ISSN 1804-8323DOPORUČUJEME


Přehled změn golfových pravidel

datum 01.11.2018 vlozil Luboš Procházka kategorie Zajímavosti

Od příštího roku platí modernizovaná golfová pravidla, která přináší velké množství důležitých změn. Pro každého golfistu tyto změny znamenají zásah do jeho hry, proto jsme vypracovali stručný přehled nejdůležitějších změn, který Vám adaptaci na nová pravidla usnadní. V obecné rovině lze říci, že těmito změnami bude dosaženo zjednodušení a zrychlení hry. Díky tomu se golf přizpůsobí požadavkům moderní doby a stane se více dynamickým sportem, který získá na atraktivitě nejen u hráčů, ale zejména u fanoušků. Základní změnou, na které nová pravidla stojí, je definice nových oblastí hřiště, ve kterých již nenalezneme pojem "Překážky". Nově je hřiště rozděleno na těchto 5 oblastí: Pole (fervej) Odpaliště Trestné oblasti Bankry Jamkoviště (grýny) Nejméně změn se dočkala oblast Pole, kde lze z důležitých změn jmenovat pouze rozšíření úlevy pro zabořený míč, která v současnosti platí pouze na nízko střižené plochy. Nově je tato úleva rozšířena na celou oblast pole. V následujících odstavcích si popíšeme, jaké hlavní změny nás v roce 2019 u dalších definovaných oblastí. Změny v Trestných oblastech: Trestné oblasti svým zavedením nahrazují pojem Překážky. V případě, že se jedná o zakázané trestné zóny (dnešní biozóny), může hráč využít beztrestné úlevy a posunout se mimo zakázanou trestnou zónu. Důležitou změnou je absence možnosti dropu na opačném břehu v případě červených zakázaných zón. Velké úlevy se hráčům dostane v případě, že se rozhodnou míč ze zakázané zóny hrát. V takovém případě mají v rámci nových pravidel dovoleno odstranit volné přírodní předměty, založit hůl, provést cvičný švih atp. Zkrátka se při odpalu ze zakázané zóny postupuje stejně jako v případě odpalu z pole. Změny v oblasti Bankrů: V oblasti bankrů došlo ke zmírnění pravidla, kdy byl zapovězen jakýkoliv kontakt hole s pískem, který předcházel ostrému úderu. Nyní se hráč nesmí holí dotknout písku před a za míčkem, jinde již ke kontaktu dojít může, není-li tento kontakt veden za účelem testování vlastností písku či za účelem zlepšení podmínek pro svou hru. V současnosti je možné odstranit z bankru veškeré umělé pohyblivé překážky a dokonce beztrestně narovnat míč, který se během odstraňování těchto překážek pohnul. Nově lze toto pravidlo využít i na odstranění volných přírodních předmětů, pouze s tím rozdílem, že během odstraňování přírodních volných předmětů nesmí dojít k pohybu míčku. Nová pravidla přináší také možnost jak se dostat z těžko hratelné pozice, která není způsobena nepohyblivou závadou, a to za využití dropu po linii dozadu za bankr se dvěma trestnými ranami. Změny v oblasti Jamkoviště: Zatímco v současnosti pravidla povolují upravit na greenu pouze stopy po dopadu míče, dle nové úpravy může hráč na greenu upravit cokoliv. A to včetně poškození způsobených botami, praporkovou tyčí, zvířaty či odstranění pevných překážek, jako jsou například kamínky, dřevíčka atp. Další důležitou změnou je možnost ponechat praporkovou tyč v jamce. Tato změna je navíc podpořena skutečností neexistence penalizace při trefení praporkové tyče, která se nachází v jamce, a dokonce ani neúmyslné trefení obsluhované či odložené tyče. Trvalé zakotvení v nových pravidlech najde dosavadní doporučení vyvinit hráče z neúmyslného posunutí míče v oblasti jamkoviště, například jeho zasažením během cvičných švihů či zasažení upuštěným markovátkem. Změny v oblasti Outu: Některých změn se dočkalo i zahrání míče do zámezí. Nová pravidla eliminují trest pro hráče, který během hledání neúmyslně pohnul svým míčem. Další změnou je skutečnost, že na odhadnuté původní místo dopadu se míček nespouští, ale umisťuje. Tyto dvě dobré zprávy jsou vyváženy jednou nepříjemnou zprávou, a sice, že čas na hledání míčku je zkrácen na 3 minuty. Připravil: Roman ŽAMBOCH, www.depresscupestranky.cz

Green 2/2019

Časopis GREEN

Vážení čtenáři, kolegové,

již podeváté za sebou nechybí v každém letním čísle Greenu reportážní ohlédnutí za golfovým turnajem „Slunovrat“, kterým čeští greenkeepeři spolu s jejich přáteli, obchodními partnery a prémiovými členy LGCP slaví 21. června příchod letního slunovratu. Také tentokrát stačí nalistovat stranu 12… Turnaj, k jehož raritám patří vedle originální předstartovní přípravy, vstávání do hluboké noční tmy či obětavé válcování greenů ve dvě ráno, se znovu se těšil velkému zájmu. Zasáhl celé Česko. Na start se postavili zástupci severočeského Malevilu, jihočeského GK Krč u Protivína, západočeského Kláštera Teplá i severomoravských Šilheřovic – Daniela a Pavel Pniakovi to do středočeských Pyšel měli ze všech nejdále. A nás těší, že se turnaj v malebném Posázaví (mimochodem, Golf Loreta získal název podle kaple z roku 1699 na nedalekém vršku, jedné z mnoha nápodob stavby zvané Santa Casa – Svatá chýše z italského Lorenta), dobře zabydlel.

Z rodinných důvodů musel turnaj, bohužel, letos vynechat pyšelský head greenkeeper Bohuslav Shejbal, který se vždy osvědčil jako obětavý organizátor a pozorný hostitel (greenkeeperskému řemeslu se vyučil v USA u Freda Dickmana, v Broadmoore Golf Resortu v Coloradu Springs, české zkušenosti má mj. z ústeckých Teras, Poděbrad a z Black Bridge). Poslal z Řecka alespoň zdravici s přáním Hezké a pohodové hry. A s potutelným úsměvem na rtech určitě k němu přidal, že když se začne mluvit o zániku naší planety, obvykle se při tom handluje s cifrou pět miliard let. Tou dobou by totiž mělo Slunce vstoupit do finální fáze svého života a měnit se v rudého obra. Pozor, taková solární expanze přitom zřejmě spolkne celou naši planetu!

Ve skutečnosti se však život na Zemi takto žhavého konce nejspíše bát nemusí – pro většinu forem života bude totiž planeta jejich hřbitovem už zhruba za 500 milionů let. Stane se tak postupným zvyšováním slunečního jasu. To zvýší tempo zvětrávání křemičitanů, v důsledku čehož poklesne míra oxidu uhličitého v atmosféře. Zatímco dnes se bojíme přemíry tohoto skleníkového plynu, ani opačný extrém není dobrou zprávou. Nejpozději za 600 milionů let jeho množství v atmosféře poklesne pod limit nezbytný pro udržování fotosyntézy u většiny druhů vyšších rostlin. Důsledkem bude masové vymírání stromů a kolaps dnešní podoby potravního řetězce. Postupně se na onen svět vydá nejen rostlinný život, ale i život živočišný, který stojí a padá na dostatku rostlinné potravy.

Wow, jak uklidňující bylo v dané souvislosti slovo spolumajitele a „duchovního otce“ golfových Pyšel pana Martina Křížka po slavnostním vyhlášení výsledků, který se tradičně k hrajícím účastníkům přidal: „Chceme dopřát greenkeeperům, klientům a našim členům krásný golfový den, tedy i ten slunovratový, nejdelší den v roce – a vidět je odjíždět spokojené a s úsměvem.“ Ať žije pyšelský letní Slunovrat 2020!

Přeji Vám pohodové čtení, chuť do práce
a hodně trávníkářských úspěchů!
LUBOŠ PROCHÁZKA, šéfredaktor
Národní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan