto držíte v rukách – byť s pochopitelným menším zpožděním - jarní vydání Greenu. Věřte, že i nadále uděláme vše pro to, abychom novou bezprecedentní situaci přežili s pokud možno co nejméně oběťmi. Ať už těmi finančními – konkrétně přímo existenčně vydavatelskými, pracovními nebo lidskými.

Ale upřímně: Vše výše nadhledovým blankyně modrým perem napsané by bylo pokrytectví. Cílem tohoto Editorialu totiž není nic víc, než vás jako v předešlých vydáních časopisu GREEN především kvalitně informovat – a v prvé řadě přinést Prohlášení předsedy Českého svazu greenkeeperů Michala Voigtse k nastálé nelehké situaci.

Dále se samozřejmě ohlédnout se za nejdůležitějšími oborovými akcemi (za únorovým Seminářem a volební Konferencí na ČZU v Praze – Suchdole, a také za výroční konferencí FEGGA, na kterou do irského Galway odletěli Miloslav Trojan a Jiří Kapeš jako zástupci ČSG), pozvat (na „kulatý“ 10. červnový Slunovrat v resortu Loreta Pyšely) a nastínit trendy (nalistujte si, prosím, článek Jelení střípky z každoroční výstavy Golf Industry Show z floridského Orlanda).

Dále přinést tradiční překlad článku od USGA (tentokrát na téma Co se stane, pokud nebudete udržovat golfové hřiště), inspirovat (Traction Bull Bloc je naprosto spolehlivá baterie s mimořádně dlouhou životností pro golfové vozíky), varovat a doporučit řešení (VIII. pokračování docenta B. Cagaše o nejdůležitějších travních chorobách) i třeba pobavit (Sportovní ples s osobní účastí kompletní redakce časopisu GREEN, zastoupením ČSG a tombolovou účasti firmy AROS-osiva ve Velké Bíteši, a dále křížovka o víkendový pobyt ve vranovském penzionu Jelen).

Pověstnou třešinkou na dortu budiž foto zajímavost z hřiště v Hluboké nad Vltavou. Situaci zakazující pohyb golfistů po hřišti - taková nastane jen jednou za život - využili šikovní hlubočtí greenkeepeři k výstavbě zcela nové vodní nádrže před klubovnou.

Pokud se nám Vás aspoň u dvou tří materiálů podařilo zaujmout, pak bylo cíle tohoto Editorialu, resp. jarního Greenu 1/2020, dosaženo. Ať se Vám líbí!

Přeji Vám pohodové čtení, zdraví, chuť do práce a hodně trávníkářských úspěchů i pohody bez skeptického výrazu na tváři!

PhDr. LUBOŠ PROCHÁZKA, šéfredaktor
Národní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan