ISSN 1804-8323DOPORUČUJEME


Čím větší výzva, tím větší požitek

datum 19.01.2008 vlozil Luboš Procházka kategorie Zajímavosti

Extrémní golf se hraje ve volné přírodě, popř. v jiné lokalitě typu budova, kterou pořadatel turnaje vymezí jako „hřiště“. Jeho sedm jamek absolvovalo šest účastníků prvního letošního turnaje v extrémním golfu, který se o minulém víkendu konal ve SKI areálu Karasín (Bystřice nad Perštejnem).

Hrálo se na sněhu speciálně upravenými golfovými míčky. K obtížnosti přispělo také počasí, které komplikovalo hráčům především hledání míčů - kvůli mlze činila viditelnost přibližně pouhých 30 metrů. V turnaji zvítězil s počtem 39 ran (PAR 28) Martin Grúber, druhý skončil Libor Jedlička s 49 ranami a třetí Marek Mechura s 52 ranami. DG EXTREM GOLF CLUB zve všechny zájemce na II. golfový turnaj v extrem golfu, který se uskuteční na stejném místě dne 16. února 2008. Více informací na www.doubleg.cz.

Z PRAVIDEL A DEFINIC EXTRÉMNÍHO GOLFU
- Základním principem je, že za všech okolností je potřeba brát ohledy na všechny ostatní osoby pohybující se na „hřišti“ , respektovat ducha fair play a řídit se ustanovením pořadatelů turnaje. Nešetrné poškozování přírody je zakázáno, stejně tak i jakkoli poškozovat cizí majetek.
- Každý hraje na vlastní nebezpečí, což platí i pro jeho „hledače“. Hráč smí používat při hře maximálně čtyři hole dle vlastního výběru. Hráči si mohou navzájem radit a přijmout radu od kohokoli (např. hledači, diváci).
- Pravidla jsou pro hráče EXTREM GOLFU závazná. Pokud není uvedeno jinak, platí v ostatních případech ustanovení pořadatele turnaje a PRAVIDLA GOLFU, vydaná R&A Rules Limited.
- Situace, na které Pravidla nepamatují
Jestliže nastane sporný případ a nelze rozhodnout podle Pravidel, mělo by se rozhodnout podle práva slušnosti a fair play. Hráč a jeho hledač (hledači) sami odpovídají za svou znalost Pravidel.
- Hřiště
Je veškerá plocha v předem vybrané lokalitě a vymezená ustanovením pořadatele turnaje. Na hřišti se nerozlišují žádné vodní ani jiné překážky (přírodní ani umělé). Hřiště není ohraničeno autem.
- Odpaliště
Je místo, odkud se začíná hrát právě hraná jamka. Označuje ho předmět, určený pořadatelem turnaje. Plocha odpaliště se vymezuje na dvě hole dozadu a do stran od určeného předmětu, pokud to podmínky dovolují.
- Jamka
Je místo, kde končí právě hraná jamka. Označuje ho předmět (praporková tyč, dveře, značka, vyznačený prostor, apod.) určený pořadatelem turnaje. Míč je v jamce, pokud leží, nebo se dotknul místa jamky (dle povahy jamky).
- Hole
Hraje se běžnými golfovými holemi. Hráč EXTREM GOLFU smí používat při hře maximálně čtyři hole dle vlastního výběru. Hráči si nemohou své hole navzájem půjčovat. Pokud hráč bude používat více holí, než je určeno tímto pravidlem, může být diskvalifikován.
- Míč
Hraje se běžnými golfovými míčky (můžou se používat i míče, které jsou speciálně upraveny pro tento druh hry). Míč je nezpůsobilý ke hře, jestliže je viditelně naseknutý, prasklý nebo deformovaný a hráč si ho může beztrestně kdykoli vyměnit . Musí však tento svůj úmysl předem ohlásit ostatním hráčům, se kterými hraje ve skupině (popřípadě rozhodčímu). Míč se většinou hraje jak leží. Povolení hry z přenosné podložky, popř. týčka, určuje pořadatel turnaje dle povahy „hřiště“.
Každý hráč je povinen si svůj míč (míče) jakkoli označit před zahájením hry. Pro identifikaci míče je povoleno ho zvednout a identifikovat (předem je třeba místo označit). Při tomto úkonu je povoleno míč též očistit. Pokud hráč bude hrát neoznačeným míčem (míči) může být pořadatele turnaje diskvalifikován.
- Ztracený míč
Míč je ztracen, jestliže: Není nalezen, nebo identifikován hráčem jako jeho vlastní do 5 minut od okamžiku, kdy jej hráč (hráči, hledači), začal hledat, nebo je evidentní, že je míč ztracen (voda, strž, apod.). Pokud hráč nenajde svůj míč, hraje nový míč z nejbližšího místa (většinou na vzdálenost jedné hole), kde předpokládá, že se jeho míč ztratil. Toto místo musí být odsouhlaseno hráčovými spoluhráči. Míč se vždy umisťuje.
Při hře na rány si připočte dvě trestné rány.
Při hře na čas si připočte k celkovému času 5 minut.
- Nehratelný míč
Hráč má právo kdykoli prohlásit svůj míč za nehratelný a může ho nahradit novým míčem.
Při hře na rány si připočte dvě trestné rány.
Při hře na čas si připočte k celkovému času 5 minut.
- Hráč
Hráči není dovoleno používat při hře vozík na bag ani jiné vozidlo (pokud není určeno pořadatelem turnaje jinak). Není také dovoleno využívat nosičů holí (kedíků).
- Skupina hráčů
Ve skupině (flightu) mohou být maximálně čtyři hráči.
- Hledač
Je osoba určená k tomu, aby ukazovala hráči (hráčům) během hry polohu jejich míčů.
Každý hráč může mít při hře maximálně dva hledače. Pokud se hráči a hledači dohodnou, smí využít hledače společně pro celou skupinu.
- Rozhodčí
Je osoba určená pořadatelem turnaje k tomu, aby doprovázela hráče a rozhodovala o otázkách skutkové podstaty a uplatňovala Pravidla. Musí se zabývat každým porušením Pravidel, které zpozoruje nebo které je mu oznámeno.
- Stanovené kolo
Je sehrání všech jamek na „hřišti“ ve správném pořadí a počtu, určeném pořadatelem turnaje.
- Čas startu
Hráč musí odstartovat v čase určeném pořadatelem turnaje. Pokud se hráč nedostaví maximálně do 5 minut na start je trestán:
Při hře na rány si připočte dvě trestné rány.
Při hře na čas si připočte k celkovému času 10 minut.
Pokud je tento čas delší, může být pořadatelem turnaje diskvalifikován.
- Přerušení hry
Hráč nesmí přerušit hru kromě případů, kdy:
hru přeruší pořadatel turnaje nebo se obává nebezpečí blesku či jiného nebezpečného vlivu (padající kameny, apod.). Špatné počasí není samo o sobě dostatečným důvodem pro přerušení hry.
- Oblečení
Oblečení hráče a hledačů EXTREM GOLFU je bez omezení. Hráč by měl však vždy přizpůsobit své oblečení, popřípadě vybavení (helma, apod.) povaze právě hraného „hřiště“.


Green 1/2020

Časopis GREEN

Vážení čtenáři a kolegové,

na koupení času, jeho zastavení, zrychlování nebo zpomalování máme spojené téměř výhradně s filmovými kouzly. Například v Matrixu probíhají souboje zpomaleně právě proto, že si postavy uvědomují každý moment, každý pohyb, každý detail probíhající situace. Bohužel, podobně neuvěřitelná záležitost v podobě nakažlivého infekčního viru Covid-19, který začal přeskakovat z Číny do jiných zemí světa včetně Česka, se nám teď promítá i do naší žhavé současnosti…

Pandemie přinesla zásadní důsledky na společnost, politiku a ekonomiku, golfový svět nevyjímaje. Podle mě se však rychle začalo zapomínat, že jde jen nemoc, která přišla a (snad) zase odejde. Jistě, zanechá za sebou mnoho mrtvých, což je tragédie, ale panika není na místě. Malým, ale výmluvným jasným důkazem budiž, že JEDEME DÁL!. Proto držíte v rukách – byť s pochopitelným menším zpožděním - jarní vydání Greenu. Věřte, že i nadále uděláme vše pro to, abychom novou bezprecedentní situaci přežili s pokud možno co nejméně oběťmi. Ať už těmi finančními – konkrétně přímo existenčně vydavatelskými, pracovními nebo lidskými.

Ale upřímně: Vše výše nadhledovým blankyně modrým perem napsané by bylo pokrytectví. Cílem tohoto Editorialu totiž není nic víc, než vás jako v předešlých vydáních časopisu GREEN především kvalitně informovat – a v prvé řadě přinést Prohlášení předsedy Českého svazu greenkeeperů Michala Voigtse k nastálé nelehké situaci.

Dále se samozřejmě ohlédnout se za nejdůležitějšími oborovými akcemi (za únorovým Seminářem a volební Konferencí na ČZU v Praze – Suchdole, a také za výroční konferencí FEGGA, na kterou do irského Galway odletěli Miloslav Trojan a Jiří Kapeš jako zástupci ČSG), pozvat (na „kulatý“ 10. červnový Slunovrat v resortu Loreta Pyšely) a nastínit trendy (nalistujte si, prosím, článek Jelení střípky z každoroční výstavy Golf Industry Show z floridského Orlanda).

Dále přinést tradiční překlad článku od USGA (tentokrát na téma Co se stane, pokud nebudete udržovat golfové hřiště), inspirovat (Traction Bull Bloc je naprosto spolehlivá baterie s mimořádně dlouhou životností pro golfové vozíky), varovat a doporučit řešení (VIII. pokračování docenta B. Cagaše o nejdůležitějších travních chorobách) i třeba pobavit (Sportovní ples s osobní účastí kompletní redakce časopisu GREEN, zastoupením ČSG a tombolovou účasti firmy AROS-osiva ve Velké Bíteši, a dále křížovka o víkendový pobyt ve vranovském penzionu Jelen).

Pověstnou třešinkou na dortu budiž foto zajímavost z hřiště v Hluboké nad Vltavou. Situaci zakazující pohyb golfistů po hřišti - taková nastane jen jednou za život - využili šikovní hlubočtí greenkeepeři k výstavbě zcela nové vodní nádrže před klubovnou.

Pokud se nám Vás aspoň u dvou tří materiálů podařilo zaujmout, pak bylo cíle tohoto Editorialu, resp. jarního Greenu 1/2020, dosaženo. Ať se Vám líbí!

Přeji Vám pohodové čtení, zdraví, chuť do práce a hodně trávníkářských úspěchů i pohody bez skeptického výrazu na tváři!

PhDr. LUBOŠ PROCHÁZKA, šéfredaktor


KALENDÁŘ AKCÍ


» zobrazit všechny akceNárodní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan