ISSN 1804-8323DOPORUČUJEME


Nechtěné smrčky

datum 06.04.2019 vlozil Luboš Procházka kategorie Zajímavosti

Zatímco kůrovec ničí desetitisíce hektarů českých smrkových lesů, vlastníci lesních školek řeší úplně opačný problém. Protože nemají využití pro miliony mladých smrčků, budou muset zdravé stromky zřejmě vykopat ze země a zlikvidovat. Tento, pro někoho možná paradoxní, problém souvisí s kůrovcovou kalamitou a plánovanou přeměnou rozsáhlých ploch umělé smrkové monokultury na odolnější smíšené, nebo listnaté lesy. Tím, že se stát rozhodl při lesní výsadbě v nižších a středních polohách výrazně zvýšit podíl listnáčů na úkor smrku, smrčky, pěstované v lesních školkách se v mnoha případech stávají přebytečným zbožím. Zatímco listnáčů k výsadbě je enormní nedostatek, smrčků naopak přebytek. „Dnes hovoříme o zhruba 6 milionech smrků, které, pokud pro ně nenajdeme v krátké době odběratele, budeme muset použít maximálně jako biomasu, tedy zkompostovat,“ říká předseda Sdružení lesních školkařů ČR Přemysl Němec. Smrčky ve školkách je nutné ve věku maximálně tří nebo čtyř let vytáhnout a použít k běžné lesní výsadbě. Jestliže o ně ale majitelé lesů nemají zájem, jinou možnost uplatnění než jako přísada na kompost stromky v tak mladém věku nemají. „Problém je v tom, že stát se rozhodl zásadní měrou změnit druhovou skladbu českých lesů až na základě současné kůrovcové kalamity, tedy ve velmi krátké době. A my se pochopitelně nemohli na takovou náhlou změnu připravit ze dne na den,“ tvrdí Němec. Lesní školkaři proto zatím marně navrhují státu řešení, které by jim pomohlo eliminovat ušlý zisk a přitom zachránilo stromkům „život“. Smrčky by se podle nich daly využít jako přípravná dřevina i na místech v nižších polohách, na nichž smrkový les podlehl kůrovci a kde se plánuje do budoucna smíšený nebo listnatý porost. Nesázely by se na „100 let“, ale pouze pro to, aby připravily půdu i potřebné zastínění pro postupné osazování holin listnatými dřevinami. Jakmile by jim bylo mezi dvaceti a třiceti lety, tedy ještě před tím, než by mohly být napadnuty lýkožroutem, byly by pokáceny. Jejich dřevo by sice nemohlo být ještě využito třeba ve stavebnictví, dřevní hmota by ale byla využitelná třeba ke štěpkování a energetice. Každopádně by využití této biomasy bylo mnohem širší než u tříletých smrčků. Bližší informace: GREEN 1/2019

Green 1/2019

Časopis GREEN

Vážení čtenáři, kolegové,

letos začínáme již šestnáctou jarní sezonu, kdy nezávislý odborný čtvrtletník GREEN pravidelně vychází. V editorialu jeho prvního čísla, jehož výrobu si ČSG v roce 2003 zadal u vydavatelství Unigolf, čteme: „Greenkeeping je v zahraničí velmi respektovaný obor (i v Čechách si už hráči rychle zvykají na stále vyšší standardy z hlediska dokonalosti herních povrchů), podle nás si zaslouží odpovídající kvalitní tiskovinu… máme nemalé ambice stát se vítaným pomocníkem všech vás, kteří ke své práci potřebujete spíš odborné a zasvěcené informace… vycházet bude na minimálně 16 křídových stranách v plnokrevném provedení... a cíleně rozesílán všem členům ČSG, do všech golfových klubů jejich prezidentům, manažerům a konkrétním správcům hřišť, také do významných českých vzdělávacích center včetně Vysoké školy zemědělské v Praze a Mendelovy univerzity v Brně.“

Těší mě, že minimálně dva poslední „závazky“ se nám postupně podařilo naplnit (a stále daří) více než dobře. Na GREEN dnes narazíte v klubovnách golfových klubů a fotbalových týmů nejen v celé České i Slovenské republice, na pracovních stolech profesionálů – trávníkářů, na odborných akcích i na zajímavých událostech vyloženě sportovního nebo společenského významu…

Je to tak trochu malý zázrak, že náš časopis, fungující pouze z vlastních zdrojů, se nejen prosadil, ale i udržel v konkurenci velkých celků. Ty mají naprosto jiné možnosti a finanční prostředky. Všechno je samozřejmě o každodenní práci. Nás, spolupracujících kolegů a svazových firemních Patronech. Ale především je to o vás, o našich čtenářích. Nadále přivítáme jakýkoliv projev vaší přízně, popřípadě nepřízně, nebo i doporučení, o čem byste si v novém Greenu nejraději přečetli. Bráníte nám rovněž usnout na vavřínech – proto jsme například do tohoto vydání přinesli novou grafiku. Jde o správný krok, podařil se? Těšíme se na další spolupráci! Jsme rádi a vážíme si toho, že vzhledem k vašemu zájmu můžeme působit v oblasti greenkeepingu, která je i díky vám plná dění a aktivit. Na základě toho je každé čtvrtletí o čem psát a informovat, a náš časopis má smysl.

Mimochodem, téměř na den přesně, v prvních únorových dnech před 300 lety, vyšla první česká periodická tiskovina. Kuriozitou bylo, že ještě nepoužívala titulky, takže byla dost nepřehledná. Zprávy v Sobotních (Outerních) Pražských poštovských novinách z rozličných zemí a krajin přicházející s obzvláštním Jeho císařské a královské milosti obdarované (tak zněl jejich celý název, poštovské proto, že vycházely v sobotu a v úterý – tedy ve dnech, kdy jezdila pošta, která je také rozvážela) byly sice datovány, ale řazeny nikoli chronologicky, ani podle důležitosti. Nýbrž tak, jak se redaktorovi dostaly do rukou. A to někdy, jak si lze dobře představit, trvalo celou věčnost.

Přeji Vám pohodové čtení, chuť do práce a radost z úspěchů!

LUBOŠ PROCHÁZKA, šéfredaktor
Národní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan