ISSN 1804-8323DOPORUČUJEME


Na Štěpána v duchu sportovním!

datum 26.12.2007 vlozil Luboš Procházka kategorie Zajímavosti

Svatý Štěpán – patron koní, je nejčastěji zobrazován s kameny a palmovou ratolestí. Býval vzýván na pomoc proti bolestem hlavy. Projekt golfového klubu bez vlastní hroudy hlíny, myšleno vlastního domovského hřiště, by mu určitě nebyl proti mysli. Předkládáme vizitku Clubu Ducha Sportovního…

Jak může vypadat váš golfový rok 2008? Věřte, že hodně zajímavě. CLUB DUCHA SPORTOVNÍHO (CDS), který je od roku 2005 členem České golfové federace, není golfovým klubem ledajakým. Pro nastávající rok má hned několik velmi zajímavých novinek. Jde především o partnerská hřiště - neomezené hraní: Beřovice, Stará Boleslav, Darovanský dvůr, Mstětice a Hluboká nad Vltavou, a 4 hrací místa denně: Ypsilon, Dýšina, Kunětická Hora, Poděbrady, Písek a Čertovo Břemeno.

Prezidentka Dáša Sedláčková: „Tím, že nevlastníme hřiště a nic nebudujeme, tak nechceme vstupní poplatek. Chceme pouze roční členský poplatek ve výši 17.000 tisíc korun, který Vás bude opravňovat ke hraní na výše uvedených hřištích, k účasti na otevřených turnajích na daných hřištích a na klubových turnajích CDS. Členství lze také někomu věnovat, rádi pro Vás připravíme dárkový voucher.“

Pro členy CDS budou v roce 2008 uspořádány tyto klubové turnaje:
19. 4. Kunětická hora
24. 5. Mstětice
19. 7. Ypsilon
9. 8. Dýšina
13. 9. Beřovice
11. 10. Písek / Poděbrady
Na uvedených turnajích platí člen CDS pouze startovné, za které bude nakrmen a napojen. Také mu bude umožněno hrou v turnaji poztrácet nějaké míče. A pokud se mu bude hra dařit, tak bez hodnotné ceny domů neodjede…

Chcete-li se také stát členem CDS (180 jamek po celý rok!), nastává otázka, jak? Je to celkem jednoduché. Vyplňte přihlášku na internetových stránkách www.duchsportovni.cz. Důležité je do přihlášky vyplnit svůj e-mail, aby s Vámi mohli zástupci klubu komunikovat a dát Vám např. vědět, že přihláška přišla. Právoplatným členem se stanete po zaplacení poplatků.

Prezidentka Dáša Sedláčková: „Prvním počinem zakladatelů CDS bylo pořádání golfových turnajů pro úplné začátečníky pod označením GREENTOUR, a to od roku 2003. Myšlenka GREENTOUR ležela od roku 2000 v šuplíku, až do května 2003, kdy proběhl první turnaj v Alfrédově. Tohoto turnaje se zúčastnilo celých 9 (slovy devět) golfistů začátečníků, ale protože máme ducha sportovního, tak nás to neodradilo. Sezónu 2003 jsme zakončili v Rozstání pod Ještědem golfovým víkendem, kde sobota byla zasvěcena začátečníkům a neděle všem golfistům. Plně obsazené hřiště po oba dny nás přesvědčilo o smyslu tohoto projektu a byl tím dán základ pro rok 2004. A vyústění bylo logické, byť (na české luhy a háje) poněkud netradiční…
Poté, co si GREENTOUR našla své místo na slunci, vznikl projekt golfového klubu bez vlastní hroudy hlíny, myšleno vlastního domovského hřiště. Na základě jednání s účastníky turnajů o jejich potřebách a tužbách jsme pro zájemce vytvořili golfový klub, který nemá pouze jedno domovské hřiště. Po dvou letech, kdy se členové CDS seznamovali s 9jamkovými hřišti, přichází sezona 2007. Ke stálicím – Béřovice, Benátky nad Jizerou a Stará Boleslav, přibyla jako čtvrté hřiště jedna z perel tuzemského resortního golfového světa: Darovanský Dvůr. Na uvedených hřištích člen našeho klubu neplatí hrací poplatky ani vstup na Driving Range. Také se může účastnit otevřených turnajů pořádaných klubem příslušným k danému hřišti.“

Jak předejít nepříjemnostem, které by Vám mohly navodit špatnou náladu při oblíbené hře s oblíbenými spoluhráči? Zde je několik základních pouček:
- Prvním pravidlem je, že si zavoláte na příslušné hřiště a objednáte si svůj čas teetime. Zároveň oznámíte klubovou příslušnost k CDS. Toto je důležité z důvodu naplnění kapacity hřiště a také tato povinnost vyplývá ze smluvních podmínek s hřišti.
- Druhým pravidlem je, že se můžete na každém hřišti zúčastňovat všech otevřených turnajů a budete platit pouze startovné.
- Třetím pravidlem je, že se budete včas přihlašovat na turnaje, kterých se chcete zúčastnit. A to z toho důvodu, že pokud nenaplní turnaje hráči CDS, bude dán prostor i nečlenům CDS.
- Čtvrtým pravidlem je, že se budete včas z turnajů odhlašovat. V případě, že na turnaj jste přihlášeni a nemůžete přijet, tak se včas odhlaste. Tím nebudete blokovat místo ostatním. A je to koneckonců základní lidská slušnost.
- Pátým pravidlem je placení ročního členského poplatku. Dokud nebude zaplacen, nebudete moci využívat výhod CDS na smluvních hřištích. Roční členský poplatek je ve výši 15.000 korun (pro stávající členy) nebo 17.000 korun (pro nové členy).
- Šestým pravidlem je, že žádný hráč neumožní zneužití členských výhod v tomto klubu např. zapůjčením své registrační karty. Všichni účastníci tohoto nekalého jednání budou okamžitě vyloučeni z klubu.

Svatý Štěpán (26.12.)
Štěpán byl řecky mluvícím židem, který se obrátil na křesťanskou víru. Byl velice vzdělaným a svým kázáním si nadělal mnoho nepřátel, kteří jej udali židovské veleradě. Před ní se snažil své kázání vysvětlit, za což byl obviněn z rouhačství, vyveden z města a ukamenován. Zemřel kolem roku 35 n. l.
Ještě v nedávné době bývalo zvykem na svátek svatého Štěpána chodit od domu k domu a koledovat. Za své koledování byli koledníci odměněni kouskem štědrovky, ovocem a občas i malým penízem. Zpočátku se koledy zúčastňovali pouze kněží, místy učitelé se svými žáky, teprve později koledovaly pouze děti. Koleda probíhala mnohdy od sv. Štěpána až do Tří králů a její součástí byly koledy. V 19. století chodívaly na koledu děti s hůlkou, na které byla připevněna betlémská hvězda a s bedýnkou, ve které měli postavené malé jesličky.

Pranostiky
Chodí-li Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě.
Když je Barborka ucouraná, chodí svatý Štěpán po ledě.
Na svatého Štěpána větrové uhodí, příští rok víno špatně se urodí.
Na svatého Štěpána když vítr prudce zavěje, víno před zkázou jistou se chvěje.
Když na Štěpána silný vítr bouří, vinař smutně oči mhouří.


Green 1/2020

Časopis GREEN

Vážení čtenáři a kolegové,

na koupení času, jeho zastavení, zrychlování nebo zpomalování máme spojené téměř výhradně s filmovými kouzly. Například v Matrixu probíhají souboje zpomaleně právě proto, že si postavy uvědomují každý moment, každý pohyb, každý detail probíhající situace. Bohužel, podobně neuvěřitelná záležitost v podobě nakažlivého infekčního viru Covid-19, který začal přeskakovat z Číny do jiných zemí světa včetně Česka, se nám teď promítá i do naší žhavé současnosti…

Pandemie přinesla zásadní důsledky na společnost, politiku a ekonomiku, golfový svět nevyjímaje. Podle mě se však rychle začalo zapomínat, že jde jen nemoc, která přišla a (snad) zase odejde. Jistě, zanechá za sebou mnoho mrtvých, což je tragédie, ale panika není na místě. Malým, ale výmluvným jasným důkazem budiž, že JEDEME DÁL!. Proto držíte v rukách – byť s pochopitelným menším zpožděním - jarní vydání Greenu. Věřte, že i nadále uděláme vše pro to, abychom novou bezprecedentní situaci přežili s pokud možno co nejméně oběťmi. Ať už těmi finančními – konkrétně přímo existenčně vydavatelskými, pracovními nebo lidskými.

Ale upřímně: Vše výše nadhledovým blankyně modrým perem napsané by bylo pokrytectví. Cílem tohoto Editorialu totiž není nic víc, než vás jako v předešlých vydáních časopisu GREEN především kvalitně informovat – a v prvé řadě přinést Prohlášení předsedy Českého svazu greenkeeperů Michala Voigtse k nastálé nelehké situaci.

Dále se samozřejmě ohlédnout se za nejdůležitějšími oborovými akcemi (za únorovým Seminářem a volební Konferencí na ČZU v Praze – Suchdole, a také za výroční konferencí FEGGA, na kterou do irského Galway odletěli Miloslav Trojan a Jiří Kapeš jako zástupci ČSG), pozvat (na „kulatý“ 10. červnový Slunovrat v resortu Loreta Pyšely) a nastínit trendy (nalistujte si, prosím, článek Jelení střípky z každoroční výstavy Golf Industry Show z floridského Orlanda).

Dále přinést tradiční překlad článku od USGA (tentokrát na téma Co se stane, pokud nebudete udržovat golfové hřiště), inspirovat (Traction Bull Bloc je naprosto spolehlivá baterie s mimořádně dlouhou životností pro golfové vozíky), varovat a doporučit řešení (VIII. pokračování docenta B. Cagaše o nejdůležitějších travních chorobách) i třeba pobavit (Sportovní ples s osobní účastí kompletní redakce časopisu GREEN, zastoupením ČSG a tombolovou účasti firmy AROS-osiva ve Velké Bíteši, a dále křížovka o víkendový pobyt ve vranovském penzionu Jelen).

Pověstnou třešinkou na dortu budiž foto zajímavost z hřiště v Hluboké nad Vltavou. Situaci zakazující pohyb golfistů po hřišti - taková nastane jen jednou za život - využili šikovní hlubočtí greenkeepeři k výstavbě zcela nové vodní nádrže před klubovnou.

Pokud se nám Vás aspoň u dvou tří materiálů podařilo zaujmout, pak bylo cíle tohoto Editorialu, resp. jarního Greenu 1/2020, dosaženo. Ať se Vám líbí!

Přeji Vám pohodové čtení, zdraví, chuť do práce a hodně trávníkářských úspěchů i pohody bez skeptického výrazu na tváři!

PhDr. LUBOŠ PROCHÁZKA, šéfredaktor


KALENDÁŘ AKCÍ


» zobrazit všechny akceNárodní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan