DOPORUČUJEME


Výlet do českého greenkeeperského pravěku

datum 17.01.2008 vlozil Luboš Procházka kategorie Jednou umřu na greenu

Před 150 lety byste golfové hřiště v českých zemích marně hledali. Jiná situace byla ovšem ve světě – v té době Tom Morris senior zvítězil v prvním Open a na starém kontinentě byl založen první klub (Pau ve Francii). Jak by asi vypadala nabídka na práci greenkeepera prostřednictvím inzerátu v tehdejším tisku?

Nutno ještě na úvod předeslat, že s hledáním výrazu pro funkci greenkeepera by obrozenecká čeština určitě svedla lítý boj. Zřejmě by se dopracovala k několika pozoruhodným, možná až obskurním pojmenováním. Vzhledem k síle tištěného slova si usnadněme úkol a zvolme bez dalšího protahování pro náš účel téměř moderně znějící výraz greenkeeperista.

Jak by tedy asi vypadala taková nabídka prostřednictvím inzerátu v českém tisku před více než 150 léty? Z nejzajímavějších pasáží:
UPOZORNĚNÍ PRO TY, KDO SE O SLUŽBU GREENKEEPERISTY ZAJÍMAJÍ

- Greenkeeperista musí být ochoten vzdát se výhod občanského života a přijmout nelehký úkol: práci na golfovém hřišti brzy ráno i dlouho do noci, neděle a svátky nevyjímaje. Správa hřiště má však sdostatek důvodů, aby smělým a udatným zájemníkům z řad živnostenstva důvěřovala, když se tito rozhodnou a svých starých zvyklostí se zřeknou. Správa hřiště zde myslí na osoby, které o svou rodinu též na cizím místě starati se chtějí. Hbitý, zručný, smělý, prácechtivý a obzvláště pak střízlivý dělník může se za tři měsíce dobrým greenkeeperistou státi.

- Ač služba greenkeeperisty sama o sobě není ani složitá, ani namáhavá… nemůžeme mnohým doporučit k této službě se hlásiti. Vyžadováno bezpodmínečně je umět číst, psát, počítat a ovládat němčinu. Toto řemeslo samo o sobě vylučuje osoby omezené, lenivé, slabé a zpohodlněné, dále pak lidi choré a staré.

- Důležitost a výjimečnost profesního druhu především z hlediska provozního bude zdůrazněna povinným oděním do stejnokroje (účelného kabátce) s označením příslušnosti ke hřišti.

- Greenkeeperista musí věděti, že chyby, jím učiněné, nikdy nemohou být dostatečně vysoko trestány.

- Správa hřiště zaručuje greenkeeperistovi získání jistot dříve nepoznaných, kupříkladu možnost obývat zdarma jednu místnost o rozměrech 2 x 2 metry.


Green 4/2018

Časopis GREEN

Vážení čtenáři, kolegové,

konec roku bývá příležitostí ohlédnout se za ním nazpět a zjistit, jestli si z něho budete něco pamatovat, třeba za tři roky. Tedy vlastně i příležitostí připomenout si minimálně pět šest zásadních záležitostí, na které budete v souvislosti s odcházejícím rokem vzpomínat.

Myslím, že rok 2018 byl z pohledu greenkeepingu docela unikátní. Událo se hodně zajímavých věcí, nenudili jsme se. Zbytek není neproniknutelná šeď, ale když má něco trčet z ospalé nudné rutiny, musí to být výjimečné. Stačí retro tři nadmíru vydařené akce, tři novinky novinek?

Možná bych měl vzpomenout komunální volby, i když… Ale „náš“ člověk/čtenář by si určitě měl pamatovat lednový Seminář a výroční konferenci ČSG v kruhové hale ČZU v Praze s volbou nového výkonného výboru, červnový pyšelský Slunovrat, který se vzhledem k odpalům golfových míčků v okamžiku východu slunce stává kultovní záležitostí a pak říjnový Výroční turnaj ČSG v Darovanském dvoře, kde se Josef Čepek po předchozích triumfech v roce 2009 v Sokolově a v roce 2011 v Poděbradech stal nejúspěšnějším hráčem v jeho devatenáctileté historii.

A zmíněné super novinky? Řídil jsem unikátní svahový stroj Ventrac, výjimečný svou konstrukcí a množstvím přídavných zařízení a adaptérů. Projel se novým Club Car Tempo, který přinesl ladné dynamické křivky, exkluzivní možnosti příslušenství a bezprecedentní úroveň konektivity s GPS systémem Visage. A vysekl poklonu sekačce JD 9009A, nenasytnému žroutu rafů s absolutní kontrolou nad strojem. Všechny novinky vznikly s cílem posunout golfovou hru, respektive greenkeeping, o pořádný kus vpřed… Podle mě se to skvěle povedlo.

V každém oboru je to jako když odlupujete slupky „cibule“. Za každou další slupkou, za každým poznáním, jsou zase další otázky, které rozkrýváte. A my se k nim snažíme – i s vaší pomocí – v každém čísle Greenu přinést to nejzajímavější. Typické je, že dnes nikdo neví, jaký bude zítřek. A typické také je, že lidi podle dneška ustavičně posuzují včerejšek, aniž by se pokusili představit si realitu včerejška bez znalosti dneška. Složité? Asi ano. Právě proto, že to je složité na pragmatické pochopení všech souvislostí, jde o dobrý způsob inspirace.

Tak si užívejte přelom roku a myslete na nás stejně často, jako my myslíme na Vás.

Hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2019 mi za celou redakci Greenu dovolte připojit také velké poděkování za dosavadní spolupráci.

LUBOŠ PROCHÁZKA, šéfredaktor
Národní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan