DOPORUČUJEME


True Golf Heritage

datum 07.05.2018 vlozil Luboš Procházka kategorie Zajímavosti

Začátek letošní 113. sezóny v RGCML, tak jako u jiných hřišť v ČR, byl poznamenán neobvykle rychlým nástupem letních teplot a nedostatkem srážek pro toto období a k tomu se, také nestandardně přidaly i práce odstraňování následků z loňské říjnové kalamity, kdy orkán Herwart významně poškodil některé části hřiště a padlo více jak 100 stromů. Nejvíce zasažena byla jamka č. 10 a dále jamky č. 12 a prostor za recepcí klubu směrem na Driving Range. Na doporučení správy Lesů ČR a Lázeňských lesů s.r.o., a s ohledem na bezpečnost, stáří a napadení některých stromů škůdci, bylo následně v prostoru za recepcí přistoupeno k radikálnímu řešení a vykácelo se zbývajících 30 smrků. V současné době má vedení klubu zpracovaný návrh na řešení těchto prostor za recepcí, kde dojde v průběhu sezóny k vybudování krytého stanoviště pro nabíjení golfových autíček, tréninkového místa se sítí pro rozcvičení hráčů před hrou. Nově se již vybudovalo kamenné ohniště, které jsme otestovali 30. 4. při zahájení letošní golfové sezóny tradičním pálením Čarodějnic a bude následně využíváno při společenských akcích klubu a při prázdninových dětských kempech. Ve zbývajícím prostoru pak budou vysazeny ve vhodném vegetačním období vzrostlé stromy, které budou pořízeny formou finančních darů od členů klubu a partnerských subjektů, kdy už dnes se plní seznam zájemců. S postupnou výsadbou stromů a keřů se počítá i v prostoru na jamce č. 10 vpravo, kde v současné době došlo k likvidaci pařezů a hrubému srovnání povrchu. Práce budou pokračovat po celou sezónu a s ohledem na časovou možnost výsadby nových vzrostlých stromů budou dokončeny na podzim letošního roku. Další investiční aktivitu klubu, kterou je plánovaná rekonstrukce zpevněných cest, zpozdila dlouhá zima. V současné době probíhají práce na cestě od klubovny na Driving Range a od greenu č. 1 k tee č. 2. Dále bude následovat tzv. Edwardova stezka od klubovny směrem do Mariánských Lázní lesem přes jamky č. 16 a 7 a prodloužení cesty podél jamky č. 7 na levé straně o cca 50 m. Dále je v plánu do konce června vybudování nového pánského odpaliště na jamce č. 16 s řešením cest v tomto okolí, kde se křižují jamky č. 16 a 11. Nejvýznamnějšími stavebními akcemi na hřišti v průběhu loňské sezóny pak byla obnova kamenných můstků na jamce č. 2 a 7, realizována z finančních darů členů a vybudování 3 altánků k zvýšení bezpečnosti hráčů při bouřce u greenu č. 2, 6 a 13. Z herního pohledu je, ale asi nejvíce patrná změna na jamce č. 7, kde došlo k odstranění dvou bunkerů před greenem a návratu do historické podoby jamky z období před r. 1990. KLUBOVÝ ŽIVOT Členská základna RGCML vykazuje stabilní počet členů, kterých je v současné době 570, z toho je 52 do 18 let ve středisku mládeže a k tomu evidujeme 40 dětí v přípravce. V závěrů loňského roku členská základna odsouhlasila úpravu klubových příspěvků a hracích poplatků ve všech kategoriích v rozmezí od 1.000 do 3.000,- Kč. Nejvíce se zvýšil poplatek u pasivního členství z 2.000,- na 5.000,- Kč a novinkou je naopak snížení poplatku za převod členství, kdy do dnešního dne své členství ukončilo 21 členů s pasivním členstvím a převedlo je na nové aktivní členy. Další incentivní nabídky pro získání nových členů plánuje vedení klubu zveřejnit po projednání na nadcházejícím shromáždění členů 16. 6. Royal Golf Clubu Mariánské Lázně nabízí jedinečnou výsadu pro své členy v rámci kontinentální Evropy, a to možnost využívat 24 unikátních 100 % reciprocit v rámci rodiny anglických královských klubů po celém světě. Vedení klubu nadále pokračuje v neformálních setkáních se členy klubu a pravidelně vydává klubový newsletter, který informuje nejen členy klubu, ale i návštěvníky o dění v klubu. Podařilo se uzavřít dohodu i pro letošní sezónu s provozovatelem klubové restaurace GH Morris, se kterým byla v loňském roce vysoká spokojenost, jak ze strany promotérů turnajů, tak i hostů. Pro lepší přehled o poskytovaných službách provozovatel spustil nové internetové stránky www.golfovarestaurace.cz. MARKETING KLUBU V letošním roce jsme dále prohloubili spolupráci s kluby sdruženými v Západočeském Golf-passu a společně se zúčastnili třech největších golfových veletrhů v Německu, a to v Hamburku, Mnichově a v Düsseldorfu. Prezentován byl Karlovarský kraj, jako golfová destinace nabízející šest kvalitních 18 - jamkových hřišť s lázeňskými městy, která budou doufejme v krátké době zapsány na seznam kulturního dědictví UNESCO. Nadstandardně dobré vztahy také trvají s vedením města Mariánské Lázně, které klubu vytváří velmi dobré podmínky pro nutné investice do hřiště, společnou propagaci, a především činnost v oblasti výchovy mládeže. V letošním roce slaví město významné výročí 200 let zahájení lázeňství. V rámci tradičního zahájení lázeňské sezóny se v neděli 13.5. k tomuto výročí uskuteční na hřišti klubu otevřený turnaj, na který jsou všichni zájemci zváni. RGCML také plně podporuje novou platformu ČGF Bav se golfem a úzce spolupracuje s golfovými médii při propagaci golfu, destinace a vlastního klubu. Hlavními partnery jsou Golf Digest a Golf Channel. VÝZNAMNÉ AKCE SEZÓNY Pro 113. golfovou sezónu je připravena řada tradičních, ale i nových turnajů: 2. 6. > Golf & Polo Cup (spojení dvou královských sportů, kdy vedle golfového turnaje proběhne na driving range turnaj v polo) 21. 7. > 113th Anniversary Golf Tournament (mezinárodní turnaj 2členných týmu golfových klubů) 3. 8. > Golf Digest Summit 2018 (mezinárodní turnaj zástupců redakcí GD) 18. 8. > King´s Cup (tradiční turnaj k otevření hřiště) 9. 9. > 100 let RAF True Golf Heritage vystihuje podstatu, jak vnímáme náš klub a jeho postavení mezi českými golfovými kluby. SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY 2017 Extraliga družstev žen > 3. místo 1. liga družstev mužů > 1. místo (po roce postup zpět do Extraligy) Mistrovství ČR družstev seniorů > 2. místo Mezinárodní mistrovství ČR na jamky > 2. místo Nela Mašková Mezinárodní mistrovství SR kadetů > 1. místo Gabriela Roberta Vítů Mezinárodní mistrovství ČR kadetů > 1. místo Gabriela Roberta Vítů Mezinárodní mistrovství ČR juniorů > 2. místo Iveta Poslední Mezinárodní mistrovství ČR MID AM > 2. místo Silvie Dittertová Mezinárodní mistrovství ČR seniorů > 3. místo Helena Janoudová

Green 4/2018

Časopis GREEN

Vážení čtenáři, kolegové,

konec roku bývá příležitostí ohlédnout se za ním nazpět a zjistit, jestli si z něho budete něco pamatovat, třeba za tři roky. Tedy vlastně i příležitostí připomenout si minimálně pět šest zásadních záležitostí, na které budete v souvislosti s odcházejícím rokem vzpomínat.

Myslím, že rok 2018 byl z pohledu greenkeepingu docela unikátní. Událo se hodně zajímavých věcí, nenudili jsme se. Zbytek není neproniknutelná šeď, ale když má něco trčet z ospalé nudné rutiny, musí to být výjimečné. Stačí retro tři nadmíru vydařené akce, tři novinky novinek?

Možná bych měl vzpomenout komunální volby, i když… Ale „náš“ člověk/čtenář by si určitě měl pamatovat lednový Seminář a výroční konferenci ČSG v kruhové hale ČZU v Praze s volbou nového výkonného výboru, červnový pyšelský Slunovrat, který se vzhledem k odpalům golfových míčků v okamžiku východu slunce stává kultovní záležitostí a pak říjnový Výroční turnaj ČSG v Darovanském dvoře, kde se Josef Čepek po předchozích triumfech v roce 2009 v Sokolově a v roce 2011 v Poděbradech stal nejúspěšnějším hráčem v jeho devatenáctileté historii.

A zmíněné super novinky? Řídil jsem unikátní svahový stroj Ventrac, výjimečný svou konstrukcí a množstvím přídavných zařízení a adaptérů. Projel se novým Club Car Tempo, který přinesl ladné dynamické křivky, exkluzivní možnosti příslušenství a bezprecedentní úroveň konektivity s GPS systémem Visage. A vysekl poklonu sekačce JD 9009A, nenasytnému žroutu rafů s absolutní kontrolou nad strojem. Všechny novinky vznikly s cílem posunout golfovou hru, respektive greenkeeping, o pořádný kus vpřed… Podle mě se to skvěle povedlo.

V každém oboru je to jako když odlupujete slupky „cibule“. Za každou další slupkou, za každým poznáním, jsou zase další otázky, které rozkrýváte. A my se k nim snažíme – i s vaší pomocí – v každém čísle Greenu přinést to nejzajímavější. Typické je, že dnes nikdo neví, jaký bude zítřek. A typické také je, že lidi podle dneška ustavičně posuzují včerejšek, aniž by se pokusili představit si realitu včerejška bez znalosti dneška. Složité? Asi ano. Právě proto, že to je složité na pragmatické pochopení všech souvislostí, jde o dobrý způsob inspirace.

Tak si užívejte přelom roku a myslete na nás stejně často, jako my myslíme na Vás.

Hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2019 mi za celou redakci Greenu dovolte připojit také velké poděkování za dosavadní spolupráci.

LUBOŠ PROCHÁZKA, šéfredaktor


KALENDÁŘ AKCÍ


» zobrazit všechny akceNárodní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan