ISSN 1804-8323DOPORUČUJEME


Snětivost troskutu

datum 05.02.2019 vlozil Luboš Procházka kategorie Trávníky

Snětivost troskutu – potenciální nebezpečí i u nás? Troskut prstnatý (Cynodon dactylon /L./ Pers.) je teplomilná trsnatá tráva s poléhavými výběžky. Plané populace tohoto druhu, patřícího mezi tzv. C4 trávy, se vyskytují zejména na jižní polokouli. Někde je označován jako silně invazivní druh. Vyskytuje se i na řadě míst v České republice, zejména v Dyjskosvrateckém a Dolnomoravském úvalu. Není náročný na půdu, vyskytuje se jak na lehkých, písčitých lokalitách, tak na půdách hlubokých a dobře zásobených živinami. Je možno jej využívat jak pro pícninářské, tak zejména pro trávníkářské účely. U nás je zatím jeho využití jen velmi okrajové. Jeho výhodou je vysoká odolnost vůči vysokým teplotám vzduchu a nedostatku vody, nedostatkem pak malá tolerance k zastínění a nízkým teplotám. Může být však do budoucna, s ohledem na průběh počasí v posledních letech, i druhem využitelným pro zatravnění výsušných, méně úrodných oblastí jižní Moravy. Není také vyloučeno, že vedle již běžně využívané zoysie (Zoysia sp.) najde větší uplatnění i v našem trávníkářství. Při svém zkoumání travních porostů, především trávníků na jadranském pobřeží v okolí Poreče na Istrijském poloostrově v červnu 2018, jsem narazil mimo velmi pěkných a udržovaných trávníků (složených převážně z jílku vytrvalého a kostřavy červené) i na pravděpodobně spontánní zatravnění písčitých a kamenitých partií troskutem. Kvetoucí rostliny však vykazovaly silné napadení snětivostí. Jednotlivé klásky byly zkroucené, pokryté hnědou až černou masou spor. Po svém návratu domů jsem identifikoval tuto snětivost jako Ustilago cynodontis (Pass.) Henn. Spory této snětivosti jsou kulovitého tvaru. Na našem území toto onemocnění dosud nebylo popsáno. Toto onemocnění výrazně znemožňuje tvorbu semen, omezuje růst stolonů a snižuje výnos suché hmoty u troskutu (Garcia-Guzmán a Burdon, 1997). Uvedené zjištění je velmi důležité, poněvadž při šlechtění i komerčním využívání troskutu se pracuje jak s generativním, semenným potomstvem, tak i se stolony. O výskytu tohoto onemocnění i v severněji položených oblastech hovoří i nález snětivosti troskutu z amerického státu Washington (Kam Sun Dung et al., 2013). Ačkoliv snětivost troskutu nebyla dosud na našem území nalezena, může do budoucna znamenat určité nebezpečí. Může představovat problém nejen při zatravnění dováženými koberci z troskutu, ale také při ozelenění aridních lokalit tímto druhem nebo v procesu šlechtění nových odrůd adaptovaných na naše podmínky. Text: doc. Ing. Bohumír CAGAŠ, CSc., GREEN 1/2019

Green 1/2019

Časopis GREEN

Vážení čtenáři, kolegové,

letos začínáme již šestnáctou jarní sezonu, kdy nezávislý odborný čtvrtletník GREEN pravidelně vychází. V editorialu jeho prvního čísla, jehož výrobu si ČSG v roce 2003 zadal u vydavatelství Unigolf, čteme: „Greenkeeping je v zahraničí velmi respektovaný obor (i v Čechách si už hráči rychle zvykají na stále vyšší standardy z hlediska dokonalosti herních povrchů), podle nás si zaslouží odpovídající kvalitní tiskovinu… máme nemalé ambice stát se vítaným pomocníkem všech vás, kteří ke své práci potřebujete spíš odborné a zasvěcené informace… vycházet bude na minimálně 16 křídových stranách v plnokrevném provedení... a cíleně rozesílán všem členům ČSG, do všech golfových klubů jejich prezidentům, manažerům a konkrétním správcům hřišť, také do významných českých vzdělávacích center včetně Vysoké školy zemědělské v Praze a Mendelovy univerzity v Brně.“

Těší mě, že minimálně dva poslední „závazky“ se nám postupně podařilo naplnit (a stále daří) více než dobře. Na GREEN dnes narazíte v klubovnách golfových klubů a fotbalových týmů nejen v celé České i Slovenské republice, na pracovních stolech profesionálů – trávníkářů, na odborných akcích i na zajímavých událostech vyloženě sportovního nebo společenského významu…

Je to tak trochu malý zázrak, že náš časopis, fungující pouze z vlastních zdrojů, se nejen prosadil, ale i udržel v konkurenci velkých celků. Ty mají naprosto jiné možnosti a finanční prostředky. Všechno je samozřejmě o každodenní práci. Nás, spolupracujících kolegů a svazových firemních Patronech. Ale především je to o vás, o našich čtenářích. Nadále přivítáme jakýkoliv projev vaší přízně, popřípadě nepřízně, nebo i doporučení, o čem byste si v novém Greenu nejraději přečetli. Bráníte nám rovněž usnout na vavřínech – proto jsme například do tohoto vydání přinesli novou grafiku. Jde o správný krok, podařil se? Těšíme se na další spolupráci! Jsme rádi a vážíme si toho, že vzhledem k vašemu zájmu můžeme působit v oblasti greenkeepingu, která je i díky vám plná dění a aktivit. Na základě toho je každé čtvrtletí o čem psát a informovat, a náš časopis má smysl.

Mimochodem, téměř na den přesně, v prvních únorových dnech před 300 lety, vyšla první česká periodická tiskovina. Kuriozitou bylo, že ještě nepoužívala titulky, takže byla dost nepřehledná. Zprávy v Sobotních (Outerních) Pražských poštovských novinách z rozličných zemí a krajin přicházející s obzvláštním Jeho císařské a královské milosti obdarované (tak zněl jejich celý název, poštovské proto, že vycházely v sobotu a v úterý – tedy ve dnech, kdy jezdila pošta, která je také rozvážela) byly sice datovány, ale řazeny nikoli chronologicky, ani podle důležitosti. Nýbrž tak, jak se redaktorovi dostaly do rukou. A to někdy, jak si lze dobře představit, trvalo celou věčnost.

Přeji Vám pohodové čtení, chuť do práce a radost z úspěchů!

LUBOŠ PROCHÁZKA, šéfredaktor
Národní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan