ISSN 1804-8323DOPORUČUJEME


Nový handicapový systém - 7.

datum 03.12.2019 vlozil ČGF ČGF kategorie Zajímavosti

V sedmém pokračování se podíváme na samotnou praktickou aplikaci Světového handicapového systému, která snad dobře objasní vše již dříve uvedené. Nejprve si zopakujeme, jak se naloží s jednotlivým uhraným výsledkem. Ten je totiž ve finále vyjádřen jako přepočtená odchylka, která ve skutečnosti reprezentuje handicap odpovídající právě uhranému výsledku. K výsledku se lze dobrat jednak přes rány (pomocí tzv. upraveného hrubého výsledku), nebo přes Stableford – vždy v závislosti na tom, o jaký typ hry se jednalo. Výsledek je ale v obou případech totožný (s možnou výjimkou u opravdu vysokých handicapů, kde hráč dostává 4 nebo více ran na jamce). Vezměme si konkrétní příklad. Hráč s handicapovým indexem 17,8 měl plný hrací handicap 22. Jeho uhrané hrubé skóre 103 se pro potřeby handicapového zápočtu upraví o dvě rány dolů na 101, protože na jamkách č. 2 a 4 zahrál pokaždé netto triple bogey (8 na paru 4 s 1 handicapovou ranou), které se započítá jen jako netto double bogey (7 – tyto úpravy jsou zvýrazněny). Na jamce č. 8 sice hráč také získal 0 bodů, ale přesně za netto double bogey, takže tam se nic nemění. Ke stejnému výsledku dojdeme, když to přepočítáme přes Stablefordové body: UHV = PAR + plný hrací handicap – ( Body – 36 ) = 72 + 22 – ( 29 – 36 ) = 94 + 7 = 101. Mimochodem - těch 94 je vlastně výsledek odpovídající hráčovu aktuálnímu handicapu. Takže máme UHV (upravený hrubý výsledek) 101. Teď ho přepočítáme na přepočtenou odchylku: PO = ( UHV – CR ) * 113 / SR = ( 101 – 72,2 ) * 113 / 140 = 23,2. To je vlastně výše handicapu odpovídající tomuto výsledku. Záznam v hráčově handicapové historii pak bude obsahovat následující položky: Datum, Turnaj, Hřiště, Kolo, Odpaliště, Typ hry Normy (PAR 72, CR 72,2, SR 140) Výchozí handicap (17,4) Plný hrací handicap (22) Brutto rány (103 – pokud je výsledek k dispozici) Stablefordové body (29 – pokud je výsledek k dispozici) Upravený hrubý výsledek (101) Přepočtenou odchylku (23,2) Případné další technické položky (PCC, úpravu s ohledem na výjimečný výsledek, nejnižší handicapový index za poslední rok atd.) Jako poslední pak bude uveden nový handicapový index hráče. Ten ale jen z toho jednoho záznamu nelze zjistit, jako vstupní data potřebujeme posledních 20 výsledků hráče, konkrétně posledních 20 přepočtených odchylek. Jejich přehled je v prvním řádku ve spodní části obrázku, přičemž těch 8 nejlepších, které se aktuálně započítají, je zvýrazněno. Nový handicapový index hráče je jejich průměrem a vyjde 18,2. Z přehledu přepočtených odchylek, které jsou uvedeny v chronologickém pořadí, se dá odvodit, že hráči právě musel ze sledovaných 20 výsledků vypadnout dobrý výsledek, který se mu předtím započítával do průměru. Zároveň je vidět, že většina jeho dobrých započítávaných výsledků je staršího data a že se tak nutně blíží okamžik, kdy začne ještě výrazněji zhoršovat, protože mu ty dobré výsledky začnou mizet. Nejprve to nebude o tolik, protože těch nejbližších 20,0 ještě jakž takž nahradí dalších 20,8, ale pokud pokles výkonnosti bude pokračovat, půjde to pak rychle. Třeba když ani jeden z dalších 5 výsledků nespadne do započítávané osmičky (viz druhý řádek na obrázku dole), bude jeho handicapový index už 19,5, ovšem s potenciálem se dále výrazněji zhoršovat. Kde se to zhoršování zastaví? To samozřejmě záleží na tom, jak moc špatně bude hrát, ale jestliže jeho výchozí handicapový index pro analyzované kolo (17,8) byl jeho tzv. nejlepším handicapovým indexem, pak v během dalších 12 kalendářních měsíců nemůže zhoršit na víc než 22,8 (tzv. tvrdá uzávěra, která je o 5 ran nad nejnižším handicapovým indexem). Text, kontakt: Dalibor PROCHÁZKA, www.cgf.cz

Green 1/2020

Časopis GREEN

Vážení čtenáři a kolegové,

na koupení času, jeho zastavení, zrychlování nebo zpomalování máme spojené téměř výhradně s filmovými kouzly. Například v Matrixu probíhají souboje zpomaleně právě proto, že si postavy uvědomují každý moment, každý pohyb, každý detail probíhající situace. Bohužel, podobně neuvěřitelná záležitost v podobě nakažlivého infekčního viru Covid-19, který začal přeskakovat z Číny do jiných zemí světa včetně Česka, se nám teď promítá i do naší žhavé současnosti…

Pandemie přinesla zásadní důsledky na společnost, politiku a ekonomiku, golfový svět nevyjímaje. Podle mě se však rychle začalo zapomínat, že jde jen nemoc, která přišla a (snad) zase odejde. Jistě, zanechá za sebou mnoho mrtvých, což je tragédie, ale panika není na místě. Malým, ale výmluvným jasným důkazem budiž, že JEDEME DÁL!. Proto držíte v rukách – byť s pochopitelným menším zpožděním - jarní vydání Greenu. Věřte, že i nadále uděláme vše pro to, abychom novou bezprecedentní situaci přežili s pokud možno co nejméně oběťmi. Ať už těmi finančními – konkrétně přímo existenčně vydavatelskými, pracovními nebo lidskými.

Ale upřímně: Vše výše nadhledovým blankyně modrým perem napsané by bylo pokrytectví. Cílem tohoto Editorialu totiž není nic víc, než vás jako v předešlých vydáních časopisu GREEN především kvalitně informovat – a v prvé řadě přinést Prohlášení předsedy Českého svazu greenkeeperů Michala Voigtse k nastálé nelehké situaci.

Dále se samozřejmě ohlédnout se za nejdůležitějšími oborovými akcemi (za únorovým Seminářem a volební Konferencí na ČZU v Praze – Suchdole, a také za výroční konferencí FEGGA, na kterou do irského Galway odletěli Miloslav Trojan a Jiří Kapeš jako zástupci ČSG), pozvat (na „kulatý“ 10. červnový Slunovrat v resortu Loreta Pyšely) a nastínit trendy (nalistujte si, prosím, článek Jelení střípky z každoroční výstavy Golf Industry Show z floridského Orlanda).

Dále přinést tradiční překlad článku od USGA (tentokrát na téma Co se stane, pokud nebudete udržovat golfové hřiště), inspirovat (Traction Bull Bloc je naprosto spolehlivá baterie s mimořádně dlouhou životností pro golfové vozíky), varovat a doporučit řešení (VIII. pokračování docenta B. Cagaše o nejdůležitějších travních chorobách) i třeba pobavit (Sportovní ples s osobní účastí kompletní redakce časopisu GREEN, zastoupením ČSG a tombolovou účasti firmy AROS-osiva ve Velké Bíteši, a dále křížovka o víkendový pobyt ve vranovském penzionu Jelen).

Pověstnou třešinkou na dortu budiž foto zajímavost z hřiště v Hluboké nad Vltavou. Situaci zakazující pohyb golfistů po hřišti - taková nastane jen jednou za život - využili šikovní hlubočtí greenkeepeři k výstavbě zcela nové vodní nádrže před klubovnou.

Pokud se nám Vás aspoň u dvou tří materiálů podařilo zaujmout, pak bylo cíle tohoto Editorialu, resp. jarního Greenu 1/2020, dosaženo. Ať se Vám líbí!

Přeji Vám pohodové čtení, zdraví, chuť do práce a hodně trávníkářských úspěchů i pohody bez skeptického výrazu na tváři!

PhDr. LUBOŠ PROCHÁZKA, šéfredaktor
Národní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan