DOPORUČUJEME


Mechy na golfovém hřišti

datum 12.12.2016 vlozil Lukáš Kvasňa kategorie Trávníky

TRÁVNÍKY, Mechy Připravili: Lukáš Kvasňa (text), Jaroslav Mühlhansel (foto) V minulosti se mech na greenech či odpalištích téměř nevyskytoval. Když ano, bylo to obyčejně v oblastech s vlhkým přímořským klimatem, jako je např. Velká Británie či Nový Zéland. Během posledních let se však stal rozšířeným problémem i na greenech mírného podnebního pásma. Proč? A jak jeho zvýšenému výskytu předejít? Začněme od začátku. Mechy jsou vyšší primitivní rostliny, které se během historie naší planety změnily jen minimálně. Pravděpodobně se vyvinuly z vláknitých zelených řas. Zajímavé je, že řasy a mechy často obývají stejná stanoviště. Mechy jsou necévnaté. Rozdíl mezi životním cyklem mechů a cévnatých rostlin, mj. trav, je produkce výtrusů u mechů v porovnání s produkcí semen u cévnatých rostlin. Mechy mají velice slabý epidermis (pokožku). Nemají pravé kořeny, ale příchytná vlákna (rhizoidy), která absorbují vodu a živiny. Tím pádem jsou pro růst do výšky velmi omezeny. A protože nemají kořenový systém, nejsou schopné regulovat příjem iontů (živin) ani vody. Nemají aktivní mechanismus na vytlačování solí. Jsou tedy náchylnější k jejich vyššímu obsahu, což pro ně může mít fatální následky. Vodu přijímají primárně difuzí, při které látky přecházejí z prostředí, s jejich vyšší koncentrací směrem tam, kde byla dosud jejich koncentrace nižší. Necévnaté rostliny se tak nedostanou k potřebným živinám ani k vodě a začnou odumírat. U cévnatých rostlin se kořeny a jejich kořenové vlásky (trichomy) podílejí na získávání vody z půdy způsobem úpravy jejich vlastního osmotického potenciálu (to je tlak, který zabrání difuzi molekul vody semipermeabilní membránou do koncentrovanějšího roztoku), který umožní příjem tekutin. Když je v půdě vody více než v kořenech, voda proudí z půdy do kořenů. Voda je transportována uvnitř rostliny, kde je z části spotřebována a z části vyloučena. To má za následek opětovné snížení obsahu vody v kořenech a voda začne opět proudit z půdy do kořenů. Tento nekonečný cyklus zaručuje příjem živin a vody, který rostliny potřebují ke svému růstu (viz schéma). (obrázek Membrána.jpg), k tomu následující popisek): Na obrázku vlevo vidíme počáteční stav a na obrázku vpravo stav konečný, kdy se koncentrace již vyrovnaly a voda byla z mechů „vytlačena“ do míst s vyšší koncentrací solí. Na každém z obrázků je v levé části znázorněna voda a sůl v rostlině a vpravo voda a sůl v půdním horizontu. Uprostřed je membrána, která působí jako kořenová bariéra. Tisíc a jedna podoba Rostliny musí začít aktivně získávat vodu ze zasolené půdy, aby nezačaly vysychat. Tento proces vyžaduje energii, což může způsobit dočasné zpomalení růstu trávníku. Pokud do půdy přidáme Síran draselný (K2 SO4), dojde ke zvýšení koncentrace solí v půdě díky přítomnosti K+ iontů, čímž dochází k narušení koloběhu vody. U necévnatých rostlin začne proudit voda z rostliny směrem do míst s vyšší koncentrací solí. Mechy jsou limitovány množstvím vody, kterou jsou schopny nasát rhizoidy pro své metabolické pochody a potřebou dostatečné vlhkosti ke své reprodukci. Tato omezení mají za následek, že se mechy stanou silně vodomilné a zároveň vyvinou svou schopnost ztratit vodu skoro stejně tak rychle jako okolní prostředí. A pak opět obnovit své metabolické procesy tehdy, kdy se vlhkost zase vrátí. Převážná většina mechů vyskytujících se na greenech přežívají extrémní sucho a opět začínají růst tehdy, když se zavlaží. Mechy jsou často spojovány s nevyvážeností živin, jsou většinou přítomny tam, kde je v kořenové vrstvě nedostatek hořčíku a draslíku. Obecně jsou mechy asociovány s nízkým pH, většinou se však vyskytují v široké škále pH. V trávnících se nejčastěji vyskytují zástupci tzv. pravých mechů (Bryopsida). Pravé mechy jsou rozděleny do dvou skupin podle způsobu růstu, a to na vzpřímené a poléhavé neboli plazivé. Vzpřímené rostou na skalách a stromech, plazivé na zemi. Na greenech převládají nízké kompaktní poléhavé mechy. Nejčastějšími druhy vyskytujícími se na golfových hřištích jsou Prutník stříbřitý (Bryum argenteum) a Baňatka obecná (Brachythecium rutabulum). Působení draslíku Rozdíl v aktivním příjmu živin cévnatých a necévnatých rostlin využívá např. hnojivo Pure Autumn/Moss Remover. Díky zvýšenému obsahu draslíku dochází jeho aplikací k vytvoření osmotické nerovnováhy. Vytváří prostředí, které není mech schopen přežít. Neovlivňuje růst cévnatých rostlin ani nevede k jejich poškození. Draslík je využíván rostlinou nebo navrácen zpět do půdního horizontu koloběhem živin. To však až poté, co je mech odstraněn. Pure Autumn/Moss remover 6-3-20 obsahuje mořské řasy Ascophyllum nodosum, masokostní a péřovou moučku, kakaové skořápky, močovinu, síran hořečnatý a síran draselný. Při vyšší dávce 60 g/m2 mech ztrácí barvu a odumírá po 2-3 týdnech. V případě nutnosti je možné aplikaci opakovat po 14 dnech. V souvislosti s nechemickým odstraňováním mechu je třeba zmínit i Vinázu (0-0-36), což je organické podzimní hnojivo, které se skládá ze 100% výpalků, produktů ze zpracování cukrové třtiny. Při dávce 35 g/m2 mech žloutne hned druhý den. Toto hnojivo obsahuje draslík ve snadno absorbovatelné formě a trávníkům dodává tmavě zelenou barvu. Další recepty Boj s mechem je velice náročný, protože dokáže žít i tam, kde ostatní rostliny již ne. Nejčastěji se jedná o stinná místa s nadbytkem vláhy. Některé druhy mechů jsou ale schopny přežívat i tam, kde je vláhy nedostatek. Je třeba minimalizovat extrémní zátěž trávníku, hnojení, sekání, zavlažování. Zlepšovat světelné poměry zastíněných míst, provzdušňování (verifikace, vertikutace), snižovat travní plsť (mechanicky, postřiky enzymy). Dále vypichování mechů včetně dosévání, kontrola pH. K chemickým zásahům je doporučováno použití Zelené skalice (Heptahydrát síranu železnatého FeSO4•7H2O). Na trhu jsou dále dostupné přípravky mj. Turf Tonic (7% síranu železnatého plus komplex kyseliny citrónové), Aurora 40 WG (Carfentrazone-ethyl), Mogeton (quinoclamin), tekuté železo, či Fe 8% (koncentrace plně chelátového železa ve vysoce rozpustné formě). Je třeba mít na paměti, že pokud se nezlepší celkové podmínky pro optimální růst trav, mech se časem na místo rád vrací. Kontakt a bližší informace: www.biovia.cz, GREEN 4/2016

Green 1/2018

Časopis GREEN

Vážení čtenáři, kolegové,

chyby a omyly patří k lidskému životu. Pokud se však z nich poučíme a naše vědomosti průběžně korigujeme, postupujeme neustále vpřed. Sám velký Aristoteles ve své době tvrdil například, že lidé s většími hlavami potřebují více spánku…

Mám za to, že podnětných a jistě dobře myšlených citovaných pravd jsme v tomto Greenu přinesli opravdu hodně. Rozhodně jsme s nimi nešetřili. Příklady? „Důležitější než rychlost je pro hráče „pravdivost“ greenů, to znamená valivost míčku bez výrazného horizontálního nebo vertikálního úhybu. Rychlé, ale „skákavé“ greeny nikdo neocení.“ nebo „Meteorologům vycházejí předpovědi poměrně často. Musím ale pominout fakt, že i když předpověď vyšla a na té Jižní Moravě opravdu pršelo, tak zrovna ta Kaskáda neschytala zase ani kapku.“ A do třetice: „Existuje velmi mnoho rozhodnutí, kterými ovlivníte nákladnost péče o hřiště i jeho hratelnost. Jednu zásadní věc ale určitě udělejte – odstraňte všechny vysoké porosty v místech, kde by slabým hráčům (k tomu se skoro nikdo nahlas nepřizná, čest všem výjimkám – pzn. red.) překážely. Rádi pak přijedou příště znovu.“

Myslím, že ani jeden z citátů nespadá vyloženě do kategorie „Omylové“. Existence omylů je však přirozená a neměla by nás udivovat. Koneckonců, svět omylů je napínavý jako detektivka od Agathy Christie. A taky chvílemi až k zulíbání úsměvný! Posuďte sami:

V zakládací listině berlínské akademie věd (rok 1700!) se píše, že „prezident akademie je dále povinen ze všech sil přispívat k vyhubení vlkodlaků, permoníků, draků, vodních žínek a bludiček… Aby byl lid účinně vybídnut k této bohulibé činnosti, vypisuje se na vypátrání každé z těchto příšer, ať už je odhalena v děrách, jamách, jeskyních nebo na jezerech, odměna 6 tolarů“. Pobaví výrok francouzského akademika Lalandeho v Journal de Paris v roce 1782 o tom, že je nade vší pochybnost dokázána nemožnost člověka zvednout se do vzduchu, nebo se v něm alespoň udržet Škoda, že to bylo zveřejněno jen necelý rok před vzletem první montgolfiéry s lidskou posádkou…

Vynikající technik Osborne Reylnods prohlásil v roce 1898, že elektřina nemůže být nikdy praktickou formou síly, protože ztráty vzniklé ve vedení jsou příliš velké. Bylo by snazší užívat provazových poháněcích pásů, které by šly od kladky ke kladce, takže by se táhly na míle po celém kraji. A je pravda, že dědeček greenkeeper má rád babičku greenkeeperku jen pro to, že se o něj stará? Mýliti se je opravdu lidské a my doufáme, že jsme se vyložených citovaných nepravd vyvarovali nejen v tomto jarním Greenu, ale bude tomu tak i nadále v jeho dalších vydáních.

Přeji Vám za redakci Greenu pohodové čtení,

hodně zdraví, štěstí a trávníkářských úspěchů v nové sezóně 2018!

LUBOŠ PROCHÁZKA, šéfredaktor
Národní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan