DOPORUČUJEME


AGRO CS: Seminář pro greenkeepery

datum 03.03.2018 vlozil Luboš Procházka kategorie Zelené vzdělávání

Ve svém českoskalickém sídle uspořádala společnost AGRO CS tradiční jarní jednodenní seminář pro greenkeepery. Pro sedmdesátku zástupců většiny českých golfových resortů připravila atraktivní přednáškový program, kterému na zajímavosti neubrala ani neúčast dvou pozvaných zahraničních expertů (Decleana Gallaghera z OGT a Tima Baldwina z HITAS Consulting), kterým v příletu do Česka zabránila sněhová kalamita v Británii a v Irsku. Jejich témata - Využití mořských řas v údržbě trávníků, resp. Prevence a ochrana v trávníkářství – si vzali na starost Michaela Křepinská a nový vedoucí manažer PROFI programu Ing. Kamil Pečenka, který v úvodním slově potvrdil svůj nástup do vedení Zahradní divize (a současně i odstoupení z funkce prezidenta FEGGA kvůli vyloučení střetu zájmů). Do přednáškového bloku dále Kamil Pečenka přispěl přiblížením firemních novinek (např. hnojivo ProtoPlus), přednáškou na téma Ochranné pigmenty pro lepší odolnost vůči stresu trávníků a přiblížením legislativních změn v roce 2018. Dalšími přednášejícími byli Pavel Stejskal z firmy Ittec (doporučil stroje pro údržbu golfových hřišť), Radka Hynková ze společnosti Agrovápno (použití křídových vápenců v trávníkářství) a Martin Müller z DLF Seeds s.r.o. Jeho přednášku Nejnovější trendy v osivech, odrůdy 4turf, založenou podle vlastních slov hlavně na faktech, grafech a na fotografiích, bohužel poznamenal půlhodinový výpadek elektrického proudu. Přesto se jeho informace, soustředěné hodně na jílek vytrvalý a perspektivní kostřavu rákosovitou, těšily velké pozornosti všech přítomných. Již tradiční jarní odborná akce divize Zahradní, jejíž výrobní a obchodní program je v současné době nejrozsáhlejší činností ze tří dalších divizí společnosti AGRO CS (dále divize Strojírenská, Agroslužby a Bio energie) se i přes zmíněné potíže velmi povedla. Kontakt a bližší informace: GREEN 1/2018, www.agroprofi.cz, ww.travnikovekoberce.cz

Green 1/2018

Časopis GREEN

Vážení čtenáři, kolegové,

chyby a omyly patří k lidskému životu. Pokud se však z nich poučíme a naše vědomosti průběžně korigujeme, postupujeme neustále vpřed. Sám velký Aristoteles ve své době tvrdil například, že lidé s většími hlavami potřebují více spánku…

Mám za to, že podnětných a jistě dobře myšlených citovaných pravd jsme v tomto Greenu přinesli opravdu hodně. Rozhodně jsme s nimi nešetřili. Příklady? „Důležitější než rychlost je pro hráče „pravdivost“ greenů, to znamená valivost míčku bez výrazného horizontálního nebo vertikálního úhybu. Rychlé, ale „skákavé“ greeny nikdo neocení.“ nebo „Meteorologům vycházejí předpovědi poměrně často. Musím ale pominout fakt, že i když předpověď vyšla a na té Jižní Moravě opravdu pršelo, tak zrovna ta Kaskáda neschytala zase ani kapku.“ A do třetice: „Existuje velmi mnoho rozhodnutí, kterými ovlivníte nákladnost péče o hřiště i jeho hratelnost. Jednu zásadní věc ale určitě udělejte – odstraňte všechny vysoké porosty v místech, kde by slabým hráčům (k tomu se skoro nikdo nahlas nepřizná, čest všem výjimkám – pzn. red.) překážely. Rádi pak přijedou příště znovu.“

Myslím, že ani jeden z citátů nespadá vyloženě do kategorie „Omylové“. Existence omylů je však přirozená a neměla by nás udivovat. Koneckonců, svět omylů je napínavý jako detektivka od Agathy Christie. A taky chvílemi až k zulíbání úsměvný! Posuďte sami:

V zakládací listině berlínské akademie věd (rok 1700!) se píše, že „prezident akademie je dále povinen ze všech sil přispívat k vyhubení vlkodlaků, permoníků, draků, vodních žínek a bludiček… Aby byl lid účinně vybídnut k této bohulibé činnosti, vypisuje se na vypátrání každé z těchto příšer, ať už je odhalena v děrách, jamách, jeskyních nebo na jezerech, odměna 6 tolarů“. Pobaví výrok francouzského akademika Lalandeho v Journal de Paris v roce 1782 o tom, že je nade vší pochybnost dokázána nemožnost člověka zvednout se do vzduchu, nebo se v něm alespoň udržet Škoda, že to bylo zveřejněno jen necelý rok před vzletem první montgolfiéry s lidskou posádkou…

Vynikající technik Osborne Reylnods prohlásil v roce 1898, že elektřina nemůže být nikdy praktickou formou síly, protože ztráty vzniklé ve vedení jsou příliš velké. Bylo by snazší užívat provazových poháněcích pásů, které by šly od kladky ke kladce, takže by se táhly na míle po celém kraji. A je pravda, že dědeček greenkeeper má rád babičku greenkeeperku jen pro to, že se o něj stará? Mýliti se je opravdu lidské a my doufáme, že jsme se vyložených citovaných nepravd vyvarovali nejen v tomto jarním Greenu, ale bude tomu tak i nadále v jeho dalších vydáních.

Přeji Vám za redakci Greenu pohodové čtení,

hodně zdraví, štěstí a trávníkářských úspěchů v nové sezóně 2018!

LUBOŠ PROCHÁZKA, šéfredaktor
Národní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan