ISSN 1804-8323DOPORUČUJEME


Studentská exkurze do Pyšel

datum 07.05.2019 vlozil Karel Kubata kategorie Zelené vzdělávání

V polovině dubna čeští i zahraniční studenti trávníkářství z České zemědělské univerzity v Praze navštívili Loreta Golf Club Pyšely. Chtěli si k teoretickým znalostem o pěstování trávníků doplnit také několik praktických zkušeností. Hřištěm je provázel velice ochotný greenkeeper pan Ing. Bohuslav Shejbal, který studentům předal mnoho důležitých informací o fungování a údržbě golfového hřiště. Připravil také několik zajímavých ukázek technického vybavení a jeho použití. Exkurze začala návštěvou strojového parku. Studenti si mohli prohlédnout nejen mechanizaci, určenou k údržbě intenzivně využívaných hracích ploch, ale i sekačku se sběrným košem, určenou na rough. Ing. Shejbal vysvětlil, jak se s těmito stroji pracuje a jak se seřizují. Zaměřil se především na nejdůležitější stroj pro údržbu golfových hřišť, a to vřetenovou sekačku. Studenti se dozvěděli např. kde a jak často se používá, kterým směrem se sečou greeny a k čemu slouží groomer. Prohlédli si také brusky na vřetena a horizontální nože. Pobavila je i ukázka výkonu turbínového fukaru na listí Buffalo, který byl demonstrován pomocí vhozené čepice. Další zastávka byla v zázemí greenkeepera, který je zde seznámil se softwarem pro centrální řízení závlahového systému. Předvedl jim také dva typy postřikovačů, které používají na různých částech hřiště. Studenti se především zajímali o to, nakolik byl trávník v minulém roce zasažen suchem a jak situaci greenkeeper řešil. Zajímavá prezentace mechanizace byla připravena i u nejbližšího bunkru. Přichystán zde byl nově zakoupený stroj Sand Star určený k úpravě písečných ploch. Studenti měli možnost si ho i osobně vyzkoušet, ale odvahu ukázat svou zručnost před ostatními projevil jen jeden. Na přilehlém greenu Ing. Shejbal popsal nejdůležitější zásahy nutné pro jeho údržbu – vertikutaci, aerifikaci, top-dressing, ošetřování proti chorobám a další. Na vyříznuté sondě ukázal půdní profil na greenu, stav kořenového systému trav a vysvětlil, co je to trávníková plsť. Předvedl také, jak používat jamkovačku a jak správně jamku „přesadit“. Několik studentů mělo opět možnost si to zkusit. Vrtání jamky se ukázalo pracnější, než se zpočátku zdálo. Při krátké procházce po hřišti mohli studenti ocenit celkovou architekturu hřiště a jeho citlivé zasazení do krajiny. Došli až k nádrži se závlahovou vodou a podívali se na hlavní čerpadlo. Několik studentů vyděsila malá exploze – neplánovaná ukázka menší poruchy. Exkurze byla zakončena u klubovny prohlídkou cvičných ploch. Zájemci si mohli vyzkoušet odpal a patování a projevit tak svůj přirozený talent. Nová naděje pro světový golf se však nenašla ani mezi studenty, ani mezi pedagogy. Na závěr Ing. Shejbal mluvil o svých zkušenostech ze zahraničí a předal zajímavé informace o možnostech práce a studia v USA. Exkurze se studentům velice líbila a byli rádi, že se jí mohli zúčastnit. Doufáme, že příští jaro ji budeme mít možnost zopakovat i pro další ročník. Autoři textu: Ing. Zuzana Hrevušová, Ph.D., Ing. Pavel Fuksa, Ph.D., Katedra agroekologie a rostlinné produkce, FAPPZ, ČZU v Praze Bližší informace: GREEN 2/2018

Green 1/2019

Časopis GREEN

Vážení čtenáři, kolegové,

letos začínáme již šestnáctou jarní sezonu, kdy nezávislý odborný čtvrtletník GREEN pravidelně vychází. V editorialu jeho prvního čísla, jehož výrobu si ČSG v roce 2003 zadal u vydavatelství Unigolf, čteme: „Greenkeeping je v zahraničí velmi respektovaný obor (i v Čechách si už hráči rychle zvykají na stále vyšší standardy z hlediska dokonalosti herních povrchů), podle nás si zaslouží odpovídající kvalitní tiskovinu… máme nemalé ambice stát se vítaným pomocníkem všech vás, kteří ke své práci potřebujete spíš odborné a zasvěcené informace… vycházet bude na minimálně 16 křídových stranách v plnokrevném provedení... a cíleně rozesílán všem členům ČSG, do všech golfových klubů jejich prezidentům, manažerům a konkrétním správcům hřišť, také do významných českých vzdělávacích center včetně Vysoké školy zemědělské v Praze a Mendelovy univerzity v Brně.“

Těší mě, že minimálně dva poslední „závazky“ se nám postupně podařilo naplnit (a stále daří) více než dobře. Na GREEN dnes narazíte v klubovnách golfových klubů a fotbalových týmů nejen v celé České i Slovenské republice, na pracovních stolech profesionálů – trávníkářů, na odborných akcích i na zajímavých událostech vyloženě sportovního nebo společenského významu…

Je to tak trochu malý zázrak, že náš časopis, fungující pouze z vlastních zdrojů, se nejen prosadil, ale i udržel v konkurenci velkých celků. Ty mají naprosto jiné možnosti a finanční prostředky. Všechno je samozřejmě o každodenní práci. Nás, spolupracujících kolegů a svazových firemních Patronech. Ale především je to o vás, o našich čtenářích. Nadále přivítáme jakýkoliv projev vaší přízně, popřípadě nepřízně, nebo i doporučení, o čem byste si v novém Greenu nejraději přečetli. Bráníte nám rovněž usnout na vavřínech – proto jsme například do tohoto vydání přinesli novou grafiku. Jde o správný krok, podařil se? Těšíme se na další spolupráci! Jsme rádi a vážíme si toho, že vzhledem k vašemu zájmu můžeme působit v oblasti greenkeepingu, která je i díky vám plná dění a aktivit. Na základě toho je každé čtvrtletí o čem psát a informovat, a náš časopis má smysl.

Mimochodem, téměř na den přesně, v prvních únorových dnech před 300 lety, vyšla první česká periodická tiskovina. Kuriozitou bylo, že ještě nepoužívala titulky, takže byla dost nepřehledná. Zprávy v Sobotních (Outerních) Pražských poštovských novinách z rozličných zemí a krajin přicházející s obzvláštním Jeho císařské a královské milosti obdarované (tak zněl jejich celý název, poštovské proto, že vycházely v sobotu a v úterý – tedy ve dnech, kdy jezdila pošta, která je také rozvážela) byly sice datovány, ale řazeny nikoli chronologicky, ani podle důležitosti. Nýbrž tak, jak se redaktorovi dostaly do rukou. A to někdy, jak si lze dobře představit, trvalo celou věčnost.

Přeji Vám pohodové čtení, chuť do práce a radost z úspěchů!

LUBOŠ PROCHÁZKA, šéfredaktor
Národní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan