DOPORUČUJEME


Mikroskopování biotopu trav

datum 16.01.2019 vlozil Karel Kubata kategorie Zelené vzdělávání

První vzdělávací akcí Českého svazu greenkeeperů v novém roce 2019 byl kurz: Mikroskopování biotopu trav, který proběh (8.1.) tradičně ve spolupráci s Mendelu v Brně pod patronací pana doc. Stanislava Hejduka Ph.D.. Program byl stejný jako v předešlých kurzech. První přednášku měl pan Ing. Jaroslav Záhora CSc, následovala paní doc. Ing. Ivana Šafránková Ph.D. a výuku v podvečer uzavřel pan Ing. Jan Winkler, Ph.D.. V současnosti lze říci, že spolupráce je nadmíru přínosná, protože všichni vyučující neustále výuku (prezentace) aktualizují a inovují směrem k trávníkářským potřebám, a tím pádem se zvyšuje přidaná hodnota tohoto kurzu. Dále je dobré konstatovat, že kurz je vysoce intenzivní a pro další běhy lze budoucím posluchačů doporučit přípravu, aby výuka měla dobrý efekt. Pro dopřesnění ještě uvádím okruhy témat jednotlivých vyučujících. Ing. Jaroslav Záhora CSc (Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin): 1) Mikroskopování a půdní život – úvod: Charakteristika mikroskopu a základy fungování, Potřebné vybavení, Půdní bakterie, půdní mikroskopické houby, řasy a sinice – praktické mikroskopování. 2) Interakce půdních organismů a rostlin: Půdní respirace, přeměny dusíku v půdě, dekompozice OM. 3) Metody hodnocení aktivit půdních organismů: Výdej CO2, mineralizace dusíkatých látek, rozklad celulózy, Osudy dusíkatých látek v travinných ekosystémech, Zkušenosti z výzkumu. 4) Řasy a sinice v půdě a na jejím povrchu Doc. Ing. Ivana Šafránková Ph.D. (Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství ) 1) Původci poruch, poškození a choroby trav. 2) Základní charakteristika hlavních skupin patogenů trav. 3) Odběr vzorků, jejich zpracování a příprava k mikroskopování. 4) Charakteristické determinační znaky hlavních houbových patogenů trav. 5) Nematoda: Základní charakteristika a rozdělení, Charakteristické symptomy poškození trav, Metody stanovení přítomnosti háďátek ve vzorcích Ing. Jan Winkler, Ph.D. (Ústav biologie rostlin) 1) Anatomie trav (list, odnožovací zóna, kořeny, klíčení a vzcházení). 2) Základy fyziologie trav.

Green 4/2018

Časopis GREEN

Vážení čtenáři, kolegové,

konec roku bývá příležitostí ohlédnout se za ním nazpět a zjistit, jestli si z něho budete něco pamatovat, třeba za tři roky. Tedy vlastně i příležitostí připomenout si minimálně pět šest zásadních záležitostí, na které budete v souvislosti s odcházejícím rokem vzpomínat.

Myslím, že rok 2018 byl z pohledu greenkeepingu docela unikátní. Událo se hodně zajímavých věcí, nenudili jsme se. Zbytek není neproniknutelná šeď, ale když má něco trčet z ospalé nudné rutiny, musí to být výjimečné. Stačí retro tři nadmíru vydařené akce, tři novinky novinek?

Možná bych měl vzpomenout komunální volby, i když… Ale „náš“ člověk/čtenář by si určitě měl pamatovat lednový Seminář a výroční konferenci ČSG v kruhové hale ČZU v Praze s volbou nového výkonného výboru, červnový pyšelský Slunovrat, který se vzhledem k odpalům golfových míčků v okamžiku východu slunce stává kultovní záležitostí a pak říjnový Výroční turnaj ČSG v Darovanském dvoře, kde se Josef Čepek po předchozích triumfech v roce 2009 v Sokolově a v roce 2011 v Poděbradech stal nejúspěšnějším hráčem v jeho devatenáctileté historii.

A zmíněné super novinky? Řídil jsem unikátní svahový stroj Ventrac, výjimečný svou konstrukcí a množstvím přídavných zařízení a adaptérů. Projel se novým Club Car Tempo, který přinesl ladné dynamické křivky, exkluzivní možnosti příslušenství a bezprecedentní úroveň konektivity s GPS systémem Visage. A vysekl poklonu sekačce JD 9009A, nenasytnému žroutu rafů s absolutní kontrolou nad strojem. Všechny novinky vznikly s cílem posunout golfovou hru, respektive greenkeeping, o pořádný kus vpřed… Podle mě se to skvěle povedlo.

V každém oboru je to jako když odlupujete slupky „cibule“. Za každou další slupkou, za každým poznáním, jsou zase další otázky, které rozkrýváte. A my se k nim snažíme – i s vaší pomocí – v každém čísle Greenu přinést to nejzajímavější. Typické je, že dnes nikdo neví, jaký bude zítřek. A typické také je, že lidi podle dneška ustavičně posuzují včerejšek, aniž by se pokusili představit si realitu včerejška bez znalosti dneška. Složité? Asi ano. Právě proto, že to je složité na pragmatické pochopení všech souvislostí, jde o dobrý způsob inspirace.

Tak si užívejte přelom roku a myslete na nás stejně často, jako my myslíme na Vás.

Hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2019 mi za celou redakci Greenu dovolte připojit také velké poděkování za dosavadní spolupráci.

LUBOŠ PROCHÁZKA, šéfredaktor


KALENDÁŘ AKCÍ


» zobrazit všechny akceNárodní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan