ISSN 1804-8323DOPORUČUJEME


Úroveň vzdělávání PGAC stoupá

datum 20.11.2018 vlozil Luboš Procházka kategorie Zajímavosti

Minulý měsíc završili učňové a posluchači vzdělávacího systému české PGA tříleté studium směřující k zisku základní profesionální kvalifikace. Studium trvá tři roky, během kterých učňové absolvují až 150 hodin praxe a stejné množství teorie. Každý ročník se skládá z odborných modulů přesně tak jako požaduje rekognoskační systém PGAs of Europe nazvaný EELS (European Education Level System). PGAs of Europe je nejvyšší odborný orgán v kontinentálním golfu. Jde o organizaci zastřešující jednotlivé „lokální“ PGA organizace, které dosáhly určité kvality svých služeb a škálu dalších parametrů. Z celé řady důležitých souvislostí je důležité vypíchnout třeba tu následující: je-li lokální PGA plně uznaným členem PGAs of Europe, mají zde vyškolení profesionálové obdobné parametry jako v ostatních členských zemích a mají tak se svým odborným vzděláním volný vstup na další trhy jiných členských organizací PGAE a obráceně. Studijní moduly se zabývají biomechanikou, psychologií, obchodní praxí, organizací práce, prací s lidskými zdroji, sportovním managementem a mnoha dalšími tématy – kromě, pochopitelně, metodiky golfového tréninku – patřícími do vědomostního a dovednostního arzenálu profesionála. Aneb, představa, že moderní golfový profesionál je jen automat na rady na rohožce a grýnu je podobně zastaralá jako parní motor. Vzdělávání organizované a poskytované českou PGA je přístupné i zájemcům z řad amatérů a dalších nadšenců toužících po špičkových golfových znalostech a informacích. Absolvent není tedy nezbytně „jen“ trenér, ale především odborník na golf a člověk orientující se v problematice golfového průmyslu a návazných sociálních aspektech. Moderní profesionálové jsou schopni v golfovém areálu plnit celou řadu rolí, od vedení recepce a odbavení klienta, přes tzv. proshop, přes marketingové aktivity a event management až po třeba PR pro členy klubu. A samozřejmě vyučovat golf. Nejdříve pod vedením Head profesionála a po 3-5 letech i samostatně. Závěrečné zkoušky mají 3 části: písemný test s 35 otázkami, z nichž je cca polovina otevřených; studenti (přesným názvoslovím učňové) vedou třicetitiminutovou lekci s figurantem před zraky komise. Následuje převedení vlastních herních dovedností dle přesně definovaných požadavků, odborně nazývané “demo”, opět před odbornou komisí. Z celkového počtu 14 studentů připuštěných odbornou komisí k závěrečným zkouškám uspělo 12 studentů. Dva neprospěli. Celkově nejlepším absolventem závěrečných zkoušek byl Václav Froněk se souhrnným průměrným skóre 1,33. Nejlepší písemný test měl Vojtěch Dostál, nejlepší demo Ondřej Lieser a nejlepší výukovou lekci Edita Urbanová. Všichni členové zkušební komise se shodli na tom, že úroveň znalostí a profesionálního pedagogického vystupování prudce stoupá. Je vidět a slyšet, že i uvědomění si role učícího profesionála v moderním golfu prošlo za posledních 10 let dramatickými změnami. Vzdělávací systém české PGA v posledních letech velmi aktivně reaguje na zvyšující se požadavky na znalostní a dovednostní úroveň profesionálních trenérů také návaznou průpravou a školením samotných lektorů, rozšiřováním vzdělávacího systému o další typy vědomostí. Iniciativou v těchto směrech se zvyšují tedy jak požadavky na budoucí profesionály v souladu s požadavky „evropské PGA“ tak i na aparát lektorů a organizaci vzdělávání. Pro plně kvalifikované profesionály, kteří jsou členy tzv. celoživotního kariérního postupu jsou také pořádány rozšiřující semináře, kde mohou naši členové konfrontovat své zkušenosti s renomovanými světovými trenéry hráčů evropské i americké profesionální série a dalšími odborníky na jednotlivá témata. I tyto jednodenní semináře jsou přístupné zájemcům z řad neprofesionálů. Úspěšným uchazečům budou na valné hromadě PGAC v lednu uděleny absolventské diplomy. Do jejich celkové odborné klasifikace se ještě započítává herní způsobilost. S titulem Golf Professional tak mohou začít oficiálně samostatně vyučovat a zapojit se legitimně do práce života ve svém klubu. Jménem vedení PGAC a všech, kteří se na vzdělávání v české PGA podílejí, gratulujeme všem úspěšným absolventům, přejeme spokojené zaměstnavatele v golfových areálech, dychtivé členy klubů, nadané klienty a co nejvíce dětských nadějí. Text: Alan Babický Manažer vzdělávání české PGA

Green 1/2019

Časopis GREEN

Vážení čtenáři, kolegové,

letos začínáme již šestnáctou jarní sezonu, kdy nezávislý odborný čtvrtletník GREEN pravidelně vychází. V editorialu jeho prvního čísla, jehož výrobu si ČSG v roce 2003 zadal u vydavatelství Unigolf, čteme: „Greenkeeping je v zahraničí velmi respektovaný obor (i v Čechách si už hráči rychle zvykají na stále vyšší standardy z hlediska dokonalosti herních povrchů), podle nás si zaslouží odpovídající kvalitní tiskovinu… máme nemalé ambice stát se vítaným pomocníkem všech vás, kteří ke své práci potřebujete spíš odborné a zasvěcené informace… vycházet bude na minimálně 16 křídových stranách v plnokrevném provedení... a cíleně rozesílán všem členům ČSG, do všech golfových klubů jejich prezidentům, manažerům a konkrétním správcům hřišť, také do významných českých vzdělávacích center včetně Vysoké školy zemědělské v Praze a Mendelovy univerzity v Brně.“

Těší mě, že minimálně dva poslední „závazky“ se nám postupně podařilo naplnit (a stále daří) více než dobře. Na GREEN dnes narazíte v klubovnách golfových klubů a fotbalových týmů nejen v celé České i Slovenské republice, na pracovních stolech profesionálů – trávníkářů, na odborných akcích i na zajímavých událostech vyloženě sportovního nebo společenského významu…

Je to tak trochu malý zázrak, že náš časopis, fungující pouze z vlastních zdrojů, se nejen prosadil, ale i udržel v konkurenci velkých celků. Ty mají naprosto jiné možnosti a finanční prostředky. Všechno je samozřejmě o každodenní práci. Nás, spolupracujících kolegů a svazových firemních Patronech. Ale především je to o vás, o našich čtenářích. Nadále přivítáme jakýkoliv projev vaší přízně, popřípadě nepřízně, nebo i doporučení, o čem byste si v novém Greenu nejraději přečetli. Bráníte nám rovněž usnout na vavřínech – proto jsme například do tohoto vydání přinesli novou grafiku. Jde o správný krok, podařil se? Těšíme se na další spolupráci! Jsme rádi a vážíme si toho, že vzhledem k vašemu zájmu můžeme působit v oblasti greenkeepingu, která je i díky vám plná dění a aktivit. Na základě toho je každé čtvrtletí o čem psát a informovat, a náš časopis má smysl.

Mimochodem, téměř na den přesně, v prvních únorových dnech před 300 lety, vyšla první česká periodická tiskovina. Kuriozitou bylo, že ještě nepoužívala titulky, takže byla dost nepřehledná. Zprávy v Sobotních (Outerních) Pražských poštovských novinách z rozličných zemí a krajin přicházející s obzvláštním Jeho císařské a královské milosti obdarované (tak zněl jejich celý název, poštovské proto, že vycházely v sobotu a v úterý – tedy ve dnech, kdy jezdila pošta, která je také rozvážela) byly sice datovány, ale řazeny nikoli chronologicky, ani podle důležitosti. Nýbrž tak, jak se redaktorovi dostaly do rukou. A to někdy, jak si lze dobře představit, trvalo celou věčnost.

Přeji Vám pohodové čtení, chuť do práce a radost z úspěchů!

LUBOŠ PROCHÁZKA, šéfredaktor
Národní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan