DOPORUČUJEME


Přehled změn golfových pravidel

datum 01.11.2018 vlozil Luboš Procházka kategorie Zajímavosti

Od příštího roku platí modernizovaná golfová pravidla, která přináší velké množství důležitých změn. Pro každého golfistu tyto změny znamenají zásah do jeho hry, proto jsme vypracovali stručný přehled nejdůležitějších změn, který Vám adaptaci na nová pravidla usnadní. V obecné rovině lze říci, že těmito změnami bude dosaženo zjednodušení a zrychlení hry. Díky tomu se golf přizpůsobí požadavkům moderní doby a stane se více dynamickým sportem, který získá na atraktivitě nejen u hráčů, ale zejména u fanoušků. Základní změnou, na které nová pravidla stojí, je definice nových oblastí hřiště, ve kterých již nenalezneme pojem "Překážky". Nově je hřiště rozděleno na těchto 5 oblastí: Pole (fervej) Odpaliště Trestné oblasti Bankry Jamkoviště (grýny) Nejméně změn se dočkala oblast Pole, kde lze z důležitých změn jmenovat pouze rozšíření úlevy pro zabořený míč, která v současnosti platí pouze na nízko střižené plochy. Nově je tato úleva rozšířena na celou oblast pole. V následujících odstavcích si popíšeme, jaké hlavní změny nás v roce 2019 u dalších definovaných oblastí. Změny v Trestných oblastech: Trestné oblasti svým zavedením nahrazují pojem Překážky. V případě, že se jedná o zakázané trestné zóny (dnešní biozóny), může hráč využít beztrestné úlevy a posunout se mimo zakázanou trestnou zónu. Důležitou změnou je absence možnosti dropu na opačném břehu v případě červených zakázaných zón. Velké úlevy se hráčům dostane v případě, že se rozhodnou míč ze zakázané zóny hrát. V takovém případě mají v rámci nových pravidel dovoleno odstranit volné přírodní předměty, založit hůl, provést cvičný švih atp. Zkrátka se při odpalu ze zakázané zóny postupuje stejně jako v případě odpalu z pole. Změny v oblasti Bankrů: V oblasti bankrů došlo ke zmírnění pravidla, kdy byl zapovězen jakýkoliv kontakt hole s pískem, který předcházel ostrému úderu. Nyní se hráč nesmí holí dotknout písku před a za míčkem, jinde již ke kontaktu dojít může, není-li tento kontakt veden za účelem testování vlastností písku či za účelem zlepšení podmínek pro svou hru. V současnosti je možné odstranit z bankru veškeré umělé pohyblivé překážky a dokonce beztrestně narovnat míč, který se během odstraňování těchto překážek pohnul. Nově lze toto pravidlo využít i na odstranění volných přírodních předmětů, pouze s tím rozdílem, že během odstraňování přírodních volných předmětů nesmí dojít k pohybu míčku. Nová pravidla přináší také možnost jak se dostat z těžko hratelné pozice, která není způsobena nepohyblivou závadou, a to za využití dropu po linii dozadu za bankr se dvěma trestnými ranami. Změny v oblasti Jamkoviště: Zatímco v současnosti pravidla povolují upravit na greenu pouze stopy po dopadu míče, dle nové úpravy může hráč na greenu upravit cokoliv. A to včetně poškození způsobených botami, praporkovou tyčí, zvířaty či odstranění pevných překážek, jako jsou například kamínky, dřevíčka atp. Další důležitou změnou je možnost ponechat praporkovou tyč v jamce. Tato změna je navíc podpořena skutečností neexistence penalizace při trefení praporkové tyče, která se nachází v jamce, a dokonce ani neúmyslné trefení obsluhované či odložené tyče. Trvalé zakotvení v nových pravidlech najde dosavadní doporučení vyvinit hráče z neúmyslného posunutí míče v oblasti jamkoviště, například jeho zasažením během cvičných švihů či zasažení upuštěným markovátkem. Změny v oblasti Outu: Některých změn se dočkalo i zahrání míče do zámezí. Nová pravidla eliminují trest pro hráče, který během hledání neúmyslně pohnul svým míčem. Další změnou je skutečnost, že na odhadnuté původní místo dopadu se míček nespouští, ale umisťuje. Tyto dvě dobré zprávy jsou vyváženy jednou nepříjemnou zprávou, a sice, že čas na hledání míčku je zkrácen na 3 minuty. Připravil: Roman ŽAMBOCH, www.depresscupestranky.cz

Green 3/2018

Časopis GREEN

Vážení čtenáři, kolegové,

nejuznávanější teorie předpokládá, že humor a smích se vyvíjí z pocitů a projevů triumfu. Plně se s ní neztotožňuji, protože tento vzácný dar dostal vítěz letošního Výročního turnaje ČSG pan Josef Čepek do vínku snad už při svém narození dne 2. února 1956 (na Hromnice). Tento rebel a pohodář s jedinečným smyslem pro humor vyhrál v Darovanském dvoře devatenáctý ročník tradičního prestižního golfového klání (blíže viz s. 12 až 16). Titul Nejlepší hrající greenkeeper tak získal zpátky do svého ročního držení – a to po předchozích triumfech v roce 2009 v Sokolově a v roce 2011 v Poděbradech. Blahopřejeme!

Poděbradský Josef Čepek v současnosti pomáhá s údržbou hřiště Královského GC Malevil. O tom, že umí skvěle hrát golf, není třeba nikoho přesvědčovat. S holemi vyráží na hřiště od roku 1982 a o sedm roků později se dokonce s českou golfovou reprezentací podíval do Walesu. Po vítězství v Darovanském dvoře se rázem stal nejúspěšnějším hráčem greenkeeperské turnajové historie. Jen trojici hráčů (Svěntek, Daňko, Čepek) se totiž až do letošního turnaje podařilo dvakrát zvítězit. Díky zlatému (nebo snad zelenému? 6) hattricku se Josef Čepek rázem osamostatnil v čele historického žebříčku „nesmrtelných“ greenkeeperských šampionů.

Ale vraťme se na začátek ke smyslu pro humor, který je jednou z nejlepších vlastností, jaké člověk může mít. Je bezvadné, že nový šampion šampionů ho má na rozdávání. Když jsem Josefu Čepkovi pomáhal v Darovanském dvoře s uložením trofeje a cen do jeho staršího auta, neodpustil jsem si na jeho adresu pár slovních legrácek. Usmál se a usadil mě vtipnou hláškou „Vsadím se, že ani ty nevypadáš stále tak dobře, jako před patnácti lety!“ S dobrým smyslem pro humor se budete spontánně smát, zbavíte se stresu, nebudete mít problém komunikovat s ostatními i řešit nepříjemné situace. Lidé často nevědí, že není nutné být vtipný, abyste měli smysl pro humor – tento smysl je spíše schopnost vidět na všem to vtipné.

Smích má nad naší myslí a tělem velkou moc. Když si člověk se smyslem pro humor zlomí nohu, nezpanikaří. Nebude z toho zbytečně naštvaný. Pusťte si nějaký film s Eddie Murphym, Stevem Martinem, nebo Chevy Chasem, klasiku komediálního žánru, jako jsou Mladý Frankenstein, Ohnivá sedla, Ženy sobě, nebo Pařba ve Vegas. Nebo se prostě pohodlně usaďte v křesle s novým Greenem v rukách...

Přeji Vám za redakci Greenu pohodové čtení,
hodně zdraví, štěstí i trávníkářských úspěchů.

LUBOŠ PROCHÁZKA, šéfredaktor
Národní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan