ISSN 1804-8323DOPORUČUJEME


Spokojenost versus Náklady

datum 01.03.2018 vlozil Luboš Procházka kategorie Zelené vzdělávání

Jak s relativně nízkými náklady optimalizovat péči o golfové hřiště a současně jej udělat atraktivnější? Nemusíte pouze snižovat náklady. Jde také o to, jak s podobnými opatřeními vytvořit a prezentovat atraktivnější areál, a tím oslovit větší množství hráčů, zamýšlí se Mark Rotermund z rakouské Murhof Gruppe. Greenkeeperům i hráčům stojí v cestě po hřišti stejné součásti hřiště. Jejich společná cesta začíná na parkovišti a končí na grýnu 18. jamky. Pro greenkeeping přináší tyto součásti vyšší náročnost péče a golfistům kazí dobré pocity ze hry. Jedná se především o bunkery, stromy, keře, břehy a vodní překážky. Jde rovněž o způsob jejich údržby, např. výšku střihu trávníku. Náklady a zážitky hráčů ovlivňují i další faktory, jako design, vybavení, Setup Course nebo představy majitelů/managamentu. Abyste tato místa dobře identifikovali, měli byste znát vaše zákazníky a jejich očekávání. Často jsou hřiště zakládány a udržovány podle představ menšiny výborných golfistů, většina našich zákazníků naproti tomu nehraje golf dobře a jejich hra je hodně ovlivněna náhodou. Tento text přináší impulzy, jakými směry se nad danou problematikou zamýšlet.. Důraz na efektivitu Pro většinu hráčů je podstatnější, jak hřiště vypadá (jak je prezentováno) oproti skutečné kvalitě a funkčnosti herních součástí (Setup Course). Znamená to třeba, že golfisté posuzují, zda je všechno pěkně zelené, ale nerozeznají, zda hrají na kostřavových drahách s nízkou potřebou závlahy… Jestliže si projdete vaše pracovní poznámky a evidenci, můžete jednoduše zjistit, kde sa dá relativně dobře šetřit. Jde zejména o všechny pracovní operace prováděné ručně a malou technikou (flymování, křovinořezy, péče o bunkery nebo sběr listí). Pokud je poměr těchto prací na celkovém objemu nezdravě vysoký, tak jste našli první místa, kde se dají efektivně snižovat náklady. Pojmenujte si každou plochu, kterou sekáte/udržujete ručně. Musíte ořezávat velké množství stromů? Je okolí bunkerů příliš svažité a vy ho musíte osekávat ručně, nebo jsou některé plochy příliš mokré pro pravidelnou a efektivní péči velkými stroji? Máte na hřišti přiliš mnoho bunkerů a ty jsou dokonce náchylné na odplavení písku během deště? Jsou vaše odpaliště a grýny zastíněné stromy, nebo padá listí do některých bunkerů? Právě tyto a mnohé další věci ovlivňují efektivitu údržby i spokojenost hráčů. Úspory v greenkeepingu leží zejména v operacích a postupech, které se pravidelně opakují a současně záleží na intenzitě jejich opakování. Definovaným cílem by měl být efektivní greenkeeping (důraz na náklady) a efektivní golfový areál (důraz na spokojené hráče). Bunkery jsou kandidáti na přestavbu V dnešní době představují bunkery pro údržbu vysoké náklady. Hráči očekávají bunkery, které jsou každý den upravené. To je velmi nákladné u herní součásti, která představuje překážku ve hře, má trestat a z níž se hraje jen občas. Bunker potřebuje mimo denní údržby v průběhu sezony další pozornost – kontrolo a doplnění písku. V bunkeru musí být správné množství písku. Písek pro bunkery by měl odpovídat technické specifikaci – normám. Peníze, které ušetříte při použití nevhodného písku při zakládání, často způsobí ucpávání drenáží – jejichž oprava přináší několikanásobně zvýšené náklady... Okraje bunkerů se musí zastřihávat/ořezávat alespoň 2x ročně, aby byla zajištěna jejich regulérnost z pohledu pravidel. Hráči musí jednoznačně určit, zda míč leží v překážce nebo mimo ni... A mimo to, okraj bunkerů je jedním z hlavních kritérií, podle které většina golfistů hodnotí hřiště jako dobře udržované. Mnoho golfových hřišť má velké množství bunkerů, popř. jsou jejich plochy příliš velké. Malé bunkery (<30 m²) se většinou nedají hrabat strojově a musí tak být udržovány ručně. Příliš velké bunkery (>200 m²) přináší při srovnání s jejich vlivem na hru neúměrně vysoké náklady, současně jsou jen zřídka upraveny tak, aby odpovídaly očekáváním hráčů. Zkontrolujte každý jednotlivý bunker z hlediska toho, jak významně ovlivňuje hru. A porovnejte zjištění s náklady na jeho údržbu. Jde o bunker, který není z hlediska strategie hry důležitý, nebo jsou náklady na jeho údržbu ve srovnání s ostatními příliš vysoké? Právě jste našli kandidáta na přestavbu! Náklady na odstranění takového bunkeru jsou nižší, než si většina z vás myslí. Šikovný bagrista a dva lidé na ruční práci to obvykle zvládnou včetně finalizace a osetí za několik hodin… Pozor na stromy Další součásti hřiště, kde není na první pohled zřetelné, kolik práce se za jejich výskytem skrývá, jsou stromy a dřeviny. Často jich vysazujeme příliš mnoho, špatné druhy, a k tomu ještě na špatná místa. Při volbě druhů bychom se měli zamyslet, jaké tvoří kořeny, kolik a jaká semena nám budou během sezony komplikovat údržbu a zda dřeviny na podzim neprodukují neúměrně velké množství listí. Dávejte pozor na to, aby stromy nezastiňovaly žádné důležité herné prvky – grýny, tee. Udržujte odstup od zpevněných cest a podobných pevných zařízení na hřišti. Kdo už viděl drenáž ucpanou kořeny stromů, jistě ví, co mám na mysli… Umístění stromů v průběhu jejich života bude představovat překážku pro strojovou údržbu zejména tehdy, když je umístíte příliš blízko sebe či k herním prvkům. Mimo to i péče o zasazené stromy je relativně pracná - vyvázání a ukotvení, pravidelná zálivka, aby se rozrůstaly správně. Nově rostoucí stromy vyžadují výchovný prořez, na podzim spadané listí k odklizení… Všechny stromy stárnou a potřebují pravidelné prořezávky zejména s ohledem na bezpečnost lidí pohybujících se v areálu. Tyto služby dělají specializované firmy, které nejsou právě levné. Pokud se rozhodneme přestárlé stromy likvidovat (a odstraňovat pařezy), tak jde o položky, které překračují náklady na uzavření nevhodného bunkeru. Také pro hru je velké množství vzrostlých dřevin často komplikací, narušují herní lini, herní koridory jsou jsou kvůli nim každým rokem užší. Tím se stává hřiště pro naše většinové golfisty těžší. Voda vás drží nad vodou? Pobřežní zóny, které jsou ve hře, by měly být založeny tak, aby mohly být levně a pravidelně udržovány čisté a nezarostlé. Vhodné je správné vysvahování a modelace okolí jezer, případně se zde nabízí jako vhodné řešení využití opěrných zdí ze dřeva čí kamene. Zde platí, že se vysoké náklady při zakládání projeví v nízké náročnosti následné údržby. Pomocí zatrubnění potůčků a příkopů můžete spojit plochy, které se pak výrazně lépe a rychleji udržují – tady se projeví menší počet otáček. Sníží se tím také potřeba oprav na dopravou zatížených úzkých přechodech a mostcích. Podle šířky zatrubnění umožníte slabším hráčům hrát plynule bez stresu ze ztráty ran a míčků. Grýny s válci kamarádí Grýny mají tendenci se v průběhu roku zmenšovat, to bychom měli zohlednit při prvních sečích v následující sezoně a grýnům vrátit odpovídající tvar a velikost. Výchozím bodem označujícím správnou velikost můžou být postřikovače, popřípadě do profilu umístěný a dohledatelný drát či jiná značka. Následkem jejich zmenšování může být i ztráta vhodných PIN pozic pro umístění jamek. Většinou je na rychlost grýnů nahlíženo jako na hlavní měřítko jejich kvality. Je to ale špatný pohled! Daleko podstatnějším kvalitativním ukazatelem by měla být pro hráče tzv. věrnost grýnů – TREUE, tj. plynulost pohybu po grýnu rolujících se míčů. Toho se dosahuje díky pravidelnému lehkému pískování (tzv. dusting) ideálně suchým pískem. Pro většinu hráčů je rychlost grýnů nad 2,8 m nepříjemná. Pokud jsou vaše grýny plné modelací, ztěžujete vysokou rychlostí grýnů většinu PIN pozic a díky nutnosti odehrát na grýnu více patů, zatěžujete neúměrně povrch i kořenovou vrstvu grýnů. Dalším kritériem kvality grýnů je jejich pevnost/tvrdost/únosnost. Pozorujte pichmarky. Pokud jsou hlubší jak polovina míče nebo pokud zůstává na povrchu jamka s půdou, je povrch neúměrně měkký. Optimální tvrdost grýnů se na pichmarku ukáže tak, že jeho hloubka dosahuje cca 1/3 velikosti míčku a v jeho okolí je pouze nepatrný hrbolek na trávníku. Stále populárnější jsou při péči o grýny válce. Pořizovací cena tohoto stroje je nízká a jeho údržba je v porovnání s vřetenovou sekačkou zanedbatelná. Mnoho hřišť jej využívá 5x týdně zejména v obdobích s nižším růstem. Válcování umožňuje vyšší střih při dosažení stejné rychlosti grýnů a při zvýšení rovinatosti jejich povrchu. Zvyšuje se tak přirozená odolnost trávníků – nižší potřeba chemických, biologických i mechanických zásahů. Linie sekání Pomocí linií sekání ovlivňujeme nejen hru, estetický dojem hřiště, ale také náklady v greenkeepingu. Velmi důležitý je zejména výběr vhodného stroje – velikost, váha, pracovní výkon, spotřeba atd. Vhodně zvolenou sekačkou velkých ploch ušetříte týdně i několik pracovních hodin. Také volba vhodné výšky sekání ovlivňuje váš rozpočet a samozřejmě i hru. Například pokud sekám tee o 5 mm výše, nevzniká tolik řízků (divots) a odpaliště tak potřebují nižšší péči – dosevy, změna pozic kamenů atd. Ponechávám-li v prostoru před grýnem pruh semirafu, odepřu tak slabším hráčům využít možnosti rolování míče na grýn... Začíná-li dráha až ve vzdálenosti 120 m od standardního pánského tee, znamená to pro většinu seniorů a slabčích hráčů, že nedosáhnou první ranou na dráhu. Zvýšit potěšení ze hry lze také snížením výšky sekání okolí grýnů, zejména pokud vhodně předěláte nevhodný grýnový bunker na catsh basin – tzv. záchytný bazének/travní bunker. Je pro vás důležité sekat dráhy do vzhledu diamantové struktury, nebo vám pro prezentaci hřiště postačí zamboni – světlá/tmavá polovina. Touto změnou ušetříte cca 20% pracovního času, opotřebení strojů, nafty atp. při sekání drah. Existuje velmi mnoho rozhodnutí, kterými ovlivníte nákladnost péče o hřiště i jeho hratelnost. Jednu zásadní věc ale určitě udělejte - odstraňte všechny vysoké porosty v místech, kde by překážely slabým hráčům. Rádi pak přijedou příště znovu. Vybavení hřiště Dalším místem, kde je na hřišti vysoká potřeba ruční práce, je vybavení hřiště – např. lavičky, koše, myčky a cedule. Často jsou umístěny nevhodně v okolí odpališť, cest, budov a způsobují tak problémy a zbytečné zvyšování nákladů. Zamyslete se a přemístěte tyto části. Umístěte je na zpevněné povrchy, které nemusíte osekávat. Dlažba, umělý trávník, štěrk nebo štěpka mohou být dobrým řešením... Je skutečne velké množství „šroubů“, kterými lze nastavovat na jedné straně výši nákladů při péči o hřiště a na druhé straně zvyšovat dobré pocity ze hry. Každé hřiště je originální a vy sami nejlépe tušíte, kde jsou problémová místa v greenkeepingu při dodržení cílů. Pozorně prozkoumejte každý herní element, každou činnost, kterou pravidelně na hřišti provádíte. Jistě objevíte potenciál, se kterým se dá pracovat. Golfista od dětství Mark Rotermund pracuje od 1996 pro firmu Murhof Gruppe, kde je zodpovědný za výstavbu a přestavby, herní provoz a bezpečnost práce. Vzdělání: Golfmanager (IST), R&A Referee, Greenkeeper (GK Akademie Warth) & ÖGV Course Rater. Má bohaté zkušenosti ze vzniku golfových projektů, ze staveb hřišť a jejich renovací od roku 2003. Kontakt a bližší informace: GREEEN 1/2018

Green 1/2019

Časopis GREEN

Vážení čtenáři, kolegové,

letos začínáme již šestnáctou jarní sezonu, kdy nezávislý odborný čtvrtletník GREEN pravidelně vychází. V editorialu jeho prvního čísla, jehož výrobu si ČSG v roce 2003 zadal u vydavatelství Unigolf, čteme: „Greenkeeping je v zahraničí velmi respektovaný obor (i v Čechách si už hráči rychle zvykají na stále vyšší standardy z hlediska dokonalosti herních povrchů), podle nás si zaslouží odpovídající kvalitní tiskovinu… máme nemalé ambice stát se vítaným pomocníkem všech vás, kteří ke své práci potřebujete spíš odborné a zasvěcené informace… vycházet bude na minimálně 16 křídových stranách v plnokrevném provedení... a cíleně rozesílán všem členům ČSG, do všech golfových klubů jejich prezidentům, manažerům a konkrétním správcům hřišť, také do významných českých vzdělávacích center včetně Vysoké školy zemědělské v Praze a Mendelovy univerzity v Brně.“

Těší mě, že minimálně dva poslední „závazky“ se nám postupně podařilo naplnit (a stále daří) více než dobře. Na GREEN dnes narazíte v klubovnách golfových klubů a fotbalových týmů nejen v celé České i Slovenské republice, na pracovních stolech profesionálů – trávníkářů, na odborných akcích i na zajímavých událostech vyloženě sportovního nebo společenského významu…

Je to tak trochu malý zázrak, že náš časopis, fungující pouze z vlastních zdrojů, se nejen prosadil, ale i udržel v konkurenci velkých celků. Ty mají naprosto jiné možnosti a finanční prostředky. Všechno je samozřejmě o každodenní práci. Nás, spolupracujících kolegů a svazových firemních Patronech. Ale především je to o vás, o našich čtenářích. Nadále přivítáme jakýkoliv projev vaší přízně, popřípadě nepřízně, nebo i doporučení, o čem byste si v novém Greenu nejraději přečetli. Bráníte nám rovněž usnout na vavřínech – proto jsme například do tohoto vydání přinesli novou grafiku. Jde o správný krok, podařil se? Těšíme se na další spolupráci! Jsme rádi a vážíme si toho, že vzhledem k vašemu zájmu můžeme působit v oblasti greenkeepingu, která je i díky vám plná dění a aktivit. Na základě toho je každé čtvrtletí o čem psát a informovat, a náš časopis má smysl.

Mimochodem, téměř na den přesně, v prvních únorových dnech před 300 lety, vyšla první česká periodická tiskovina. Kuriozitou bylo, že ještě nepoužívala titulky, takže byla dost nepřehledná. Zprávy v Sobotních (Outerních) Pražských poštovských novinách z rozličných zemí a krajin přicházející s obzvláštním Jeho císařské a královské milosti obdarované (tak zněl jejich celý název, poštovské proto, že vycházely v sobotu a v úterý – tedy ve dnech, kdy jezdila pošta, která je také rozvážela) byly sice datovány, ale řazeny nikoli chronologicky, ani podle důležitosti. Nýbrž tak, jak se redaktorovi dostaly do rukou. A to někdy, jak si lze dobře představit, trvalo celou věčnost.

Přeji Vám pohodové čtení, chuť do práce a radost z úspěchů!

LUBOŠ PROCHÁZKA, šéfredaktor
Národní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan