ISSN 1804-8323DOPORUČUJEME


Křídla pro Vaše stroje

datum 20.06.2018 vlozil Luboš Procházka kategorie Mechanizace

Křídla pro Vaše stroje, ano, je to právě nadpis tohoto článku, který je zároveň sloganem značky, stejně jako její název, které odkazují na původ unikátní technologie Aerotec, tedy letectví. Byly to právě především letecké motory, pro které byla naše technologie vyvíjena. A nyní si pravděpodobně kladete otázku - jak může tato technologie mít spojitost s greenkeepingem? Na to si odpovíme dále v textu. Kdo jsme? Aerotec Group a.s. je ryze česká společnost, která vznikla v roce 2016 jako výsledek vývoje značky Aerotec. Misí Aerotec Group a.s. je usnadňovat život a práci jednotlivcům i průmyslovým podnikům. Pomáháme jim prodlužovat životnost kovových komponentů a strojů, spořit prostředky a energie, zvyšovat spolehlivost provozu. Toho dosahujeme výrobou a prodejem extrémně výkonných maziv, která zásadně pomáhají redukovat tření kov – kov a vysoce efektivně řeší i široké spektrum problémů namáhaných kovů. Co je to metal conditioner? Základním a nosným produktem značky je AEROTEC® Metal Conditioner. Jedná se o transparentní syntetickou kapalinu, která přidáním do provozních kapalin (olej, plastická maziva, benzín, nafta, petrolej, apod.) vytváří vysoce účinnou směs obsahující deriváty syntetických uhlovodíků. Tyto látky pak přímo reagují s uvolňujícími se oxidy a vzniká tzv. molekulární koberec – ochranný mikrofilm, který zahlazuje a ošetřuje povrchy kovů. Díky vazbě na postupně se uvolňující oxidy je zajištěna dlouhodobá stálost této ochranné vrstvy. Tato vrstva je pak vysoce stabilní, odolná proti vysokým teplotám a tlakům. Kovy chrání před korozí a působením vody a její účinky přetrvávají i po výměně provozních kapalin. A jak to funguje? Na mikroskopické úrovni je kovový povrch nerovný. Jedná se o běžnou vlastnost kovových povrchů. Nerovnosti a poškození mají za důsledek sníženou kvalitu třecích ploch a větší třecí síly. AEROTEC® Metal Conditioner se chemickou reakcí absorbuje do povrchové struktury a vytváří pico film na molekulární bázi. Tento ochranný film zahlazuje nerovnosti a povrchová poškození. To má za důsledek radikální snížení třecích sil, ochranu povrchu a snížení opotřebení (viz obrázek). V grafu níže jsou srovnány varianty únosnosti tlakových sil při použití rúzných druhů maziv. Z grafu je patrné, že směs oleje a AEROTEC® Metal Conditioner a čistého AEROTEC® Metal Conditioner z testu vychází nejlépe. Voda - nepřítel kovů Nespornou výhodou aplikace AEROTEC® Metal Conditioner jsou jeho hydrofóbní vlastnosti. Je to dáno jak jeho molekulární hmotností, která je vyšší než u vody, tedy na rozdíl od olejů není vodou nadnášen a vypuzován, ale právě naopak. Navíc AEROTEC® Metal Conditioner je vysoce chemicky stálý a ve vodě nedegraduje. Vlivem vytvoření molekulárního filmu na ošetřených součástech dochází k nulové polaritě vůči molekulám H2O a ty jsou tak od povrchu odpuzovány. Tím vzniká dlouhodbá antikorozní ochrana, a to i vůči slané vodě či agresivním rostlinným šťávám. A co v případě vniku nečistot? Nejvyšším přínosem aplikace AEROTEC® Metal Conditioner je ochrana třecího uzlu především v případě vniku mechanických nečistot - prachu, písku, hlíny, atd. Účinek ochrany je dosažen právě díky výše zmiňovanému molekulárnímu koberci, který zabraňuje proniknutí mechanické nečistoty k povrchu kovové součásti. Částice tak může poškodit molekulární koberec vyražením jedné či více molekul z povrchových vrstev, ty jsou však okamžitě nahrazeny dalšími molekulami a povrch je tak opět chráněný před dalšími částicemi nečistot. Jak se provádí aplikace? AEROTEC® Metal Conditioner je mísitelný s 99% provozních kapalin a maziv - od benzínu, nafty, přes motorové, hydraulické i převodovkové oleje až po plastická či biologicky odbouratelná maziva. Podstatným faktem je, že AEROTEC® Metal Conditioner je aditivum kovu, nikoliv maziv, tedy nemění jejich fyzikální ani chemické vlastnosti a používá je pouze jen jako roznášení médium, které dopraví AEROTEC® Metal Conditioner na všechny kovové povrchy v mazané soustavě. Při správném dávkování tak zůstane veškerý kondicioner navázaný na kovových součástech a v samotné provozní kapalině nezůstane žádný. To je ohromnou výhodou při výměně provozních kapalin, kdy AEROTEC® Metal Conditioner není vypuštěn společně s nimi, ale zůstává v systému i při doplnění nové provozní kapaliny. Ideálního dávkování je možné dosáhnout používáním produktů z portfolia Aerotec, které jsou již sycené AEROTEC® Metal Conditioner na optimální úrovni. A jak to tedy souvisí s greenkeepingem? Jistě Vás již v průběhu čtení předchozích odstavců napadaly příklady, kde při Vaší práci najdou produkty Aerotec uplatnění. Sekání greenu, údržba dřevin, zemní práce - to jsou vše příležitosti, při kterých se potkávají hřídele, ložiska, řetězy, písty a další exponovaná místa společně s prachem, pískem, zeminou i agresivními rostlinnými šťávami. AEROTEC® Vám pomůže prodloužit životnost Vašich strojů, které jsou základním kamenem Vašeho podnikání. Nežádoucí tření je Vaším nepřítelem a AEROTEC® je Váš nový spojenec, který Vám pomůže ho porazit. Nebudete se tak muset zabývat zadřenými ložisky, hřídelemi či zarezlými řetězy a budete mít více času na svou rodinu, relaxaci, či prostě jen pár odpalů navíc na Vámi vymazleném greenu. Záruka kvality Mnoho z Vás si určitě ještě položí otázku - a jak je to se zárukami? Jaký je původ AEROTEC® Metal Conditioneru? Mám jistotu že to bude fungovat? Aerotec Group a.s. je česká společnost s českými vlastníky a českým kapitálem. Výroba celého produktového portfolia probíhá v České republice od vývoje, základních surovin, jako je AEROTEC® Metal Conditioner či ropné a olejové základy, přes plnění až po balení a distribuci. Aerotec Group a.s. disponuje kompletní dokumentací a certifikací všech svých produktů, splňující přísná legislativní pravidla na mezinárodní úrovni. Máte tak naprostou záruku kvality a spolehlivosti. Vaše spojka: Ing. Josef VYSOKÝ, area sales manager +420 734 234 003, josef.vysoky@aerotec.cz www.aerotec.cz

Green 4/2018

Časopis GREEN

Vážení čtenáři, kolegové,

konec roku bývá příležitostí ohlédnout se za ním nazpět a zjistit, jestli si z něho budete něco pamatovat, třeba za tři roky. Tedy vlastně i příležitostí připomenout si minimálně pět šest zásadních záležitostí, na které budete v souvislosti s odcházejícím rokem vzpomínat.

Myslím, že rok 2018 byl z pohledu greenkeepingu docela unikátní. Událo se hodně zajímavých věcí, nenudili jsme se. Zbytek není neproniknutelná šeď, ale když má něco trčet z ospalé nudné rutiny, musí to být výjimečné. Stačí retro tři nadmíru vydařené akce, tři novinky novinek?

Možná bych měl vzpomenout komunální volby, i když… Ale „náš“ člověk/čtenář by si určitě měl pamatovat lednový Seminář a výroční konferenci ČSG v kruhové hale ČZU v Praze s volbou nového výkonného výboru, červnový pyšelský Slunovrat, který se vzhledem k odpalům golfových míčků v okamžiku východu slunce stává kultovní záležitostí a pak říjnový Výroční turnaj ČSG v Darovanském dvoře, kde se Josef Čepek po předchozích triumfech v roce 2009 v Sokolově a v roce 2011 v Poděbradech stal nejúspěšnějším hráčem v jeho devatenáctileté historii.

A zmíněné super novinky? Řídil jsem unikátní svahový stroj Ventrac, výjimečný svou konstrukcí a množstvím přídavných zařízení a adaptérů. Projel se novým Club Car Tempo, který přinesl ladné dynamické křivky, exkluzivní možnosti příslušenství a bezprecedentní úroveň konektivity s GPS systémem Visage. A vysekl poklonu sekačce JD 9009A, nenasytnému žroutu rafů s absolutní kontrolou nad strojem. Všechny novinky vznikly s cílem posunout golfovou hru, respektive greenkeeping, o pořádný kus vpřed… Podle mě se to skvěle povedlo.

V každém oboru je to jako když odlupujete slupky „cibule“. Za každou další slupkou, za každým poznáním, jsou zase další otázky, které rozkrýváte. A my se k nim snažíme – i s vaší pomocí – v každém čísle Greenu přinést to nejzajímavější. Typické je, že dnes nikdo neví, jaký bude zítřek. A typické také je, že lidi podle dneška ustavičně posuzují včerejšek, aniž by se pokusili představit si realitu včerejška bez znalosti dneška. Složité? Asi ano. Právě proto, že to je složité na pragmatické pochopení všech souvislostí, jde o dobrý způsob inspirace.

Tak si užívejte přelom roku a myslete na nás stejně často, jako my myslíme na Vás.

Hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2019 mi za celou redakci Greenu dovolte připojit také velké poděkování za dosavadní spolupráci.

LUBOŠ PROCHÁZKA, šéfredaktor
Národní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan