DOPORUČUJEME


Křídla pro Vaše stroje

datum 20.06.2018 vlozil Luboš Procházka kategorie Mechanizace

Křídla pro Vaše stroje, ano, je to právě nadpis tohoto článku, který je zároveň sloganem značky, stejně jako její název, které odkazují na původ unikátní technologie Aerotec, tedy letectví. Byly to právě především letecké motory, pro které byla naše technologie vyvíjena. A nyní si pravděpodobně kladete otázku - jak může tato technologie mít spojitost s greenkeepingem? Na to si odpovíme dále v textu. Kdo jsme? Aerotec Group a.s. je ryze česká společnost, která vznikla v roce 2016 jako výsledek vývoje značky Aerotec. Misí Aerotec Group a.s. je usnadňovat život a práci jednotlivcům i průmyslovým podnikům. Pomáháme jim prodlužovat životnost kovových komponentů a strojů, spořit prostředky a energie, zvyšovat spolehlivost provozu. Toho dosahujeme výrobou a prodejem extrémně výkonných maziv, která zásadně pomáhají redukovat tření kov – kov a vysoce efektivně řeší i široké spektrum problémů namáhaných kovů. Co je to metal conditioner? Základním a nosným produktem značky je AEROTEC® Metal Conditioner. Jedná se o transparentní syntetickou kapalinu, která přidáním do provozních kapalin (olej, plastická maziva, benzín, nafta, petrolej, apod.) vytváří vysoce účinnou směs obsahující deriváty syntetických uhlovodíků. Tyto látky pak přímo reagují s uvolňujícími se oxidy a vzniká tzv. molekulární koberec – ochranný mikrofilm, který zahlazuje a ošetřuje povrchy kovů. Díky vazbě na postupně se uvolňující oxidy je zajištěna dlouhodobá stálost této ochranné vrstvy. Tato vrstva je pak vysoce stabilní, odolná proti vysokým teplotám a tlakům. Kovy chrání před korozí a působením vody a její účinky přetrvávají i po výměně provozních kapalin. A jak to funguje? Na mikroskopické úrovni je kovový povrch nerovný. Jedná se o běžnou vlastnost kovových povrchů. Nerovnosti a poškození mají za důsledek sníženou kvalitu třecích ploch a větší třecí síly. AEROTEC® Metal Conditioner se chemickou reakcí absorbuje do povrchové struktury a vytváří pico film na molekulární bázi. Tento ochranný film zahlazuje nerovnosti a povrchová poškození. To má za důsledek radikální snížení třecích sil, ochranu povrchu a snížení opotřebení (viz obrázek). V grafu níže jsou srovnány varianty únosnosti tlakových sil při použití rúzných druhů maziv. Z grafu je patrné, že směs oleje a AEROTEC® Metal Conditioner a čistého AEROTEC® Metal Conditioner z testu vychází nejlépe. Voda - nepřítel kovů Nespornou výhodou aplikace AEROTEC® Metal Conditioner jsou jeho hydrofóbní vlastnosti. Je to dáno jak jeho molekulární hmotností, která je vyšší než u vody, tedy na rozdíl od olejů není vodou nadnášen a vypuzován, ale právě naopak. Navíc AEROTEC® Metal Conditioner je vysoce chemicky stálý a ve vodě nedegraduje. Vlivem vytvoření molekulárního filmu na ošetřených součástech dochází k nulové polaritě vůči molekulám H2O a ty jsou tak od povrchu odpuzovány. Tím vzniká dlouhodbá antikorozní ochrana, a to i vůči slané vodě či agresivním rostlinným šťávám. A co v případě vniku nečistot? Nejvyšším přínosem aplikace AEROTEC® Metal Conditioner je ochrana třecího uzlu především v případě vniku mechanických nečistot - prachu, písku, hlíny, atd. Účinek ochrany je dosažen právě díky výše zmiňovanému molekulárnímu koberci, který zabraňuje proniknutí mechanické nečistoty k povrchu kovové součásti. Částice tak může poškodit molekulární koberec vyražením jedné či více molekul z povrchových vrstev, ty jsou však okamžitě nahrazeny dalšími molekulami a povrch je tak opět chráněný před dalšími částicemi nečistot. Jak se provádí aplikace? AEROTEC® Metal Conditioner je mísitelný s 99% provozních kapalin a maziv - od benzínu, nafty, přes motorové, hydraulické i převodovkové oleje až po plastická či biologicky odbouratelná maziva. Podstatným faktem je, že AEROTEC® Metal Conditioner je aditivum kovu, nikoliv maziv, tedy nemění jejich fyzikální ani chemické vlastnosti a používá je pouze jen jako roznášení médium, které dopraví AEROTEC® Metal Conditioner na všechny kovové povrchy v mazané soustavě. Při správném dávkování tak zůstane veškerý kondicioner navázaný na kovových součástech a v samotné provozní kapalině nezůstane žádný. To je ohromnou výhodou při výměně provozních kapalin, kdy AEROTEC® Metal Conditioner není vypuštěn společně s nimi, ale zůstává v systému i při doplnění nové provozní kapaliny. Ideálního dávkování je možné dosáhnout používáním produktů z portfolia Aerotec, které jsou již sycené AEROTEC® Metal Conditioner na optimální úrovni. A jak to tedy souvisí s greenkeepingem? Jistě Vás již v průběhu čtení předchozích odstavců napadaly příklady, kde při Vaší práci najdou produkty Aerotec uplatnění. Sekání greenu, údržba dřevin, zemní práce - to jsou vše příležitosti, při kterých se potkávají hřídele, ložiska, řetězy, písty a další exponovaná místa společně s prachem, pískem, zeminou i agresivními rostlinnými šťávami. AEROTEC® Vám pomůže prodloužit životnost Vašich strojů, které jsou základním kamenem Vašeho podnikání. Nežádoucí tření je Vaším nepřítelem a AEROTEC® je Váš nový spojenec, který Vám pomůže ho porazit. Nebudete se tak muset zabývat zadřenými ložisky, hřídelemi či zarezlými řetězy a budete mít více času na svou rodinu, relaxaci, či prostě jen pár odpalů navíc na Vámi vymazleném greenu. Záruka kvality Mnoho z Vás si určitě ještě položí otázku - a jak je to se zárukami? Jaký je původ AEROTEC® Metal Conditioneru? Mám jistotu že to bude fungovat? Aerotec Group a.s. je česká společnost s českými vlastníky a českým kapitálem. Výroba celého produktového portfolia probíhá v České republice od vývoje, základních surovin, jako je AEROTEC® Metal Conditioner či ropné a olejové základy, přes plnění až po balení a distribuci. Aerotec Group a.s. disponuje kompletní dokumentací a certifikací všech svých produktů, splňující přísná legislativní pravidla na mezinárodní úrovni. Máte tak naprostou záruku kvality a spolehlivosti. Vaše spojka: Ing. Josef VYSOKÝ, area sales manager +420 734 234 003, josef.vysoky@aerotec.cz www.aerotec.cz

Green 1/2018

Časopis GREEN

Vážení čtenáři, kolegové,

chyby a omyly patří k lidskému životu. Pokud se však z nich poučíme a naše vědomosti průběžně korigujeme, postupujeme neustále vpřed. Sám velký Aristoteles ve své době tvrdil například, že lidé s většími hlavami potřebují více spánku…

Mám za to, že podnětných a jistě dobře myšlených citovaných pravd jsme v tomto Greenu přinesli opravdu hodně. Rozhodně jsme s nimi nešetřili. Příklady? „Důležitější než rychlost je pro hráče „pravdivost“ greenů, to znamená valivost míčku bez výrazného horizontálního nebo vertikálního úhybu. Rychlé, ale „skákavé“ greeny nikdo neocení.“ nebo „Meteorologům vycházejí předpovědi poměrně často. Musím ale pominout fakt, že i když předpověď vyšla a na té Jižní Moravě opravdu pršelo, tak zrovna ta Kaskáda neschytala zase ani kapku.“ A do třetice: „Existuje velmi mnoho rozhodnutí, kterými ovlivníte nákladnost péče o hřiště i jeho hratelnost. Jednu zásadní věc ale určitě udělejte – odstraňte všechny vysoké porosty v místech, kde by slabým hráčům (k tomu se skoro nikdo nahlas nepřizná, čest všem výjimkám – pzn. red.) překážely. Rádi pak přijedou příště znovu.“

Myslím, že ani jeden z citátů nespadá vyloženě do kategorie „Omylové“. Existence omylů je však přirozená a neměla by nás udivovat. Koneckonců, svět omylů je napínavý jako detektivka od Agathy Christie. A taky chvílemi až k zulíbání úsměvný! Posuďte sami:

V zakládací listině berlínské akademie věd (rok 1700!) se píše, že „prezident akademie je dále povinen ze všech sil přispívat k vyhubení vlkodlaků, permoníků, draků, vodních žínek a bludiček… Aby byl lid účinně vybídnut k této bohulibé činnosti, vypisuje se na vypátrání každé z těchto příšer, ať už je odhalena v děrách, jamách, jeskyních nebo na jezerech, odměna 6 tolarů“. Pobaví výrok francouzského akademika Lalandeho v Journal de Paris v roce 1782 o tom, že je nade vší pochybnost dokázána nemožnost člověka zvednout se do vzduchu, nebo se v něm alespoň udržet Škoda, že to bylo zveřejněno jen necelý rok před vzletem první montgolfiéry s lidskou posádkou…

Vynikající technik Osborne Reylnods prohlásil v roce 1898, že elektřina nemůže být nikdy praktickou formou síly, protože ztráty vzniklé ve vedení jsou příliš velké. Bylo by snazší užívat provazových poháněcích pásů, které by šly od kladky ke kladce, takže by se táhly na míle po celém kraji. A je pravda, že dědeček greenkeeper má rád babičku greenkeeperku jen pro to, že se o něj stará? Mýliti se je opravdu lidské a my doufáme, že jsme se vyložených citovaných nepravd vyvarovali nejen v tomto jarním Greenu, ale bude tomu tak i nadále v jeho dalších vydáních.

Přeji Vám za redakci Greenu pohodové čtení,

hodně zdraví, štěstí a trávníkářských úspěchů v nové sezóně 2018!

LUBOŠ PROCHÁZKA, šéfredaktor
Národní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan