ISSN 1804-8323DOPORUČUJEME


Postřikovač budoucnosti

datum 10.10.2018 vlozil Luboš Procházka kategorie Mechanizace

Spojení dvou vedoucích firem na trhu s postřikováním SMITHCO – výrobce samochodných postřikovačů pro golf a TEEJET - světoznámý výrobce trysek vyústilo v představení zcela nové generace postřikovačů pro golfová hřiště. Jednoduché ovládání – stroj je vybaven GPS počítačovou řídící jednotkou. Na začátku superintendant nadefinuje počítači plochy, které chce stříkat - například ferveje uloží je do paměti. Mapování se dělá jednoduše tak, že jedním předním kolem stroje přesně objedeme plochu, kterou chceme stříkat. Pro konkrétní aplikaci si superintendant pak jen zadá množství chemikálie na m2 a vše ostatní zařídí počítač. S přesností na 5 cm počítač vykryje požadovanou plochu požadovaným množstvím účinné látky Na monitoru je ihned vidět, pokud by obsluha část plochy vynechala. Dvojnásobná aplikace při překryvu nehrozí, protože to si hlídá GPS. Deklarovaná úspora ročních nákladů na chemii je minimálně 20%. Jak je to možné? TeeJet vyvinul speciální DynaJet trysky s pulzní modulací. Každá tryska je vybavena solenoidem, který umožňuje systému naprosto přesně regulovat tlak a průtok každou tryskou, také velikost a strukturu kapek. Nedochází tedy k tomu, že by při zvýšení nebo snížení rychlosti došlo ke změně charakteru postřiku na trysce, jak tomu bývá u levných systémů řízených jen jedním ventilem. Každý solenoid pulzuje v trysce frekvencí 20 Hz a změnou velikosti kapek. Změnou časů při jednotlivých kmitech dokáže tryska přesně dávkovat kapalinu podle okamžitých povětrnostních podmínek i výšky seče a podobně. Samozřejmostí jsou i možnosti takových funkcí, jako je záznam průtoku tryskou, GPS navádění, automatické řízení i přenos dat do dalších počítačů. Každá tryska umožňuje tedy naprosto přesné dávkování i přizpůsobení velkosti kapek aktuálním potřebám či počasí, zabraňuje překryvu postřiku Výsledkem je úspora minimálně 20% nákladů na postřik za rok. Tato technologie je navíc využita na jednoúčelových postřikovačích SMITHCO řady SPRAY STAR. Výhodou je nízká hmotnost stroje a s ní spojený minimální tlak na trávník i velmi nízko položené těžiště stroje. Není tedy problém ani postřik na svazích, ani v měkčích podmínkách. Stroj SMITHCO SPRAY STAR 2000 se STAR COMMAND 2.0 GPS TeeJet technologií viděli greenkeepeři v ČR na jejich výročním turnaji v Darovanském dvoře, kde byl tento stroj zaslouženým středem pozornosti. Technologie TeeJet posunula možnosti postřiku na zcela nové dimenze. Věříme, že s tím jak roste význam postřiků pro golfová hřiště i výše nákladů na chemii, bude stále více jasné, že technologie, která zajistí přesné dávkování a úspory v desítkách procent, je nezbytnou nutností pro každé kvalitní golfové hřiště. Firma SMITHCO vyrábí řadu samochodných postřikovačů s kapacitou od 400 litrů pro malé greenové aplikace přes kapacitu 662 a 757 litrů, až po velkokapacitní postřikovače s objemem nádrže 1200 pro ty nejnáročnější aplikace. Připravili: Pavel Hrdina a Pavel Stejskal, www.ittec.cz, GREEN 3/2018

Green 1/2019

Časopis GREEN

Vážení čtenáři, kolegové,

letos začínáme již šestnáctou jarní sezonu, kdy nezávislý odborný čtvrtletník GREEN pravidelně vychází. V editorialu jeho prvního čísla, jehož výrobu si ČSG v roce 2003 zadal u vydavatelství Unigolf, čteme: „Greenkeeping je v zahraničí velmi respektovaný obor (i v Čechách si už hráči rychle zvykají na stále vyšší standardy z hlediska dokonalosti herních povrchů), podle nás si zaslouží odpovídající kvalitní tiskovinu… máme nemalé ambice stát se vítaným pomocníkem všech vás, kteří ke své práci potřebujete spíš odborné a zasvěcené informace… vycházet bude na minimálně 16 křídových stranách v plnokrevném provedení... a cíleně rozesílán všem členům ČSG, do všech golfových klubů jejich prezidentům, manažerům a konkrétním správcům hřišť, také do významných českých vzdělávacích center včetně Vysoké školy zemědělské v Praze a Mendelovy univerzity v Brně.“

Těší mě, že minimálně dva poslední „závazky“ se nám postupně podařilo naplnit (a stále daří) více než dobře. Na GREEN dnes narazíte v klubovnách golfových klubů a fotbalových týmů nejen v celé České i Slovenské republice, na pracovních stolech profesionálů – trávníkářů, na odborných akcích i na zajímavých událostech vyloženě sportovního nebo společenského významu…

Je to tak trochu malý zázrak, že náš časopis, fungující pouze z vlastních zdrojů, se nejen prosadil, ale i udržel v konkurenci velkých celků. Ty mají naprosto jiné možnosti a finanční prostředky. Všechno je samozřejmě o každodenní práci. Nás, spolupracujících kolegů a svazových firemních Patronech. Ale především je to o vás, o našich čtenářích. Nadále přivítáme jakýkoliv projev vaší přízně, popřípadě nepřízně, nebo i doporučení, o čem byste si v novém Greenu nejraději přečetli. Bráníte nám rovněž usnout na vavřínech – proto jsme například do tohoto vydání přinesli novou grafiku. Jde o správný krok, podařil se? Těšíme se na další spolupráci! Jsme rádi a vážíme si toho, že vzhledem k vašemu zájmu můžeme působit v oblasti greenkeepingu, která je i díky vám plná dění a aktivit. Na základě toho je každé čtvrtletí o čem psát a informovat, a náš časopis má smysl.

Mimochodem, téměř na den přesně, v prvních únorových dnech před 300 lety, vyšla první česká periodická tiskovina. Kuriozitou bylo, že ještě nepoužívala titulky, takže byla dost nepřehledná. Zprávy v Sobotních (Outerních) Pražských poštovských novinách z rozličných zemí a krajin přicházející s obzvláštním Jeho císařské a královské milosti obdarované (tak zněl jejich celý název, poštovské proto, že vycházely v sobotu a v úterý – tedy ve dnech, kdy jezdila pošta, která je také rozvážela) byly sice datovány, ale řazeny nikoli chronologicky, ani podle důležitosti. Nýbrž tak, jak se redaktorovi dostaly do rukou. A to někdy, jak si lze dobře představit, trvalo celou věčnost.

Přeji Vám pohodové čtení, chuť do práce a radost z úspěchů!

LUBOŠ PROCHÁZKA, šéfredaktor
Národní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan