DOPORUČUJEME


Snětivost troskutu

datum 05.02.2019 vlozil Luboš Procházka kategorie Trávníky

Snětivost troskutu – potenciální nebezpečí i u nás? Troskut prstnatý (Cynodon dactylon /L./ Pers.) je teplomilná trsnatá tráva s poléhavými výběžky. Plané populace tohoto druhu, patřícího mezi tzv. C4 trávy, se vyskytují zejména na jižní polokouli. Někde je označován jako silně invazivní druh. Vyskytuje se i na řadě míst v České republice, zejména v Dyjskosvrateckém a Dolnomoravském úvalu. Není náročný na půdu, vyskytuje se jak na lehkých, písčitých lokalitách, tak na půdách hlubokých a dobře zásobených živinami. Je možno jej využívat jak pro pícninářské, tak zejména pro trávníkářské účely. U nás je zatím jeho využití jen velmi okrajové. Jeho výhodou je vysoká odolnost vůči vysokým teplotám vzduchu a nedostatku vody, nedostatkem pak malá tolerance k zastínění a nízkým teplotám. Může být však do budoucna, s ohledem na průběh počasí v posledních letech, i druhem využitelným pro zatravnění výsušných, méně úrodných oblastí jižní Moravy. Není také vyloučeno, že vedle již běžně využívané zoysie (Zoysia sp.) najde větší uplatnění i v našem trávníkářství. Při svém zkoumání travních porostů, především trávníků na jadranském pobřeží v okolí Poreče na Istrijském poloostrově v červnu 2018, jsem narazil mimo velmi pěkných a udržovaných trávníků (složených převážně z jílku vytrvalého a kostřavy červené) i na pravděpodobně spontánní zatravnění písčitých a kamenitých partií troskutem. Kvetoucí rostliny však vykazovaly silné napadení snětivostí. Jednotlivé klásky byly zkroucené, pokryté hnědou až černou masou spor. Po svém návratu domů jsem identifikoval tuto snětivost jako Ustilago cynodontis (Pass.) Henn. Spory této snětivosti jsou kulovitého tvaru. Na našem území toto onemocnění dosud nebylo popsáno. Toto onemocnění výrazně znemožňuje tvorbu semen, omezuje růst stolonů a snižuje výnos suché hmoty u troskutu (Garcia-Guzmán a Burdon, 1997). Uvedené zjištění je velmi důležité, poněvadž při šlechtění i komerčním využívání troskutu se pracuje jak s generativním, semenným potomstvem, tak i se stolony. O výskytu tohoto onemocnění i v severněji položených oblastech hovoří i nález snětivosti troskutu z amerického státu Washington (Kam Sun Dung et al., 2013). Ačkoliv snětivost troskutu nebyla dosud na našem území nalezena, může do budoucna znamenat určité nebezpečí. Může představovat problém nejen při zatravnění dováženými koberci z troskutu, ale také při ozelenění aridních lokalit tímto druhem nebo v procesu šlechtění nových odrůd adaptovaných na naše podmínky. Text: doc. Ing. Bohumír CAGAŠ, CSc., GREEN 1/2019

Green 4/2018

Časopis GREEN

Vážení čtenáři, kolegové,

konec roku bývá příležitostí ohlédnout se za ním nazpět a zjistit, jestli si z něho budete něco pamatovat, třeba za tři roky. Tedy vlastně i příležitostí připomenout si minimálně pět šest zásadních záležitostí, na které budete v souvislosti s odcházejícím rokem vzpomínat.

Myslím, že rok 2018 byl z pohledu greenkeepingu docela unikátní. Událo se hodně zajímavých věcí, nenudili jsme se. Zbytek není neproniknutelná šeď, ale když má něco trčet z ospalé nudné rutiny, musí to být výjimečné. Stačí retro tři nadmíru vydařené akce, tři novinky novinek?

Možná bych měl vzpomenout komunální volby, i když… Ale „náš“ člověk/čtenář by si určitě měl pamatovat lednový Seminář a výroční konferenci ČSG v kruhové hale ČZU v Praze s volbou nového výkonného výboru, červnový pyšelský Slunovrat, který se vzhledem k odpalům golfových míčků v okamžiku východu slunce stává kultovní záležitostí a pak říjnový Výroční turnaj ČSG v Darovanském dvoře, kde se Josef Čepek po předchozích triumfech v roce 2009 v Sokolově a v roce 2011 v Poděbradech stal nejúspěšnějším hráčem v jeho devatenáctileté historii.

A zmíněné super novinky? Řídil jsem unikátní svahový stroj Ventrac, výjimečný svou konstrukcí a množstvím přídavných zařízení a adaptérů. Projel se novým Club Car Tempo, který přinesl ladné dynamické křivky, exkluzivní možnosti příslušenství a bezprecedentní úroveň konektivity s GPS systémem Visage. A vysekl poklonu sekačce JD 9009A, nenasytnému žroutu rafů s absolutní kontrolou nad strojem. Všechny novinky vznikly s cílem posunout golfovou hru, respektive greenkeeping, o pořádný kus vpřed… Podle mě se to skvěle povedlo.

V každém oboru je to jako když odlupujete slupky „cibule“. Za každou další slupkou, za každým poznáním, jsou zase další otázky, které rozkrýváte. A my se k nim snažíme – i s vaší pomocí – v každém čísle Greenu přinést to nejzajímavější. Typické je, že dnes nikdo neví, jaký bude zítřek. A typické také je, že lidi podle dneška ustavičně posuzují včerejšek, aniž by se pokusili představit si realitu včerejška bez znalosti dneška. Složité? Asi ano. Právě proto, že to je složité na pragmatické pochopení všech souvislostí, jde o dobrý způsob inspirace.

Tak si užívejte přelom roku a myslete na nás stejně často, jako my myslíme na Vás.

Hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2019 mi za celou redakci Greenu dovolte připojit také velké poděkování za dosavadní spolupráci.

LUBOŠ PROCHÁZKA, šéfredaktor


KALENDÁŘ AKCÍ


» zobrazit všechny akceNárodní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan