ISSN 1804-8323DOPORUČUJEME


Postřikovač budoucnosti

datum 10.10.2018 vlozil Luboš Procházka kategorie Mechanizace

Spojení dvou vedoucích firem na trhu s postřikováním SMITHCO – výrobce samochodných postřikovačů pro golf a TEEJET - světoznámý výrobce trysek vyústilo v představení zcela nové generace postřikovačů pro golfová hřiště. Jednoduché ovládání – stroj je vybaven GPS počítačovou řídící jednotkou. Na začátku superintendant nadefinuje počítači plochy, které chce stříkat - například ferveje uloží je do paměti. Mapování se dělá jednoduše tak, že jedním předním kolem stroje přesně objedeme plochu, kterou chceme stříkat. Pro konkrétní aplikaci si superintendant pak jen zadá množství chemikálie na m2 a vše ostatní zařídí počítač. S přesností na 5 cm počítač vykryje požadovanou plochu požadovaným množstvím účinné látky Na monitoru je ihned vidět, pokud by obsluha část plochy vynechala. Dvojnásobná aplikace při překryvu nehrozí, protože to si hlídá GPS. Deklarovaná úspora ročních nákladů na chemii je minimálně 20%. Jak je to možné? TeeJet vyvinul speciální DynaJet trysky s pulzní modulací. Každá tryska je vybavena solenoidem, který umožňuje systému naprosto přesně regulovat tlak a průtok každou tryskou, také velikost a strukturu kapek. Nedochází tedy k tomu, že by při zvýšení nebo snížení rychlosti došlo ke změně charakteru postřiku na trysce, jak tomu bývá u levných systémů řízených jen jedním ventilem. Každý solenoid pulzuje v trysce frekvencí 20 Hz a změnou velikosti kapek. Změnou časů při jednotlivých kmitech dokáže tryska přesně dávkovat kapalinu podle okamžitých povětrnostních podmínek i výšky seče a podobně. Samozřejmostí jsou i možnosti takových funkcí, jako je záznam průtoku tryskou, GPS navádění, automatické řízení i přenos dat do dalších počítačů. Každá tryska umožňuje tedy naprosto přesné dávkování i přizpůsobení velkosti kapek aktuálním potřebám či počasí, zabraňuje překryvu postřiku Výsledkem je úspora minimálně 20% nákladů na postřik za rok. Tato technologie je navíc využita na jednoúčelových postřikovačích SMITHCO řady SPRAY STAR. Výhodou je nízká hmotnost stroje a s ní spojený minimální tlak na trávník i velmi nízko položené těžiště stroje. Není tedy problém ani postřik na svazích, ani v měkčích podmínkách. Stroj SMITHCO SPRAY STAR 2000 se STAR COMMAND 2.0 GPS TeeJet technologií viděli greenkeepeři v ČR na jejich výročním turnaji v Darovanském dvoře, kde byl tento stroj zaslouženým středem pozornosti. Technologie TeeJet posunula možnosti postřiku na zcela nové dimenze. Věříme, že s tím jak roste význam postřiků pro golfová hřiště i výše nákladů na chemii, bude stále více jasné, že technologie, která zajistí přesné dávkování a úspory v desítkách procent, je nezbytnou nutností pro každé kvalitní golfové hřiště. Firma SMITHCO vyrábí řadu samochodných postřikovačů s kapacitou od 400 litrů pro malé greenové aplikace přes kapacitu 662 a 757 litrů, až po velkokapacitní postřikovače s objemem nádrže 1200 pro ty nejnáročnější aplikace. Připravili: Pavel Hrdina a Pavel Stejskal, www.ittec.cz, GREEN 3/2018

Green 2/2019

Časopis GREEN

Vážení čtenáři, kolegové,

již podeváté za sebou nechybí v každém letním čísle Greenu reportážní ohlédnutí za golfovým turnajem „Slunovrat“, kterým čeští greenkeepeři spolu s jejich přáteli, obchodními partnery a prémiovými členy LGCP slaví 21. června příchod letního slunovratu. Také tentokrát stačí nalistovat stranu 12… Turnaj, k jehož raritám patří vedle originální předstartovní přípravy, vstávání do hluboké noční tmy či obětavé válcování greenů ve dvě ráno, se znovu se těšil velkému zájmu. Zasáhl celé Česko. Na start se postavili zástupci severočeského Malevilu, jihočeského GK Krč u Protivína, západočeského Kláštera Teplá i severomoravských Šilheřovic – Daniela a Pavel Pniakovi to do středočeských Pyšel měli ze všech nejdále. A nás těší, že se turnaj v malebném Posázaví (mimochodem, Golf Loreta získal název podle kaple z roku 1699 na nedalekém vršku, jedné z mnoha nápodob stavby zvané Santa Casa – Svatá chýše z italského Lorenta), dobře zabydlel.

Z rodinných důvodů musel turnaj, bohužel, letos vynechat pyšelský head greenkeeper Bohuslav Shejbal, který se vždy osvědčil jako obětavý organizátor a pozorný hostitel (greenkeeperskému řemeslu se vyučil v USA u Freda Dickmana, v Broadmoore Golf Resortu v Coloradu Springs, české zkušenosti má mj. z ústeckých Teras, Poděbrad a z Black Bridge). Poslal z Řecka alespoň zdravici s přáním Hezké a pohodové hry. A s potutelným úsměvem na rtech určitě k němu přidal, že když se začne mluvit o zániku naší planety, obvykle se při tom handluje s cifrou pět miliard let. Tou dobou by totiž mělo Slunce vstoupit do finální fáze svého života a měnit se v rudého obra. Pozor, taková solární expanze přitom zřejmě spolkne celou naši planetu!

Ve skutečnosti se však život na Zemi takto žhavého konce nejspíše bát nemusí – pro většinu forem života bude totiž planeta jejich hřbitovem už zhruba za 500 milionů let. Stane se tak postupným zvyšováním slunečního jasu. To zvýší tempo zvětrávání křemičitanů, v důsledku čehož poklesne míra oxidu uhličitého v atmosféře. Zatímco dnes se bojíme přemíry tohoto skleníkového plynu, ani opačný extrém není dobrou zprávou. Nejpozději za 600 milionů let jeho množství v atmosféře poklesne pod limit nezbytný pro udržování fotosyntézy u většiny druhů vyšších rostlin. Důsledkem bude masové vymírání stromů a kolaps dnešní podoby potravního řetězce. Postupně se na onen svět vydá nejen rostlinný život, ale i život živočišný, který stojí a padá na dostatku rostlinné potravy.

Wow, jak uklidňující bylo v dané souvislosti slovo spolumajitele a „duchovního otce“ golfových Pyšel pana Martina Křížka po slavnostním vyhlášení výsledků, který se tradičně k hrajícím účastníkům přidal: „Chceme dopřát greenkeeperům, klientům a našim členům krásný golfový den, tedy i ten slunovratový, nejdelší den v roce – a vidět je odjíždět spokojené a s úsměvem.“ Ať žije pyšelský letní Slunovrat 2020!

Přeji Vám pohodové čtení, chuť do práce
a hodně trávníkářských úspěchů!
LUBOŠ PROCHÁZKA, šéfredaktor
Národní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan