DOPORUČUJEME


Výlet do českého greenkeeperského pravěku

datum 17.01.2008 vlozil Luboš Procházka kategorie Jednou umřu na greenu

Před 150 lety byste golfové hřiště v českých zemích marně hledali. Jiná situace byla ovšem ve světě – v té době Tom Morris senior zvítězil v prvním Open a na starém kontinentě byl založen první klub (Pau ve Francii). Jak by asi vypadala nabídka na práci greenkeepera prostřednictvím inzerátu v tehdejším tisku?

Nutno ještě na úvod předeslat, že s hledáním výrazu pro funkci greenkeepera by obrozenecká čeština určitě svedla lítý boj. Zřejmě by se dopracovala k několika pozoruhodným, možná až obskurním pojmenováním. Vzhledem k síle tištěného slova si usnadněme úkol a zvolme bez dalšího protahování pro náš účel téměř moderně znějící výraz greenkeeperista.

Jak by tedy asi vypadala taková nabídka prostřednictvím inzerátu v českém tisku před více než 150 léty? Z nejzajímavějších pasáží:
UPOZORNĚNÍ PRO TY, KDO SE O SLUŽBU GREENKEEPERISTY ZAJÍMAJÍ

- Greenkeeperista musí být ochoten vzdát se výhod občanského života a přijmout nelehký úkol: práci na golfovém hřišti brzy ráno i dlouho do noci, neděle a svátky nevyjímaje. Správa hřiště má však sdostatek důvodů, aby smělým a udatným zájemníkům z řad živnostenstva důvěřovala, když se tito rozhodnou a svých starých zvyklostí se zřeknou. Správa hřiště zde myslí na osoby, které o svou rodinu též na cizím místě starati se chtějí. Hbitý, zručný, smělý, prácechtivý a obzvláště pak střízlivý dělník může se za tři měsíce dobrým greenkeeperistou státi.

- Ač služba greenkeeperisty sama o sobě není ani složitá, ani namáhavá… nemůžeme mnohým doporučit k této službě se hlásiti. Vyžadováno bezpodmínečně je umět číst, psát, počítat a ovládat němčinu. Toto řemeslo samo o sobě vylučuje osoby omezené, lenivé, slabé a zpohodlněné, dále pak lidi choré a staré.

- Důležitost a výjimečnost profesního druhu především z hlediska provozního bude zdůrazněna povinným oděním do stejnokroje (účelného kabátce) s označením příslušnosti ke hřišti.

- Greenkeeperista musí věděti, že chyby, jím učiněné, nikdy nemohou být dostatečně vysoko trestány.

- Správa hřiště zaručuje greenkeeperistovi získání jistot dříve nepoznaných, kupříkladu možnost obývat zdarma jednu místnost o rozměrech 2 x 2 metry.


Green 4/2017

Časopis GREEN

Vážení čtenáři, kolegové,

na přelomu roku se objevovaly předpovědi jednoho věštce za druhým. A to víc než obvykle, snad vzhledem k tomu, že podle několika má být příští rok přelomový, pro lidstvo velmi těžký. Kromě vypuknutí třetí světové války, která začne jaderným výbuchem, bude svět bojovat s mnoha přírodními katastrofami (dojde k největšímu zemětřesení v historii USA). Přijde obrovská hospodářská krize. Zemře papež - hlava katolické církve a vrátí se Ježíš Kristus. Lidé se budou běžně dožívat 200 let a dojde prý i na invazi mimozemšťanů…

Z řady předpovědí, které podle mě mají tendenci se skutečně naplnit, je poukázání na dramatický růst významu vody. Dosud ji obrazně vnímáme, připusťme si to, jen když studna přetéká, nebo vysychá. Celosvětový vodní deficit hrozí celé planetě a zůstává jen otázkou času, kdy dorazí k nám. Mimochodem, jeden z mnoha vykladačů věšteb Nostradama, nejznámějšího francouzského věštce a mystika, jehož jméno rezonuje veřejností i stovky let po jeho smrti, si vodu originálně „přivlastnil“. V novém roce se lidé ve velkém údajně začnou (konečně!) učit žít pod vodou. Nebyli by to první savci, dodávám já, delfíni se na život v oceánech úspěšně adaptovali a podle oceánologa Simona Evettseby by to snad mohli dokázat i lidé. Vlivem extrémních teplot v některých oblastech jim dost možná v budoucnu nic jiného nezbude. Stanou se tak delfíni naši noví sousedé?

Bez obav, zimní vydání Greenu není plné pochybných věšteb. Ale ani není napěchováno výhradně články s tematikou inovací a nových technologií a trendů ve světě golfu/greenkeepingu, viz mimo jiné Počtvrté v Lednici, Týden zeleného vzdělávání, ohlédnutí za 5. Polními dny ETS, za semináři či turnaje Ittec, Profigrass, AGRO CS a AROS-osiva nebo prezentací všestranného SUPERstroje od John Deera.

Inspirativní a pohodové novoroční čtení jsme se Vám tentokrát snažili zpříjemnit například přiblížením Loučení se sezonou ve smíchovském Erpetu, malostranské pivnici U Hrocha a v jihočeské Krči u Protivína, a dále křížovkou o dárkový koš vína ze znojemského Malovaného sklepa.

K přání Hodně zdraví, štěstí a trávníkářských úspěchů
v novém roce 2018 mi za redakci Greenu dovolte připojit
také velké poděkování za dosavadní spolupráci.

LUBOŠ PROCHÁZKA, šéfredaktor
Národní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan