ISSN 1804-8323DOPORUČUJEME


Skončil Seminář a Konference ČSG

datum 31.01.2019 vlozil Luboš Procházka kategorie Události

V prostorách ČZU v Praze se ve dnech 30. až 31. ledna konal již tradiční dvoudenní odborný seminář, se kterým ČSG spojil svoji 20. výroční konferenci. Přítomné přivítal předseda ČSG Michal Voigts a svazový sekretář Karel Kubata, za ČGF akci pozdravil Aleš Libecajt a za ČZU prof. Dr. Ing. František Kumhála, technická fakulta. V kruhové hale (Technická fakulta) vystoupila se svými přednáškami řada našich a zahraničních odborníků. První den zahájila přednáškou prof. Radka Kodešová z Katedry pedologie a ochrany půd ČZU v Praze na téma Voda v půdě. Následoval ji Georg Armbruster soudní znalec obw, a to přednáškou na téma Bilance vody v půdě – pórovitost a rozložení pórů. Přiblížil v ní mimo jiné výsledky výstavby golfového hřiště Son Gual/Mallorca. Čeladenský head greenkeeper Jiří Lahodný popsal přípravu francouzského hřiště Le Golf National v Paříži, na Ryder Cup 2018. Skotský head greenkeeper Jordan Fairweather ze společnosti Troon představil nově vznikající velkorysý projekt Oaks Prague v Nebřenicích u Velkých Popovic a hřiště PGA National. Poukázal na specifika a netradiční způsob řešení některých prvků, zajímavostí je například používání hydroosevu pro dosažení kýženého efektu. Náplní první přednášky druhého dne bylo Využití moderních závlahových technologií v extrémně suchých obdobích - Michal Čermák z firmy Ittec zmínil v dané souvislosti závlahu ve vyšší standardu či tzv. chytrou závlahu. Uvedl, že roční náklady na závlahu představují pro jedno hřiště částku od 200 do 800 tisíc korun. Jitka Štěpánková z ÚKZÚZ vystoupila s přednáškou na téma POR, minoritní registrace, kontrolní činnost. Důrazně upozornila na povinnost nakupovat chemické přípravky výhradně od registrovaného distributora, četnější a důslednější kontroly a na novou povinnost poskytnout potřebná data. Na závěr Dalibor Procházka (ČGF) seznámil posluchače s pravidlovými novinkami. Zprávu o činnosti svazu v roce 2018 přednesl Ing. Michal Voigts. Zmínil v ní dvě loňské nejdůležitější akce, které se velmi vydařily - Výroční turnaj ČSG v Darovanském Dvoře a Zimní školu greenkeeperů v Lednici na Moravě. Konference uložila výkonnému výboru ČGF nadále pokračovat ve vzdělávání členů ČGF, mimo jiné prostřednictvím již osvědčených kurzů Meteorologie, Biotopy trav, Mikroskopování a Hydraulika, a dále sledovat připravovat podmínky k užívání EET. Vyjádřila spokojenost s odbornou úrovní svazového časopisu Green. Po skončení konference, která rovněž potvrdila současných 192 svazových členů (v řešení je 12 žádostí), proběhl společenský večer. K úspěchu akce přispěly i prezentace nejzajímavějších aktivit, mechanizace a produktů svazových Patronů, které byly vystaveny uvnitř Kruhové haly. Ať se zelená, ať nám to dál hezky roste!

Green 1/2019

Časopis GREEN

Vážení čtenáři, kolegové,

letos začínáme již šestnáctou jarní sezonu, kdy nezávislý odborný čtvrtletník GREEN pravidelně vychází. V editorialu jeho prvního čísla, jehož výrobu si ČSG v roce 2003 zadal u vydavatelství Unigolf, čteme: „Greenkeeping je v zahraničí velmi respektovaný obor (i v Čechách si už hráči rychle zvykají na stále vyšší standardy z hlediska dokonalosti herních povrchů), podle nás si zaslouží odpovídající kvalitní tiskovinu… máme nemalé ambice stát se vítaným pomocníkem všech vás, kteří ke své práci potřebujete spíš odborné a zasvěcené informace… vycházet bude na minimálně 16 křídových stranách v plnokrevném provedení... a cíleně rozesílán všem členům ČSG, do všech golfových klubů jejich prezidentům, manažerům a konkrétním správcům hřišť, také do významných českých vzdělávacích center včetně Vysoké školy zemědělské v Praze a Mendelovy univerzity v Brně.“

Těší mě, že minimálně dva poslední „závazky“ se nám postupně podařilo naplnit (a stále daří) více než dobře. Na GREEN dnes narazíte v klubovnách golfových klubů a fotbalových týmů nejen v celé České i Slovenské republice, na pracovních stolech profesionálů – trávníkářů, na odborných akcích i na zajímavých událostech vyloženě sportovního nebo společenského významu…

Je to tak trochu malý zázrak, že náš časopis, fungující pouze z vlastních zdrojů, se nejen prosadil, ale i udržel v konkurenci velkých celků. Ty mají naprosto jiné možnosti a finanční prostředky. Všechno je samozřejmě o každodenní práci. Nás, spolupracujících kolegů a svazových firemních Patronech. Ale především je to o vás, o našich čtenářích. Nadále přivítáme jakýkoliv projev vaší přízně, popřípadě nepřízně, nebo i doporučení, o čem byste si v novém Greenu nejraději přečetli. Bráníte nám rovněž usnout na vavřínech – proto jsme například do tohoto vydání přinesli novou grafiku. Jde o správný krok, podařil se? Těšíme se na další spolupráci! Jsme rádi a vážíme si toho, že vzhledem k vašemu zájmu můžeme působit v oblasti greenkeepingu, která je i díky vám plná dění a aktivit. Na základě toho je každé čtvrtletí o čem psát a informovat, a náš časopis má smysl.

Mimochodem, téměř na den přesně, v prvních únorových dnech před 300 lety, vyšla první česká periodická tiskovina. Kuriozitou bylo, že ještě nepoužívala titulky, takže byla dost nepřehledná. Zprávy v Sobotních (Outerních) Pražských poštovských novinách z rozličných zemí a krajin přicházející s obzvláštním Jeho císařské a královské milosti obdarované (tak zněl jejich celý název, poštovské proto, že vycházely v sobotu a v úterý – tedy ve dnech, kdy jezdila pošta, která je také rozvážela) byly sice datovány, ale řazeny nikoli chronologicky, ani podle důležitosti. Nýbrž tak, jak se redaktorovi dostaly do rukou. A to někdy, jak si lze dobře představit, trvalo celou věčnost.

Přeji Vám pohodové čtení, chuť do práce a radost z úspěchů!

LUBOŠ PROCHÁZKA, šéfredaktor
Národní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan