DOPORUČUJEME


Platíte správně stočné?

datum 06.07.2018 vlozil Luboš Procházka kategorie Zajímavosti

Spotřebitelé často platí stočné, i když nemusejí. Nemají jasno v tom, jak se vypočítává vodné a stočné a jaká mají jakožto odběratelé práva a povinnosti. Jak upozorňuje vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest Lukáš Zelený, stočné se platí za odvádění, čistění nebo jiné zneškodňování odpadních vod. Povinnost platit stočné tak vzniká okamžikem vtoku odpadních a srážkových vod do kanalizace. Za odvod srážek domácnosti neplatí nic. „Při stanovení stočného se vychází z toho, že do kanalizace odvedete stejné množství vody, jako odeberete. Pokud byste prokázali, že spotřebujete bez vypouštění do kanalizace ročně více než 30 m3 vody, můžete požádat o snížení stočného. Třeba když vodu z bazénu vypouštíte na zahradu. Žádost však musíte doložit důkazy, například fotodokumentací,“ vysvětluje Zelený. Při stanovení stočného se vychází z toho, že do kanalizace odvedete stejné množství vody, jako odeberete. Mnoho zahrádkářů proto používá tzv. podvojný nebo také podružný zálivkový vodoměr. Ten slouží k odečtu spotřebované vody, která nejde do kanalizace. Podružný vodoměr by podle zákona měl být osazen na náklady odběratele, který by si měl i ohlídat úřední ověření vodoměru, které musí být v případě studené vody podle vyhlášky č. 345/2002 jednou za šest let. Kontroly podružných vodoměrů mohou být zmíněny i ve smlouvě s dodavatelem. „Ověření měřidel nemusí být vykonáváno dodavatelem, vydává jej Český metrologický institut nebo autorizované metrologické středisko v podobě úřední značky nebo ověřovacího listu. Vlastník podružného vodoměru si může mezi ověřovateli vybrat,“ upozorňuje na svých stránkách Sdružení obrany spotřebitelů. Zlevní voda? Dodávky vody a odvod odpadních vod se poskytují na základě smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod. Dodavatelem je obvykle vodárna, obec či svazek obcí, odběratelem je zpravidla vlastník nemovitosti. „Smlouvu je možné uzavřít i s nájemcem, ale dodavatelé se tomu zpravidla brání s tím, že v případě dluhu odběratele je výhodnější mít zavázaného přímo vlastníka,“ říká Zelený. Platba za pitnou vodu a službu spojenou s jejím dodáním, takzvané vodné, se skládá obvykle z pevné a pohyblivé složky. Zatímco povinnost platit pevnou složku vzniká již připojením k vodovodu, povinnost platit pohyblivou složku vzniká vtokem pitné vody za vodoměr či do přípojky. Podrobnosti o ceně, fakturaci a způsobu placení za dodávky pitné vody a odvod odpadních vod stanoví smlouva. Vodné a stočné se platí obvykle měsíčně formou záloh, jejichž výše se stanovuje podle předchozí spotřeby. Zálohy se pak vypořádávají ve faktuře, která se vystavuje jednou ročně. Průměrná celková výše vodného a stočného včetně daně z přidané hodnoty (DPH) má letos podle lednového odhadu Sdružení oboru vodovodů a kanalizace ČR vzrůst na 86 až 88 korun za metr krychlový, tedy zhruba o tři procenta. Žádná z komodit v Česku od začátku 90. let nezdražila tak výrazně jako voda. Zástupci rodící se vlády ANO a ČSSD tvrdí, že se na ceny vody zaměří. V návrhu programového prohlášení slibují „důslednou kontrolu regulovaných cen, především vodného a stočného“. Ministerstvo financí už také v novele zákona o DPH navrhlo přesunout některé služby včetně vodného a stočného z 15procentní do desetiprocentní sazby DPH. Odběratel je povinen umožnit přístup k vodoměru Množství dodané vody se měří v naprosté většině případů vodoměrem. Jeho osazení, údržbu a výměnu provádí dodavatel a může jej také zajistit proti neoprávněné manipulaci. Vy jako odběratel musíte dodavateli umožnit přístup k vodoměru, nesmíte do něj zasahovat a musíte jej chránit před poškozením. „Vodoměrem zaznamenaná hodnota slouží jako podklad k vyúčtování. Pokud vodoměr nemáte, určuje se množství odebrané vody náhradním výpočtem podle zvláštní vyhlášky. Nemůže-li dodavatel zjistit hodnoty na vodoměru kvůli tomu, že odběratel nespolupracuje, může při vyúčtování vyjít ze spotřeby za stejné období v předchozím roce,“ podotýká Zelený. Máte-li pochybnosti o správnosti měření, máte právo si na vlastní náklady zajistit nezávislou metrologickou zkoušku v místě instalace. „Ve smlouvě o dodávkách může být stanoveno, že na základě reklamace odběratele zajistí provedení nezávislé metrologické zkoušky dodavatel. Zkoušku provádí Český metrologický institut za pomoci nezávislého měřidla a za přítomnosti zástupce dodavatele. Pokud se ukáže, že instalovaný vodoměr vykazuje větší než povolené odchylky, hradí metrologickou zkoušku dodavatel,“ uvádí Zelený. Množství odebrané vody se pak určí podle předchozí spotřeby za stejné období, případně podle předpokládané budoucí spotřeby nebo dohodou. Rozúčtování v bytovém domě V domě s byty vychází dodavatel z údajů na patním vodoměru. O způsobu rozúčtování mezi domácnostmi se rozhoduje dvoutřetinovou většinou nájemců v domě, členů společenství vlastníků nebo družstva. Pokud není takové rozhodnutí přijato, rozúčtují se náklady na dodávky vody v poměru k hodnotám naměřeným bytovými vodoměry. „Rozdíl v hodnotách naměřených na patním vodoměru a bytových vodoměrech může být až 25 procent, což může být způsobeno úniky vody, chybami vodoměrů či nelegálním odběrem. V případě větších rozdílů se doporučuje provést zkoušku vodoměru,“ dodává Zelený.

Green 2/2018

Časopis GREEN

Vážení čtenáři, kolegové,

vedro a vedro, suchá tráva, vyprahlá zem. Mraky se jen proženou a požehnaný (nepřívalový) déšť zalévá krajinu někde jinde. Líšnice nebo Pyšely bojovaly na jaře ze všech sil. Naštěstí obě hřiště odolala, s některými z vás jsme se mohli osobně přesvědčit, že se dostaly dokonce do top kondice (viz materiál na s. 6, resp. na s. 10). „O krásné jaro a podzim jsme však na desítky let přišli,“ však zdvíhá prst přírodovědec Jakub Hruška z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, která tvrdí, že chyba je na straně člověka. Může za extrémy příroda, nebo my?

S příchodem července hlásilo několik míst v Česku rekordně chladné počasí. Teploty se v noci pohybovaly kolem pěti stupňů Celsia a na horách mrzlo. Průměrná teplota klesla na přesných 4,8 stupňů Celsia, a to bez výrazných rozdílů mezi jednotlivými regiony. Z více než poloviny stanic s alespoň třicetiletou historií záznamů hlásili meteorologové dokonce rekordy (v Přerově pro druhou červencovou noc padl rekord pocházející z roku 1892). K situaci přispěla projasněná obloha, bezvětří a také studený vzduch ze severu. „Koktejl pesticidů zabíjí včely, padneme na držku,“ přitvrzuje Jakub Hruška. „Na čase je výrazně zdražit vodu – aspoň tedy pro ty, kteří s ní plýtvají. Musíme změnit zemědělství, lesnictví a hlavně si zvyknout na extrémy.“

Podle hydrologů už podobné suché období jako nyní zažila zdejší krajina v minulosti. Z diskuse, co mohou znamenat tři suché roky mezi lety 2014 a 2017, mají hydrologové v dalším suchém roce 2018 málo potěšitelnou prognózu. Se suchem se prý budeme muset vyrovnávat ještě dalších 20 let. Tuto předpověď opírají o minulost. Současná sucha se dají podle nich srovnat se situací v druhé polovině 19. století. Tehdy vlivem suššího počasí i špatného hospodaření v krajině trápil nedostatek vody české území právě zmíněných 20 let.

Máte strach ze změn? zeptal jsem se držíc dva poslední Greeny v ruce Kláry Spilkové, v současnosti nejlepší české profesionální hráčky. Říká se, že změna je život... „Strach jsem mívala, teď už ne,“ odpověděla mi s úsměvem. „To už mi říkal táta: Počkej si na konec sezony a pak dělej změny. Jestli má nějaká změna přijít, tak přijde a není čeho se bát. Je to přirozený vývoj.“

Přeji Vám za redakci Greenu pohodové čtení, hodně zdraví, štěstí i trávníkářských úspěchů a hlavně - Nebojte se změn!

LUBOŠ PROCHÁZKA, šéfredaktor
Národní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan