DOPORUČUJEME


Úroveň vzdělávání PGAC stoupá

datum 20.11.2018 vlozil Luboš Procházka kategorie Zajímavosti

Minulý měsíc završili učňové a posluchači vzdělávacího systému české PGA tříleté studium směřující k zisku základní profesionální kvalifikace. Studium trvá tři roky, během kterých učňové absolvují až 150 hodin praxe a stejné množství teorie. Každý ročník se skládá z odborných modulů přesně tak jako požaduje rekognoskační systém PGAs of Europe nazvaný EELS (European Education Level System). PGAs of Europe je nejvyšší odborný orgán v kontinentálním golfu. Jde o organizaci zastřešující jednotlivé „lokální“ PGA organizace, které dosáhly určité kvality svých služeb a škálu dalších parametrů. Z celé řady důležitých souvislostí je důležité vypíchnout třeba tu následující: je-li lokální PGA plně uznaným členem PGAs of Europe, mají zde vyškolení profesionálové obdobné parametry jako v ostatních členských zemích a mají tak se svým odborným vzděláním volný vstup na další trhy jiných členských organizací PGAE a obráceně. Studijní moduly se zabývají biomechanikou, psychologií, obchodní praxí, organizací práce, prací s lidskými zdroji, sportovním managementem a mnoha dalšími tématy – kromě, pochopitelně, metodiky golfového tréninku – patřícími do vědomostního a dovednostního arzenálu profesionála. Aneb, představa, že moderní golfový profesionál je jen automat na rady na rohožce a grýnu je podobně zastaralá jako parní motor. Vzdělávání organizované a poskytované českou PGA je přístupné i zájemcům z řad amatérů a dalších nadšenců toužících po špičkových golfových znalostech a informacích. Absolvent není tedy nezbytně „jen“ trenér, ale především odborník na golf a člověk orientující se v problematice golfového průmyslu a návazných sociálních aspektech. Moderní profesionálové jsou schopni v golfovém areálu plnit celou řadu rolí, od vedení recepce a odbavení klienta, přes tzv. proshop, přes marketingové aktivity a event management až po třeba PR pro členy klubu. A samozřejmě vyučovat golf. Nejdříve pod vedením Head profesionála a po 3-5 letech i samostatně. Závěrečné zkoušky mají 3 části: písemný test s 35 otázkami, z nichž je cca polovina otevřených; studenti (přesným názvoslovím učňové) vedou třicetitiminutovou lekci s figurantem před zraky komise. Následuje převedení vlastních herních dovedností dle přesně definovaných požadavků, odborně nazývané “demo”, opět před odbornou komisí. Z celkového počtu 14 studentů připuštěných odbornou komisí k závěrečným zkouškám uspělo 12 studentů. Dva neprospěli. Celkově nejlepším absolventem závěrečných zkoušek byl Václav Froněk se souhrnným průměrným skóre 1,33. Nejlepší písemný test měl Vojtěch Dostál, nejlepší demo Ondřej Lieser a nejlepší výukovou lekci Edita Urbanová. Všichni členové zkušební komise se shodli na tom, že úroveň znalostí a profesionálního pedagogického vystupování prudce stoupá. Je vidět a slyšet, že i uvědomění si role učícího profesionála v moderním golfu prošlo za posledních 10 let dramatickými změnami. Vzdělávací systém české PGA v posledních letech velmi aktivně reaguje na zvyšující se požadavky na znalostní a dovednostní úroveň profesionálních trenérů také návaznou průpravou a školením samotných lektorů, rozšiřováním vzdělávacího systému o další typy vědomostí. Iniciativou v těchto směrech se zvyšují tedy jak požadavky na budoucí profesionály v souladu s požadavky „evropské PGA“ tak i na aparát lektorů a organizaci vzdělávání. Pro plně kvalifikované profesionály, kteří jsou členy tzv. celoživotního kariérního postupu jsou také pořádány rozšiřující semináře, kde mohou naši členové konfrontovat své zkušenosti s renomovanými světovými trenéry hráčů evropské i americké profesionální série a dalšími odborníky na jednotlivá témata. I tyto jednodenní semináře jsou přístupné zájemcům z řad neprofesionálů. Úspěšným uchazečům budou na valné hromadě PGAC v lednu uděleny absolventské diplomy. Do jejich celkové odborné klasifikace se ještě započítává herní způsobilost. S titulem Golf Professional tak mohou začít oficiálně samostatně vyučovat a zapojit se legitimně do práce života ve svém klubu. Jménem vedení PGAC a všech, kteří se na vzdělávání v české PGA podílejí, gratulujeme všem úspěšným absolventům, přejeme spokojené zaměstnavatele v golfových areálech, dychtivé členy klubů, nadané klienty a co nejvíce dětských nadějí. Text: Alan Babický Manažer vzdělávání české PGA

Green 4/2018

Časopis GREEN

Vážení čtenáři, kolegové,

konec roku bývá příležitostí ohlédnout se za ním nazpět a zjistit, jestli si z něho budete něco pamatovat, třeba za tři roky. Tedy vlastně i příležitostí připomenout si minimálně pět šest zásadních záležitostí, na které budete v souvislosti s odcházejícím rokem vzpomínat.

Myslím, že rok 2018 byl z pohledu greenkeepingu docela unikátní. Událo se hodně zajímavých věcí, nenudili jsme se. Zbytek není neproniknutelná šeď, ale když má něco trčet z ospalé nudné rutiny, musí to být výjimečné. Stačí retro tři nadmíru vydařené akce, tři novinky novinek?

Možná bych měl vzpomenout komunální volby, i když… Ale „náš“ člověk/čtenář by si určitě měl pamatovat lednový Seminář a výroční konferenci ČSG v kruhové hale ČZU v Praze s volbou nového výkonného výboru, červnový pyšelský Slunovrat, který se vzhledem k odpalům golfových míčků v okamžiku východu slunce stává kultovní záležitostí a pak říjnový Výroční turnaj ČSG v Darovanském dvoře, kde se Josef Čepek po předchozích triumfech v roce 2009 v Sokolově a v roce 2011 v Poděbradech stal nejúspěšnějším hráčem v jeho devatenáctileté historii.

A zmíněné super novinky? Řídil jsem unikátní svahový stroj Ventrac, výjimečný svou konstrukcí a množstvím přídavných zařízení a adaptérů. Projel se novým Club Car Tempo, který přinesl ladné dynamické křivky, exkluzivní možnosti příslušenství a bezprecedentní úroveň konektivity s GPS systémem Visage. A vysekl poklonu sekačce JD 9009A, nenasytnému žroutu rafů s absolutní kontrolou nad strojem. Všechny novinky vznikly s cílem posunout golfovou hru, respektive greenkeeping, o pořádný kus vpřed… Podle mě se to skvěle povedlo.

V každém oboru je to jako když odlupujete slupky „cibule“. Za každou další slupkou, za každým poznáním, jsou zase další otázky, které rozkrýváte. A my se k nim snažíme – i s vaší pomocí – v každém čísle Greenu přinést to nejzajímavější. Typické je, že dnes nikdo neví, jaký bude zítřek. A typické také je, že lidi podle dneška ustavičně posuzují včerejšek, aniž by se pokusili představit si realitu včerejška bez znalosti dneška. Složité? Asi ano. Právě proto, že to je složité na pragmatické pochopení všech souvislostí, jde o dobrý způsob inspirace.

Tak si užívejte přelom roku a myslete na nás stejně často, jako my myslíme na Vás.

Hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2019 mi za celou redakci Greenu dovolte připojit také velké poděkování za dosavadní spolupráci.

LUBOŠ PROCHÁZKA, šéfredaktor


KALENDÁŘ AKCÍ


» zobrazit všechny akceNárodní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan