DOPORUČUJEME


Zazimování závlahového systému

datum 06.11.2014 vlozil Václav Grézl kategorie Závlaha

Postup při zazimování automatického závlahového systému Pro dlouhou životnost a bezproblémový provoz závlahového systému je nutné provést každoročně na konci sezóny jeho zazimování. Tento úkon ochrání Váš závlahový systém před poškozením způsobeným mrazem. Nejspolehlivější metodou na ochranu závlahového systému před poškozením mrazem je odstranění vody ze systému pomocí stlačeného vzduchu (kompresoru s tlakovou nádobou). Výkon kompresoru by měl být přímo úměrný velikosti závlahové systému. Pro běžně zahrady by se průtok vzduchu kompresoru měl pohybovat od 18 m3/h. Čím je průtok větší, tím rychleji je závlaha profouknutá. Pokud nemáte k dispozici vhodný kompresor nebo chcete práci přenechat zkušené firmě, pak se obraťte na nás, rádi Vám doporučíme firmu realizující závlahové systémy, která tuto službu nabízí. Doporučený postup při odvodnění závlahové systému stlačeným vzduchem: ① Zavřete hlavní kulový ventil závlahového systému. Hlavní kulový ventil závlahového systému a část potrubí mezi tímto ventilem a zdrojem vody musí odolat mrazu. To znamená, že musí být instalován v ne zámrzné hloubce půdy, opatřen izolací, umístěn ve vytápěné místnosti nebo jiným způsobem chráněn před zamrznutím. Pokud hlavní kulový ventil nemáte v systému instalován, je potřeba ho dodatečně instalovat. V opačném případě není možné uzavřít přívod vody do závlahového systému a není z něj vypustit vodu. Pokud má hlavní kulový ventil také vypouštěcí ventil, pak se použije pro vypuštění vody z části mezi hlavním kulovým ventilem a sekčními ventily. Potrubí by mělo být v tomto úseku vyspádováno směrem k vypouštěcímu ventilu. Tento výpustný ventil také může sloužit jako přípojné místo pro kompresor. Jako přípojného místa pro kompresor mohou být využity také jakákoliv spojka, rychlospojný ventil, připadně jiná fitinka, která je instalována co nejblíže za hlavním kulovým ventilem. Důležitá upozornění: Kompresor nikdy nepřipojujte na vypouštěcí ventily, které jsou součástí elektromagnetických ventilů, filtrů, čerpadel, nebo zpětných klapek! ② Pokud řídící jednotka ovládá spouštění čerpadla, vypněte hlavní jistič přívodu elektrické energie k čerpadlu, aby nedošlo ke spuštění čerpadla při otevření elektromagnetických ventilů pomocí řídicí jednotky. ③ Připojte hadici kompresoru k přípojnému místu na potrubí. Před spuštěním kompresoru věnujte, prosím, zvýšenou pozornost následujícím řádkům! Plastové potrubí není navrženo a dimenzované na to, aby udrželo stlačený vzduch! Vzhledem k větší stlačitelnosti vzduchu oproti vodě dochází k větším rychlostem proudění při úniku. Zdržujte se mimo vedení potrubí, ventilové šachty, postřikovačů a další závlahové detaily závlahového systému. Aby jste předešli poškození postřikovačů, zvyšujte množství vzduchu přiváděného z kompresoru do potrubí postupně a velmi pomalu a nikdy nepřekračujte hodnotu tlaku vzduchu 3,5 bar (pro tento účelu používejte na výstupu z kompresoru regulátor tlaku). Při odvodňování závlahového systému je důležitější objem vzduchu, než jeho tlak! Před spuštěním kompresoru zkontrolujte, a to zejména tehdy pokud teplota před zazimováním klesla pod 0 ⁰C, zda výsuvník, nebo víčka postřikovačů nejsou přimrzlé. Jejich uvolněním předejdete poškození postřikovačů způsobené tlakovými rázy. V případě překročení mezní hodnoty tlaku by mohlo dojít k poškození prvků závlahového systému! S odvodňováním u sekcí začněte s těmi sekcemi, které jsou nejvýše položeny. Vyfouknutá voda se do těchto odvodněných sekcí už nebude vracet. Pokud jsou sekce v rovině, pak začněte se sekcí nejvzdálenější od zdroje vody. Nejprve otevřete pomocí řídicí jednotky vybraný elektromagnetický ventil. Pokud máte manuální kulové ventily, otevřete v souladu s výše doporučeními postupy i tyto ventily. Dávejte pozor, aby byl vždy otevřený pouze jediný elektromagnetický ventil! ⑤ Zapněte kompresor a pomalu pouštějte vzduch do systému. Nikdy nedovolte, aby tlak vzduchu na výstupu z kompresoru překročil 3,5 Bar! Jak se potrubí plní vzduchem, postřikovače se začnou vysouvat a začne z nich vycházet nejprve voda, později voda smíšená se vzduchem a nakonec pouze jemná mlha nebo čistý vzduch. Kontrolujte, zda se nezahřívá potrubí v místě připojení kompresoru. Horký vzduch, který vzniká stlačováním vzduchu, by mohl poškodit mechanismy turbínových postřikovačů. Pokud se potrubí zahřívá, kompresor vypněte, aby mohlo vychladnout. V sekci nechte vzduch proudit pouze na dobu nezbytně nutnou, dokud se veškerá voda nevystříká a z postřikovačů nevychází pouze vzduch. První okruh Vám pravděpodobně zabere mnohem delší dobu než následující okruhy, protože většina vody v hlavním potrubí odejde pryč s profouknutím první sekce. Pokud z postřikovačů na první sekci vychází pouze vzduch, otevřete další ventil a opakujte postup profukování stejně jako při první sekci. Pokračujte, dokud všechny okruhy nebudou odvodněny. Nikdy nemějte všechny ventily zavřené zároveň se suštěným kompresorem! Když mate všechny sekce odvodněny, doporučujeme zopakovat tuto proceduru ještě jednou až dvakrát na všech sekcích od začátku. ⑥ Po odvodnění závlahového systému přepněte řídící jednotku TORO do polohy OFF. Tato poloha zajistit vypnutí provozu řídící jednotky. Řídící jednotka bude uchovávat aktuální čas i naprogramované hodnoty. Alternativou k přepnutí řídící jednotky do polohy OFF je odpojení řídící jednotky od zdroje elektrické energie, buď vytažením zásuvkového transformátoru z elektrické sítě 230V (u řídicí jednotky interiérové), nebo vypnutím jističe, přes který je řídící jednotka připojena (v případě venkovních řídících jednotek). Nikdy nerozpojujte vodiče napojené přímo do sítě 230V! V případě zapojení čerpadla přes řídicí jednotku, doporučujeme odpojit řídicí jednotku z elektrické sítě! Odpojením jednotky od elektrické sítě může dojít ke ztrátě naprogramovaných programů. Řídící jednotky TORO jsou proti ztrátě programu chráněny buď energeticky nezávislou pamětí (která Vám uchová při výpadku elektrické energie, resp. při odpojení řídící jednotky z elektrické sítě data do doby, než je přívod elektrické energie obnoven) nebo zálohování programů pomocí knoflíkové baterie, čímž je riziko ztráty naprogramovaných hodnot výrazně omezeno. Pokud vlastníte vodotěsnou řídící jednotku s bateriovým napájením a tato jednotka nedisponuje polohou OFF, pak pro vypnutí jednotky vyjměte baterie. Výše uvedené zásady platí pro standardně realizované závlahové systémy. V případě nejasností předejděte poškození systému kontaktováním autorizované realizační firmy. Kontakt a bližší informace: Profigrass s.r.o., Brno | Praha | Senec, Tel.: +420 544 234 046, profigrass@profigrass.cz, Závlahové systémy TORO, fólie EPDM Firestone: Vedoucí divize závlahové systémy, fólie EPDM Firestone: Ing. Václav GRÉZL, Tel: + 420 724 078 924, vaclav.grezl@profigrass.cz

Green 1/2018

Časopis GREEN

Vážení čtenáři, kolegové,

chyby a omyly patří k lidskému životu. Pokud se však z nich poučíme a naše vědomosti průběžně korigujeme, postupujeme neustále vpřed. Sám velký Aristoteles ve své době tvrdil například, že lidé s většími hlavami potřebují více spánku…

Mám za to, že podnětných a jistě dobře myšlených citovaných pravd jsme v tomto Greenu přinesli opravdu hodně. Rozhodně jsme s nimi nešetřili. Příklady? „Důležitější než rychlost je pro hráče „pravdivost“ greenů, to znamená valivost míčku bez výrazného horizontálního nebo vertikálního úhybu. Rychlé, ale „skákavé“ greeny nikdo neocení.“ nebo „Meteorologům vycházejí předpovědi poměrně často. Musím ale pominout fakt, že i když předpověď vyšla a na té Jižní Moravě opravdu pršelo, tak zrovna ta Kaskáda neschytala zase ani kapku.“ A do třetice: „Existuje velmi mnoho rozhodnutí, kterými ovlivníte nákladnost péče o hřiště i jeho hratelnost. Jednu zásadní věc ale určitě udělejte – odstraňte všechny vysoké porosty v místech, kde by slabým hráčům (k tomu se skoro nikdo nahlas nepřizná, čest všem výjimkám – pzn. red.) překážely. Rádi pak přijedou příště znovu.“

Myslím, že ani jeden z citátů nespadá vyloženě do kategorie „Omylové“. Existence omylů je však přirozená a neměla by nás udivovat. Koneckonců, svět omylů je napínavý jako detektivka od Agathy Christie. A taky chvílemi až k zulíbání úsměvný! Posuďte sami:

V zakládací listině berlínské akademie věd (rok 1700!) se píše, že „prezident akademie je dále povinen ze všech sil přispívat k vyhubení vlkodlaků, permoníků, draků, vodních žínek a bludiček… Aby byl lid účinně vybídnut k této bohulibé činnosti, vypisuje se na vypátrání každé z těchto příšer, ať už je odhalena v děrách, jamách, jeskyních nebo na jezerech, odměna 6 tolarů“. Pobaví výrok francouzského akademika Lalandeho v Journal de Paris v roce 1782 o tom, že je nade vší pochybnost dokázána nemožnost člověka zvednout se do vzduchu, nebo se v něm alespoň udržet Škoda, že to bylo zveřejněno jen necelý rok před vzletem první montgolfiéry s lidskou posádkou…

Vynikající technik Osborne Reylnods prohlásil v roce 1898, že elektřina nemůže být nikdy praktickou formou síly, protože ztráty vzniklé ve vedení jsou příliš velké. Bylo by snazší užívat provazových poháněcích pásů, které by šly od kladky ke kladce, takže by se táhly na míle po celém kraji. A je pravda, že dědeček greenkeeper má rád babičku greenkeeperku jen pro to, že se o něj stará? Mýliti se je opravdu lidské a my doufáme, že jsme se vyložených citovaných nepravd vyvarovali nejen v tomto jarním Greenu, ale bude tomu tak i nadále v jeho dalších vydáních.

Přeji Vám za redakci Greenu pohodové čtení,

hodně zdraví, štěstí a trávníkářských úspěchů v nové sezóně 2018!

LUBOŠ PROCHÁZKA, šéfredaktor
Národní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan