ISSN 1804-8323DOPORUČUJEME


Zásady golfových sázek

datum 10.04.2019 vlozil ČGF ČGF kategorie Zajímavosti

Vstup pro kluby Pravidla amatérského statusu 2016 „Amatérský golfista“ je ten, kdo hraje golf kvůli výzvě, kterou tato hra představuje, a nikoli jako své povolání nebo za účelem finančního zisku, a to bez ohledu na to, zda hraje soutěžně nebo rekreačně. Finanční motivy, které mohou vyvstat v důsledku sázení, by mohly v amatérském golfu vést k obcházení Pravidel jak při hře, tak při manipulaci s hendikepy, což by poškozovalo čestnost hry. Existují rozdíly mezi hrou o peněžní výhry (Pravidlo 3-1), sázením, které je v rozporu se záměrem Pravidel (Pravidlo 7-2), a formami sázení, které nejsou samy o sobě porušením Pravidel. V případě pochybností ohledně uplatnění Pravidel by se amatérský golfista nebo Soutěžní výbor řídící soutěž, které se účastní amatérští golfisté, měli poradit s řídícím orgánem. V případě, že toto není možné, je doporučeno, aby se neudělovaly žádné hotovostní výhry a tím se zajistilo dodržování Pravidel. Přípustné formy sázení Neexistují námitky proti běžným nahodilým sázkám provázejícím hru mezi jednotlivými hráči nebo týmy. Není možné přesně definovat běžné sázení, nicméně lze popsat jeho hlavní rysy, a to následovně: •hráči se mezi sebou obvykle znají; •sázení je nepovinné a je omezeno na hráče samé; •veškeré případně vyhrané peníze pocházejí od hráčů samých; a •výše sázek nejsou zpravidla považovány za přehnané. Běžné sázky jsou tedy přípustné, pokud je hlavním účelem hry zábava, nikoli finanční zisk. Nepřípustné formy sázení Podniky, kdy jsou vypsány nebo shromažďovány peněžní výhry, nejsou povoleny. Pokud se hráč zúčastní takového podniku, aniž by se předem nevratně vzdal veškerých nároků na případné peněžní výhry, posuzuje se to jako hra o peněžní výhry a porušení Pravidla 3-1. Další formy sázení, ve kterých je účast hráčů povinná (např. povinné sdružené sázení) nebo ve kterých může případně jít o podstatné částky (např. Calcutta nebo aukční sázky, kdy hráči nebo týmy jsou prodávány v aukci), mohou být řídícím orgánem vyhodnoceny jako odporující záměru Pravidel (Pravidlo 7-2). Není prakticky možné přesně definovat nepřípustné formy sázení, nicméně mezi typické rysy takového nepřípustného sázení patří: •účast na sázkách je umožněna i jiným osobám než hráčům samým; •výše sázek, která by mohla být považována za přehnanou; a •odůvodněný předpoklad, že zapojení do sázení vedlo či by mohlo vést k porušování Pravidel hry nebo manipulaci s hendikepy, s výslednou újmou na bezúhonnosti hry. Účast amatérského golfisty v nepřípustných sázkách může být považována za odporující záměru Pravidel (Pravidlo 7-2) a může ohrozit jeho amatérský status. Poznámka: Pravidla amatérského statusu se nevztahují na sázení amatérských golfistů na výsledky soutěží vyhrazených nebo určených profesionálním hráčům.

Green 1/2019

Časopis GREEN

Vážení čtenáři, kolegové,

letos začínáme již šestnáctou jarní sezonu, kdy nezávislý odborný čtvrtletník GREEN pravidelně vychází. V editorialu jeho prvního čísla, jehož výrobu si ČSG v roce 2003 zadal u vydavatelství Unigolf, čteme: „Greenkeeping je v zahraničí velmi respektovaný obor (i v Čechách si už hráči rychle zvykají na stále vyšší standardy z hlediska dokonalosti herních povrchů), podle nás si zaslouží odpovídající kvalitní tiskovinu… máme nemalé ambice stát se vítaným pomocníkem všech vás, kteří ke své práci potřebujete spíš odborné a zasvěcené informace… vycházet bude na minimálně 16 křídových stranách v plnokrevném provedení... a cíleně rozesílán všem členům ČSG, do všech golfových klubů jejich prezidentům, manažerům a konkrétním správcům hřišť, také do významných českých vzdělávacích center včetně Vysoké školy zemědělské v Praze a Mendelovy univerzity v Brně.“

Těší mě, že minimálně dva poslední „závazky“ se nám postupně podařilo naplnit (a stále daří) více než dobře. Na GREEN dnes narazíte v klubovnách golfových klubů a fotbalových týmů nejen v celé České i Slovenské republice, na pracovních stolech profesionálů – trávníkářů, na odborných akcích i na zajímavých událostech vyloženě sportovního nebo společenského významu…

Je to tak trochu malý zázrak, že náš časopis, fungující pouze z vlastních zdrojů, se nejen prosadil, ale i udržel v konkurenci velkých celků. Ty mají naprosto jiné možnosti a finanční prostředky. Všechno je samozřejmě o každodenní práci. Nás, spolupracujících kolegů a svazových firemních Patronech. Ale především je to o vás, o našich čtenářích. Nadále přivítáme jakýkoliv projev vaší přízně, popřípadě nepřízně, nebo i doporučení, o čem byste si v novém Greenu nejraději přečetli. Bráníte nám rovněž usnout na vavřínech – proto jsme například do tohoto vydání přinesli novou grafiku. Jde o správný krok, podařil se? Těšíme se na další spolupráci! Jsme rádi a vážíme si toho, že vzhledem k vašemu zájmu můžeme působit v oblasti greenkeepingu, která je i díky vám plná dění a aktivit. Na základě toho je každé čtvrtletí o čem psát a informovat, a náš časopis má smysl.

Mimochodem, téměř na den přesně, v prvních únorových dnech před 300 lety, vyšla první česká periodická tiskovina. Kuriozitou bylo, že ještě nepoužívala titulky, takže byla dost nepřehledná. Zprávy v Sobotních (Outerních) Pražských poštovských novinách z rozličných zemí a krajin přicházející s obzvláštním Jeho císařské a královské milosti obdarované (tak zněl jejich celý název, poštovské proto, že vycházely v sobotu a v úterý – tedy ve dnech, kdy jezdila pošta, která je také rozvážela) byly sice datovány, ale řazeny nikoli chronologicky, ani podle důležitosti. Nýbrž tak, jak se redaktorovi dostaly do rukou. A to někdy, jak si lze dobře představit, trvalo celou věčnost.

Přeji Vám pohodové čtení, chuť do práce a radost z úspěchů!

LUBOŠ PROCHÁZKA, šéfredaktor
Národní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan