ISSN 1804-8323DOPORUČUJEME


Přehled změn golfových pravidel

datum 01.11.2018 vlozil Luboš Procházka kategorie Zajímavosti

Od příštího roku platí modernizovaná golfová pravidla, která přináší velké množství důležitých změn. Pro každého golfistu tyto změny znamenají zásah do jeho hry, proto jsme vypracovali stručný přehled nejdůležitějších změn, který Vám adaptaci na nová pravidla usnadní. V obecné rovině lze říci, že těmito změnami bude dosaženo zjednodušení a zrychlení hry. Díky tomu se golf přizpůsobí požadavkům moderní doby a stane se více dynamickým sportem, který získá na atraktivitě nejen u hráčů, ale zejména u fanoušků. Základní změnou, na které nová pravidla stojí, je definice nových oblastí hřiště, ve kterých již nenalezneme pojem "Překážky". Nově je hřiště rozděleno na těchto 5 oblastí: Pole (fervej) Odpaliště Trestné oblasti Bankry Jamkoviště (grýny) Nejméně změn se dočkala oblast Pole, kde lze z důležitých změn jmenovat pouze rozšíření úlevy pro zabořený míč, která v současnosti platí pouze na nízko střižené plochy. Nově je tato úleva rozšířena na celou oblast pole. V následujících odstavcích si popíšeme, jaké hlavní změny nás v roce 2019 u dalších definovaných oblastí. Změny v Trestných oblastech: Trestné oblasti svým zavedením nahrazují pojem Překážky. V případě, že se jedná o zakázané trestné zóny (dnešní biozóny), může hráč využít beztrestné úlevy a posunout se mimo zakázanou trestnou zónu. Důležitou změnou je absence možnosti dropu na opačném břehu v případě červených zakázaných zón. Velké úlevy se hráčům dostane v případě, že se rozhodnou míč ze zakázané zóny hrát. V takovém případě mají v rámci nových pravidel dovoleno odstranit volné přírodní předměty, založit hůl, provést cvičný švih atp. Zkrátka se při odpalu ze zakázané zóny postupuje stejně jako v případě odpalu z pole. Změny v oblasti Bankrů: V oblasti bankrů došlo ke zmírnění pravidla, kdy byl zapovězen jakýkoliv kontakt hole s pískem, který předcházel ostrému úderu. Nyní se hráč nesmí holí dotknout písku před a za míčkem, jinde již ke kontaktu dojít může, není-li tento kontakt veden za účelem testování vlastností písku či za účelem zlepšení podmínek pro svou hru. V současnosti je možné odstranit z bankru veškeré umělé pohyblivé překážky a dokonce beztrestně narovnat míč, který se během odstraňování těchto překážek pohnul. Nově lze toto pravidlo využít i na odstranění volných přírodních předmětů, pouze s tím rozdílem, že během odstraňování přírodních volných předmětů nesmí dojít k pohybu míčku. Nová pravidla přináší také možnost jak se dostat z těžko hratelné pozice, která není způsobena nepohyblivou závadou, a to za využití dropu po linii dozadu za bankr se dvěma trestnými ranami. Změny v oblasti Jamkoviště: Zatímco v současnosti pravidla povolují upravit na greenu pouze stopy po dopadu míče, dle nové úpravy může hráč na greenu upravit cokoliv. A to včetně poškození způsobených botami, praporkovou tyčí, zvířaty či odstranění pevných překážek, jako jsou například kamínky, dřevíčka atp. Další důležitou změnou je možnost ponechat praporkovou tyč v jamce. Tato změna je navíc podpořena skutečností neexistence penalizace při trefení praporkové tyče, která se nachází v jamce, a dokonce ani neúmyslné trefení obsluhované či odložené tyče. Trvalé zakotvení v nových pravidlech najde dosavadní doporučení vyvinit hráče z neúmyslného posunutí míče v oblasti jamkoviště, například jeho zasažením během cvičných švihů či zasažení upuštěným markovátkem. Změny v oblasti Outu: Některých změn se dočkalo i zahrání míče do zámezí. Nová pravidla eliminují trest pro hráče, který během hledání neúmyslně pohnul svým míčem. Další změnou je skutečnost, že na odhadnuté původní místo dopadu se míček nespouští, ale umisťuje. Tyto dvě dobré zprávy jsou vyváženy jednou nepříjemnou zprávou, a sice, že čas na hledání míčku je zkrácen na 3 minuty. Připravil: Roman ŽAMBOCH, www.depresscupestranky.cz

Green 4/2018

Časopis GREEN

Vážení čtenáři, kolegové,

konec roku bývá příležitostí ohlédnout se za ním nazpět a zjistit, jestli si z něho budete něco pamatovat, třeba za tři roky. Tedy vlastně i příležitostí připomenout si minimálně pět šest zásadních záležitostí, na které budete v souvislosti s odcházejícím rokem vzpomínat.

Myslím, že rok 2018 byl z pohledu greenkeepingu docela unikátní. Událo se hodně zajímavých věcí, nenudili jsme se. Zbytek není neproniknutelná šeď, ale když má něco trčet z ospalé nudné rutiny, musí to být výjimečné. Stačí retro tři nadmíru vydařené akce, tři novinky novinek?

Možná bych měl vzpomenout komunální volby, i když… Ale „náš“ člověk/čtenář by si určitě měl pamatovat lednový Seminář a výroční konferenci ČSG v kruhové hale ČZU v Praze s volbou nového výkonného výboru, červnový pyšelský Slunovrat, který se vzhledem k odpalům golfových míčků v okamžiku východu slunce stává kultovní záležitostí a pak říjnový Výroční turnaj ČSG v Darovanském dvoře, kde se Josef Čepek po předchozích triumfech v roce 2009 v Sokolově a v roce 2011 v Poděbradech stal nejúspěšnějším hráčem v jeho devatenáctileté historii.

A zmíněné super novinky? Řídil jsem unikátní svahový stroj Ventrac, výjimečný svou konstrukcí a množstvím přídavných zařízení a adaptérů. Projel se novým Club Car Tempo, který přinesl ladné dynamické křivky, exkluzivní možnosti příslušenství a bezprecedentní úroveň konektivity s GPS systémem Visage. A vysekl poklonu sekačce JD 9009A, nenasytnému žroutu rafů s absolutní kontrolou nad strojem. Všechny novinky vznikly s cílem posunout golfovou hru, respektive greenkeeping, o pořádný kus vpřed… Podle mě se to skvěle povedlo.

V každém oboru je to jako když odlupujete slupky „cibule“. Za každou další slupkou, za každým poznáním, jsou zase další otázky, které rozkrýváte. A my se k nim snažíme – i s vaší pomocí – v každém čísle Greenu přinést to nejzajímavější. Typické je, že dnes nikdo neví, jaký bude zítřek. A typické také je, že lidi podle dneška ustavičně posuzují včerejšek, aniž by se pokusili představit si realitu včerejška bez znalosti dneška. Složité? Asi ano. Právě proto, že to je složité na pragmatické pochopení všech souvislostí, jde o dobrý způsob inspirace.

Tak si užívejte přelom roku a myslete na nás stejně často, jako my myslíme na Vás.

Hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2019 mi za celou redakci Greenu dovolte připojit také velké poděkování za dosavadní spolupráci.

LUBOŠ PROCHÁZKA, šéfredaktor
Národní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan