ISSN 1804-8323DOPORUČUJEME


Snětivost troskutu

datum 05.02.2019 vlozil Luboš Procházka kategorie Trávníky

Snětivost troskutu – potenciální nebezpečí i u nás? Troskut prstnatý (Cynodon dactylon /L./ Pers.) je teplomilná trsnatá tráva s poléhavými výběžky. Plané populace tohoto druhu, patřícího mezi tzv. C4 trávy, se vyskytují zejména na jižní polokouli. Někde je označován jako silně invazivní druh. Vyskytuje se i na řadě míst v České republice, zejména v Dyjskosvrateckém a Dolnomoravském úvalu. Není náročný na půdu, vyskytuje se jak na lehkých, písčitých lokalitách, tak na půdách hlubokých a dobře zásobených živinami. Je možno jej využívat jak pro pícninářské, tak zejména pro trávníkářské účely. U nás je zatím jeho využití jen velmi okrajové. Jeho výhodou je vysoká odolnost vůči vysokým teplotám vzduchu a nedostatku vody, nedostatkem pak malá tolerance k zastínění a nízkým teplotám. Může být však do budoucna, s ohledem na průběh počasí v posledních letech, i druhem využitelným pro zatravnění výsušných, méně úrodných oblastí jižní Moravy. Není také vyloučeno, že vedle již běžně využívané zoysie (Zoysia sp.) najde větší uplatnění i v našem trávníkářství. Při svém zkoumání travních porostů, především trávníků na jadranském pobřeží v okolí Poreče na Istrijském poloostrově v červnu 2018, jsem narazil mimo velmi pěkných a udržovaných trávníků (složených převážně z jílku vytrvalého a kostřavy červené) i na pravděpodobně spontánní zatravnění písčitých a kamenitých partií troskutem. Kvetoucí rostliny však vykazovaly silné napadení snětivostí. Jednotlivé klásky byly zkroucené, pokryté hnědou až černou masou spor. Po svém návratu domů jsem identifikoval tuto snětivost jako Ustilago cynodontis (Pass.) Henn. Spory této snětivosti jsou kulovitého tvaru. Na našem území toto onemocnění dosud nebylo popsáno. Toto onemocnění výrazně znemožňuje tvorbu semen, omezuje růst stolonů a snižuje výnos suché hmoty u troskutu (Garcia-Guzmán a Burdon, 1997). Uvedené zjištění je velmi důležité, poněvadž při šlechtění i komerčním využívání troskutu se pracuje jak s generativním, semenným potomstvem, tak i se stolony. O výskytu tohoto onemocnění i v severněji položených oblastech hovoří i nález snětivosti troskutu z amerického státu Washington (Kam Sun Dung et al., 2013). Ačkoliv snětivost troskutu nebyla dosud na našem území nalezena, může do budoucna znamenat určité nebezpečí. Může představovat problém nejen při zatravnění dováženými koberci z troskutu, ale také při ozelenění aridních lokalit tímto druhem nebo v procesu šlechtění nových odrůd adaptovaných na naše podmínky. Text: doc. Ing. Bohumír CAGAŠ, CSc., GREEN 1/2019

Green 2/2019

Časopis GREEN

Vážení čtenáři, kolegové,

již podeváté za sebou nechybí v každém letním čísle Greenu reportážní ohlédnutí za golfovým turnajem „Slunovrat“, kterým čeští greenkeepeři spolu s jejich přáteli, obchodními partnery a prémiovými členy LGCP slaví 21. června příchod letního slunovratu. Také tentokrát stačí nalistovat stranu 12… Turnaj, k jehož raritám patří vedle originální předstartovní přípravy, vstávání do hluboké noční tmy či obětavé válcování greenů ve dvě ráno, se znovu se těšil velkému zájmu. Zasáhl celé Česko. Na start se postavili zástupci severočeského Malevilu, jihočeského GK Krč u Protivína, západočeského Kláštera Teplá i severomoravských Šilheřovic – Daniela a Pavel Pniakovi to do středočeských Pyšel měli ze všech nejdále. A nás těší, že se turnaj v malebném Posázaví (mimochodem, Golf Loreta získal název podle kaple z roku 1699 na nedalekém vršku, jedné z mnoha nápodob stavby zvané Santa Casa – Svatá chýše z italského Lorenta), dobře zabydlel.

Z rodinných důvodů musel turnaj, bohužel, letos vynechat pyšelský head greenkeeper Bohuslav Shejbal, který se vždy osvědčil jako obětavý organizátor a pozorný hostitel (greenkeeperskému řemeslu se vyučil v USA u Freda Dickmana, v Broadmoore Golf Resortu v Coloradu Springs, české zkušenosti má mj. z ústeckých Teras, Poděbrad a z Black Bridge). Poslal z Řecka alespoň zdravici s přáním Hezké a pohodové hry. A s potutelným úsměvem na rtech určitě k němu přidal, že když se začne mluvit o zániku naší planety, obvykle se při tom handluje s cifrou pět miliard let. Tou dobou by totiž mělo Slunce vstoupit do finální fáze svého života a měnit se v rudého obra. Pozor, taková solární expanze přitom zřejmě spolkne celou naši planetu!

Ve skutečnosti se však život na Zemi takto žhavého konce nejspíše bát nemusí – pro většinu forem života bude totiž planeta jejich hřbitovem už zhruba za 500 milionů let. Stane se tak postupným zvyšováním slunečního jasu. To zvýší tempo zvětrávání křemičitanů, v důsledku čehož poklesne míra oxidu uhličitého v atmosféře. Zatímco dnes se bojíme přemíry tohoto skleníkového plynu, ani opačný extrém není dobrou zprávou. Nejpozději za 600 milionů let jeho množství v atmosféře poklesne pod limit nezbytný pro udržování fotosyntézy u většiny druhů vyšších rostlin. Důsledkem bude masové vymírání stromů a kolaps dnešní podoby potravního řetězce. Postupně se na onen svět vydá nejen rostlinný život, ale i život živočišný, který stojí a padá na dostatku rostlinné potravy.

Wow, jak uklidňující bylo v dané souvislosti slovo spolumajitele a „duchovního otce“ golfových Pyšel pana Martina Křížka po slavnostním vyhlášení výsledků, který se tradičně k hrajícím účastníkům přidal: „Chceme dopřát greenkeeperům, klientům a našim členům krásný golfový den, tedy i ten slunovratový, nejdelší den v roce – a vidět je odjíždět spokojené a s úsměvem.“ Ať žije pyšelský letní Slunovrat 2020!

Přeji Vám pohodové čtení, chuť do práce
a hodně trávníkářských úspěchů!
LUBOŠ PROCHÁZKA, šéfredaktor
Národní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan