DOPORUČUJEME


Výlet do českého greenkeeperského pravěku

datum 17.01.2008 vlozil Luboš Procházka kategorie Jednou umřu na greenu

Před 150 lety byste golfové hřiště v českých zemích marně hledali. Jiná situace byla ovšem ve světě – v té době Tom Morris senior zvítězil v prvním Open a na starém kontinentě byl založen první klub (Pau ve Francii). Jak by asi vypadala nabídka na práci greenkeepera prostřednictvím inzerátu v tehdejším tisku?

Nutno ještě na úvod předeslat, že s hledáním výrazu pro funkci greenkeepera by obrozenecká čeština určitě svedla lítý boj. Zřejmě by se dopracovala k několika pozoruhodným, možná až obskurním pojmenováním. Vzhledem k síle tištěného slova si usnadněme úkol a zvolme bez dalšího protahování pro náš účel téměř moderně znějící výraz greenkeeperista.

Jak by tedy asi vypadala taková nabídka prostřednictvím inzerátu v českém tisku před více než 150 léty? Z nejzajímavějších pasáží:
UPOZORNĚNÍ PRO TY, KDO SE O SLUŽBU GREENKEEPERISTY ZAJÍMAJÍ

- Greenkeeperista musí být ochoten vzdát se výhod občanského života a přijmout nelehký úkol: práci na golfovém hřišti brzy ráno i dlouho do noci, neděle a svátky nevyjímaje. Správa hřiště má však sdostatek důvodů, aby smělým a udatným zájemníkům z řad živnostenstva důvěřovala, když se tito rozhodnou a svých starých zvyklostí se zřeknou. Správa hřiště zde myslí na osoby, které o svou rodinu též na cizím místě starati se chtějí. Hbitý, zručný, smělý, prácechtivý a obzvláště pak střízlivý dělník může se za tři měsíce dobrým greenkeeperistou státi.

- Ač služba greenkeeperisty sama o sobě není ani složitá, ani namáhavá… nemůžeme mnohým doporučit k této službě se hlásiti. Vyžadováno bezpodmínečně je umět číst, psát, počítat a ovládat němčinu. Toto řemeslo samo o sobě vylučuje osoby omezené, lenivé, slabé a zpohodlněné, dále pak lidi choré a staré.

- Důležitost a výjimečnost profesního druhu především z hlediska provozního bude zdůrazněna povinným oděním do stejnokroje (účelného kabátce) s označením příslušnosti ke hřišti.

- Greenkeeperista musí věděti, že chyby, jím učiněné, nikdy nemohou být dostatečně vysoko trestány.

- Správa hřiště zaručuje greenkeeperistovi získání jistot dříve nepoznaných, kupříkladu možnost obývat zdarma jednu místnost o rozměrech 2 x 2 metry.


Green 1/2018

Časopis GREEN

Vážení čtenáři, kolegové,

chyby a omyly patří k lidskému životu. Pokud se však z nich poučíme a naše vědomosti průběžně korigujeme, postupujeme neustále vpřed. Sám velký Aristoteles ve své době tvrdil například, že lidé s většími hlavami potřebují více spánku…

Mám za to, že podnětných a jistě dobře myšlených citovaných pravd jsme v tomto Greenu přinesli opravdu hodně. Rozhodně jsme s nimi nešetřili. Příklady? „Důležitější než rychlost je pro hráče „pravdivost“ greenů, to znamená valivost míčku bez výrazného horizontálního nebo vertikálního úhybu. Rychlé, ale „skákavé“ greeny nikdo neocení.“ nebo „Meteorologům vycházejí předpovědi poměrně často. Musím ale pominout fakt, že i když předpověď vyšla a na té Jižní Moravě opravdu pršelo, tak zrovna ta Kaskáda neschytala zase ani kapku.“ A do třetice: „Existuje velmi mnoho rozhodnutí, kterými ovlivníte nákladnost péče o hřiště i jeho hratelnost. Jednu zásadní věc ale určitě udělejte – odstraňte všechny vysoké porosty v místech, kde by slabým hráčům (k tomu se skoro nikdo nahlas nepřizná, čest všem výjimkám – pzn. red.) překážely. Rádi pak přijedou příště znovu.“

Myslím, že ani jeden z citátů nespadá vyloženě do kategorie „Omylové“. Existence omylů je však přirozená a neměla by nás udivovat. Koneckonců, svět omylů je napínavý jako detektivka od Agathy Christie. A taky chvílemi až k zulíbání úsměvný! Posuďte sami:

V zakládací listině berlínské akademie věd (rok 1700!) se píše, že „prezident akademie je dále povinen ze všech sil přispívat k vyhubení vlkodlaků, permoníků, draků, vodních žínek a bludiček… Aby byl lid účinně vybídnut k této bohulibé činnosti, vypisuje se na vypátrání každé z těchto příšer, ať už je odhalena v děrách, jamách, jeskyních nebo na jezerech, odměna 6 tolarů“. Pobaví výrok francouzského akademika Lalandeho v Journal de Paris v roce 1782 o tom, že je nade vší pochybnost dokázána nemožnost člověka zvednout se do vzduchu, nebo se v něm alespoň udržet Škoda, že to bylo zveřejněno jen necelý rok před vzletem první montgolfiéry s lidskou posádkou…

Vynikající technik Osborne Reylnods prohlásil v roce 1898, že elektřina nemůže být nikdy praktickou formou síly, protože ztráty vzniklé ve vedení jsou příliš velké. Bylo by snazší užívat provazových poháněcích pásů, které by šly od kladky ke kladce, takže by se táhly na míle po celém kraji. A je pravda, že dědeček greenkeeper má rád babičku greenkeeperku jen pro to, že se o něj stará? Mýliti se je opravdu lidské a my doufáme, že jsme se vyložených citovaných nepravd vyvarovali nejen v tomto jarním Greenu, ale bude tomu tak i nadále v jeho dalších vydáních.

Přeji Vám za redakci Greenu pohodové čtení,

hodně zdraví, štěstí a trávníkářských úspěchů v nové sezóně 2018!

LUBOŠ PROCHÁZKA, šéfredaktor
Národní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan