ISSN 1804-8323DOPORUČUJEME


Křídla pro Vaše stroje

datum 20.06.2018 vlozil Luboš Procházka kategorie Mechanizace

Křídla pro Vaše stroje, ano, je to právě nadpis tohoto článku, který je zároveň sloganem značky, stejně jako její název, které odkazují na původ unikátní technologie Aerotec, tedy letectví. Byly to právě především letecké motory, pro které byla naše technologie vyvíjena. A nyní si pravděpodobně kladete otázku - jak může tato technologie mít spojitost s greenkeepingem? Na to si odpovíme dále v textu. Kdo jsme? Aerotec Group a.s. je ryze česká společnost, která vznikla v roce 2016 jako výsledek vývoje značky Aerotec. Misí Aerotec Group a.s. je usnadňovat život a práci jednotlivcům i průmyslovým podnikům. Pomáháme jim prodlužovat životnost kovových komponentů a strojů, spořit prostředky a energie, zvyšovat spolehlivost provozu. Toho dosahujeme výrobou a prodejem extrémně výkonných maziv, která zásadně pomáhají redukovat tření kov – kov a vysoce efektivně řeší i široké spektrum problémů namáhaných kovů. Co je to metal conditioner? Základním a nosným produktem značky je AEROTEC® Metal Conditioner. Jedná se o transparentní syntetickou kapalinu, která přidáním do provozních kapalin (olej, plastická maziva, benzín, nafta, petrolej, apod.) vytváří vysoce účinnou směs obsahující deriváty syntetických uhlovodíků. Tyto látky pak přímo reagují s uvolňujícími se oxidy a vzniká tzv. molekulární koberec – ochranný mikrofilm, který zahlazuje a ošetřuje povrchy kovů. Díky vazbě na postupně se uvolňující oxidy je zajištěna dlouhodobá stálost této ochranné vrstvy. Tato vrstva je pak vysoce stabilní, odolná proti vysokým teplotám a tlakům. Kovy chrání před korozí a působením vody a její účinky přetrvávají i po výměně provozních kapalin. A jak to funguje? Na mikroskopické úrovni je kovový povrch nerovný. Jedná se o běžnou vlastnost kovových povrchů. Nerovnosti a poškození mají za důsledek sníženou kvalitu třecích ploch a větší třecí síly. AEROTEC® Metal Conditioner se chemickou reakcí absorbuje do povrchové struktury a vytváří pico film na molekulární bázi. Tento ochranný film zahlazuje nerovnosti a povrchová poškození. To má za důsledek radikální snížení třecích sil, ochranu povrchu a snížení opotřebení (viz obrázek). V grafu níže jsou srovnány varianty únosnosti tlakových sil při použití rúzných druhů maziv. Z grafu je patrné, že směs oleje a AEROTEC® Metal Conditioner a čistého AEROTEC® Metal Conditioner z testu vychází nejlépe. Voda - nepřítel kovů Nespornou výhodou aplikace AEROTEC® Metal Conditioner jsou jeho hydrofóbní vlastnosti. Je to dáno jak jeho molekulární hmotností, která je vyšší než u vody, tedy na rozdíl od olejů není vodou nadnášen a vypuzován, ale právě naopak. Navíc AEROTEC® Metal Conditioner je vysoce chemicky stálý a ve vodě nedegraduje. Vlivem vytvoření molekulárního filmu na ošetřených součástech dochází k nulové polaritě vůči molekulám H2O a ty jsou tak od povrchu odpuzovány. Tím vzniká dlouhodbá antikorozní ochrana, a to i vůči slané vodě či agresivním rostlinným šťávám. A co v případě vniku nečistot? Nejvyšším přínosem aplikace AEROTEC® Metal Conditioner je ochrana třecího uzlu především v případě vniku mechanických nečistot - prachu, písku, hlíny, atd. Účinek ochrany je dosažen právě díky výše zmiňovanému molekulárnímu koberci, který zabraňuje proniknutí mechanické nečistoty k povrchu kovové součásti. Částice tak může poškodit molekulární koberec vyražením jedné či více molekul z povrchových vrstev, ty jsou však okamžitě nahrazeny dalšími molekulami a povrch je tak opět chráněný před dalšími částicemi nečistot. Jak se provádí aplikace? AEROTEC® Metal Conditioner je mísitelný s 99% provozních kapalin a maziv - od benzínu, nafty, přes motorové, hydraulické i převodovkové oleje až po plastická či biologicky odbouratelná maziva. Podstatným faktem je, že AEROTEC® Metal Conditioner je aditivum kovu, nikoliv maziv, tedy nemění jejich fyzikální ani chemické vlastnosti a používá je pouze jen jako roznášení médium, které dopraví AEROTEC® Metal Conditioner na všechny kovové povrchy v mazané soustavě. Při správném dávkování tak zůstane veškerý kondicioner navázaný na kovových součástech a v samotné provozní kapalině nezůstane žádný. To je ohromnou výhodou při výměně provozních kapalin, kdy AEROTEC® Metal Conditioner není vypuštěn společně s nimi, ale zůstává v systému i při doplnění nové provozní kapaliny. Ideálního dávkování je možné dosáhnout používáním produktů z portfolia Aerotec, které jsou již sycené AEROTEC® Metal Conditioner na optimální úrovni. A jak to tedy souvisí s greenkeepingem? Jistě Vás již v průběhu čtení předchozích odstavců napadaly příklady, kde při Vaší práci najdou produkty Aerotec uplatnění. Sekání greenu, údržba dřevin, zemní práce - to jsou vše příležitosti, při kterých se potkávají hřídele, ložiska, řetězy, písty a další exponovaná místa společně s prachem, pískem, zeminou i agresivními rostlinnými šťávami. AEROTEC® Vám pomůže prodloužit životnost Vašich strojů, které jsou základním kamenem Vašeho podnikání. Nežádoucí tření je Vaším nepřítelem a AEROTEC® je Váš nový spojenec, který Vám pomůže ho porazit. Nebudete se tak muset zabývat zadřenými ložisky, hřídelemi či zarezlými řetězy a budete mít více času na svou rodinu, relaxaci, či prostě jen pár odpalů navíc na Vámi vymazleném greenu. Záruka kvality Mnoho z Vás si určitě ještě položí otázku - a jak je to se zárukami? Jaký je původ AEROTEC® Metal Conditioneru? Mám jistotu že to bude fungovat? Aerotec Group a.s. je česká společnost s českými vlastníky a českým kapitálem. Výroba celého produktového portfolia probíhá v České republice od vývoje, základních surovin, jako je AEROTEC® Metal Conditioner či ropné a olejové základy, přes plnění až po balení a distribuci. Aerotec Group a.s. disponuje kompletní dokumentací a certifikací všech svých produktů, splňující přísná legislativní pravidla na mezinárodní úrovni. Máte tak naprostou záruku kvality a spolehlivosti. Vaše spojka: Ing. Josef VYSOKÝ, area sales manager +420 734 234 003, josef.vysoky@aerotec.cz www.aerotec.cz

Green 1/2019

Časopis GREEN

Vážení čtenáři, kolegové,

letos začínáme již šestnáctou jarní sezonu, kdy nezávislý odborný čtvrtletník GREEN pravidelně vychází. V editorialu jeho prvního čísla, jehož výrobu si ČSG v roce 2003 zadal u vydavatelství Unigolf, čteme: „Greenkeeping je v zahraničí velmi respektovaný obor (i v Čechách si už hráči rychle zvykají na stále vyšší standardy z hlediska dokonalosti herních povrchů), podle nás si zaslouží odpovídající kvalitní tiskovinu… máme nemalé ambice stát se vítaným pomocníkem všech vás, kteří ke své práci potřebujete spíš odborné a zasvěcené informace… vycházet bude na minimálně 16 křídových stranách v plnokrevném provedení... a cíleně rozesílán všem členům ČSG, do všech golfových klubů jejich prezidentům, manažerům a konkrétním správcům hřišť, také do významných českých vzdělávacích center včetně Vysoké školy zemědělské v Praze a Mendelovy univerzity v Brně.“

Těší mě, že minimálně dva poslední „závazky“ se nám postupně podařilo naplnit (a stále daří) více než dobře. Na GREEN dnes narazíte v klubovnách golfových klubů a fotbalových týmů nejen v celé České i Slovenské republice, na pracovních stolech profesionálů – trávníkářů, na odborných akcích i na zajímavých událostech vyloženě sportovního nebo společenského významu…

Je to tak trochu malý zázrak, že náš časopis, fungující pouze z vlastních zdrojů, se nejen prosadil, ale i udržel v konkurenci velkých celků. Ty mají naprosto jiné možnosti a finanční prostředky. Všechno je samozřejmě o každodenní práci. Nás, spolupracujících kolegů a svazových firemních Patronech. Ale především je to o vás, o našich čtenářích. Nadále přivítáme jakýkoliv projev vaší přízně, popřípadě nepřízně, nebo i doporučení, o čem byste si v novém Greenu nejraději přečetli. Bráníte nám rovněž usnout na vavřínech – proto jsme například do tohoto vydání přinesli novou grafiku. Jde o správný krok, podařil se? Těšíme se na další spolupráci! Jsme rádi a vážíme si toho, že vzhledem k vašemu zájmu můžeme působit v oblasti greenkeepingu, která je i díky vám plná dění a aktivit. Na základě toho je každé čtvrtletí o čem psát a informovat, a náš časopis má smysl.

Mimochodem, téměř na den přesně, v prvních únorových dnech před 300 lety, vyšla první česká periodická tiskovina. Kuriozitou bylo, že ještě nepoužívala titulky, takže byla dost nepřehledná. Zprávy v Sobotních (Outerních) Pražských poštovských novinách z rozličných zemí a krajin přicházející s obzvláštním Jeho císařské a královské milosti obdarované (tak zněl jejich celý název, poštovské proto, že vycházely v sobotu a v úterý – tedy ve dnech, kdy jezdila pošta, která je také rozvážela) byly sice datovány, ale řazeny nikoli chronologicky, ani podle důležitosti. Nýbrž tak, jak se redaktorovi dostaly do rukou. A to někdy, jak si lze dobře představit, trvalo celou věčnost.

Přeji Vám pohodové čtení, chuť do práce a radost z úspěchů!

LUBOŠ PROCHÁZKA, šéfredaktor
Národní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan