DOPORUČUJEME


True Golf Heritage

datum 07.05.2018 vlozil Luboš Procházka kategorie Zajímavosti

Začátek letošní 113. sezóny v RGCML, tak jako u jiných hřišť v ČR, byl poznamenán neobvykle rychlým nástupem letních teplot a nedostatkem srážek pro toto období a k tomu se, také nestandardně přidaly i práce odstraňování následků z loňské říjnové kalamity, kdy orkán Herwart významně poškodil některé části hřiště a padlo více jak 100 stromů. Nejvíce zasažena byla jamka č. 10 a dále jamky č. 12 a prostor za recepcí klubu směrem na Driving Range. Na doporučení správy Lesů ČR a Lázeňských lesů s.r.o., a s ohledem na bezpečnost, stáří a napadení některých stromů škůdci, bylo následně v prostoru za recepcí přistoupeno k radikálnímu řešení a vykácelo se zbývajících 30 smrků. V současné době má vedení klubu zpracovaný návrh na řešení těchto prostor za recepcí, kde dojde v průběhu sezóny k vybudování krytého stanoviště pro nabíjení golfových autíček, tréninkového místa se sítí pro rozcvičení hráčů před hrou. Nově se již vybudovalo kamenné ohniště, které jsme otestovali 30. 4. při zahájení letošní golfové sezóny tradičním pálením Čarodějnic a bude následně využíváno při společenských akcích klubu a při prázdninových dětských kempech. Ve zbývajícím prostoru pak budou vysazeny ve vhodném vegetačním období vzrostlé stromy, které budou pořízeny formou finančních darů od členů klubu a partnerských subjektů, kdy už dnes se plní seznam zájemců. S postupnou výsadbou stromů a keřů se počítá i v prostoru na jamce č. 10 vpravo, kde v současné době došlo k likvidaci pařezů a hrubému srovnání povrchu. Práce budou pokračovat po celou sezónu a s ohledem na časovou možnost výsadby nových vzrostlých stromů budou dokončeny na podzim letošního roku. Další investiční aktivitu klubu, kterou je plánovaná rekonstrukce zpevněných cest, zpozdila dlouhá zima. V současné době probíhají práce na cestě od klubovny na Driving Range a od greenu č. 1 k tee č. 2. Dále bude následovat tzv. Edwardova stezka od klubovny směrem do Mariánských Lázní lesem přes jamky č. 16 a 7 a prodloužení cesty podél jamky č. 7 na levé straně o cca 50 m. Dále je v plánu do konce června vybudování nového pánského odpaliště na jamce č. 16 s řešením cest v tomto okolí, kde se křižují jamky č. 16 a 11. Nejvýznamnějšími stavebními akcemi na hřišti v průběhu loňské sezóny pak byla obnova kamenných můstků na jamce č. 2 a 7, realizována z finančních darů členů a vybudování 3 altánků k zvýšení bezpečnosti hráčů při bouřce u greenu č. 2, 6 a 13. Z herního pohledu je, ale asi nejvíce patrná změna na jamce č. 7, kde došlo k odstranění dvou bunkerů před greenem a návratu do historické podoby jamky z období před r. 1990. KLUBOVÝ ŽIVOT Členská základna RGCML vykazuje stabilní počet členů, kterých je v současné době 570, z toho je 52 do 18 let ve středisku mládeže a k tomu evidujeme 40 dětí v přípravce. V závěrů loňského roku členská základna odsouhlasila úpravu klubových příspěvků a hracích poplatků ve všech kategoriích v rozmezí od 1.000 do 3.000,- Kč. Nejvíce se zvýšil poplatek u pasivního členství z 2.000,- na 5.000,- Kč a novinkou je naopak snížení poplatku za převod členství, kdy do dnešního dne své členství ukončilo 21 členů s pasivním členstvím a převedlo je na nové aktivní členy. Další incentivní nabídky pro získání nových členů plánuje vedení klubu zveřejnit po projednání na nadcházejícím shromáždění členů 16. 6. Royal Golf Clubu Mariánské Lázně nabízí jedinečnou výsadu pro své členy v rámci kontinentální Evropy, a to možnost využívat 24 unikátních 100 % reciprocit v rámci rodiny anglických královských klubů po celém světě. Vedení klubu nadále pokračuje v neformálních setkáních se členy klubu a pravidelně vydává klubový newsletter, který informuje nejen členy klubu, ale i návštěvníky o dění v klubu. Podařilo se uzavřít dohodu i pro letošní sezónu s provozovatelem klubové restaurace GH Morris, se kterým byla v loňském roce vysoká spokojenost, jak ze strany promotérů turnajů, tak i hostů. Pro lepší přehled o poskytovaných službách provozovatel spustil nové internetové stránky www.golfovarestaurace.cz. MARKETING KLUBU V letošním roce jsme dále prohloubili spolupráci s kluby sdruženými v Západočeském Golf-passu a společně se zúčastnili třech největších golfových veletrhů v Německu, a to v Hamburku, Mnichově a v Düsseldorfu. Prezentován byl Karlovarský kraj, jako golfová destinace nabízející šest kvalitních 18 - jamkových hřišť s lázeňskými městy, která budou doufejme v krátké době zapsány na seznam kulturního dědictví UNESCO. Nadstandardně dobré vztahy také trvají s vedením města Mariánské Lázně, které klubu vytváří velmi dobré podmínky pro nutné investice do hřiště, společnou propagaci, a především činnost v oblasti výchovy mládeže. V letošním roce slaví město významné výročí 200 let zahájení lázeňství. V rámci tradičního zahájení lázeňské sezóny se v neděli 13.5. k tomuto výročí uskuteční na hřišti klubu otevřený turnaj, na který jsou všichni zájemci zváni. RGCML také plně podporuje novou platformu ČGF Bav se golfem a úzce spolupracuje s golfovými médii při propagaci golfu, destinace a vlastního klubu. Hlavními partnery jsou Golf Digest a Golf Channel. VÝZNAMNÉ AKCE SEZÓNY Pro 113. golfovou sezónu je připravena řada tradičních, ale i nových turnajů: 2. 6. > Golf & Polo Cup (spojení dvou královských sportů, kdy vedle golfového turnaje proběhne na driving range turnaj v polo) 21. 7. > 113th Anniversary Golf Tournament (mezinárodní turnaj 2členných týmu golfových klubů) 3. 8. > Golf Digest Summit 2018 (mezinárodní turnaj zástupců redakcí GD) 18. 8. > King´s Cup (tradiční turnaj k otevření hřiště) 9. 9. > 100 let RAF True Golf Heritage vystihuje podstatu, jak vnímáme náš klub a jeho postavení mezi českými golfovými kluby. SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY 2017 Extraliga družstev žen > 3. místo 1. liga družstev mužů > 1. místo (po roce postup zpět do Extraligy) Mistrovství ČR družstev seniorů > 2. místo Mezinárodní mistrovství ČR na jamky > 2. místo Nela Mašková Mezinárodní mistrovství SR kadetů > 1. místo Gabriela Roberta Vítů Mezinárodní mistrovství ČR kadetů > 1. místo Gabriela Roberta Vítů Mezinárodní mistrovství ČR juniorů > 2. místo Iveta Poslední Mezinárodní mistrovství ČR MID AM > 2. místo Silvie Dittertová Mezinárodní mistrovství ČR seniorů > 3. místo Helena Janoudová

Green 1/2018

Časopis GREEN

Vážení čtenáři, kolegové,

chyby a omyly patří k lidskému životu. Pokud se však z nich poučíme a naše vědomosti průběžně korigujeme, postupujeme neustále vpřed. Sám velký Aristoteles ve své době tvrdil například, že lidé s většími hlavami potřebují více spánku…

Mám za to, že podnětných a jistě dobře myšlených citovaných pravd jsme v tomto Greenu přinesli opravdu hodně. Rozhodně jsme s nimi nešetřili. Příklady? „Důležitější než rychlost je pro hráče „pravdivost“ greenů, to znamená valivost míčku bez výrazného horizontálního nebo vertikálního úhybu. Rychlé, ale „skákavé“ greeny nikdo neocení.“ nebo „Meteorologům vycházejí předpovědi poměrně často. Musím ale pominout fakt, že i když předpověď vyšla a na té Jižní Moravě opravdu pršelo, tak zrovna ta Kaskáda neschytala zase ani kapku.“ A do třetice: „Existuje velmi mnoho rozhodnutí, kterými ovlivníte nákladnost péče o hřiště i jeho hratelnost. Jednu zásadní věc ale určitě udělejte – odstraňte všechny vysoké porosty v místech, kde by slabým hráčům (k tomu se skoro nikdo nahlas nepřizná, čest všem výjimkám – pzn. red.) překážely. Rádi pak přijedou příště znovu.“

Myslím, že ani jeden z citátů nespadá vyloženě do kategorie „Omylové“. Existence omylů je však přirozená a neměla by nás udivovat. Koneckonců, svět omylů je napínavý jako detektivka od Agathy Christie. A taky chvílemi až k zulíbání úsměvný! Posuďte sami:

V zakládací listině berlínské akademie věd (rok 1700!) se píše, že „prezident akademie je dále povinen ze všech sil přispívat k vyhubení vlkodlaků, permoníků, draků, vodních žínek a bludiček… Aby byl lid účinně vybídnut k této bohulibé činnosti, vypisuje se na vypátrání každé z těchto příšer, ať už je odhalena v děrách, jamách, jeskyních nebo na jezerech, odměna 6 tolarů“. Pobaví výrok francouzského akademika Lalandeho v Journal de Paris v roce 1782 o tom, že je nade vší pochybnost dokázána nemožnost člověka zvednout se do vzduchu, nebo se v něm alespoň udržet Škoda, že to bylo zveřejněno jen necelý rok před vzletem první montgolfiéry s lidskou posádkou…

Vynikající technik Osborne Reylnods prohlásil v roce 1898, že elektřina nemůže být nikdy praktickou formou síly, protože ztráty vzniklé ve vedení jsou příliš velké. Bylo by snazší užívat provazových poháněcích pásů, které by šly od kladky ke kladce, takže by se táhly na míle po celém kraji. A je pravda, že dědeček greenkeeper má rád babičku greenkeeperku jen pro to, že se o něj stará? Mýliti se je opravdu lidské a my doufáme, že jsme se vyložených citovaných nepravd vyvarovali nejen v tomto jarním Greenu, ale bude tomu tak i nadále v jeho dalších vydáních.

Přeji Vám za redakci Greenu pohodové čtení,

hodně zdraví, štěstí a trávníkářských úspěchů v nové sezóně 2018!

LUBOŠ PROCHÁZKA, šéfredaktor
Národní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan