DOPORUČUJEME


Zazimování závlahového systému

datum 06.11.2014 vlozil Václav Grézl kategorie Závlaha

Postup při zazimování automatického závlahového systému Pro dlouhou životnost a bezproblémový provoz závlahového systému je nutné provést každoročně na konci sezóny jeho zazimování. Tento úkon ochrání Váš závlahový systém před poškozením způsobeným mrazem. Nejspolehlivější metodou na ochranu závlahového systému před poškozením mrazem je odstranění vody ze systému pomocí stlačeného vzduchu (kompresoru s tlakovou nádobou). Výkon kompresoru by měl být přímo úměrný velikosti závlahové systému. Pro běžně zahrady by se průtok vzduchu kompresoru měl pohybovat od 18 m3/h. Čím je průtok větší, tím rychleji je závlaha profouknutá. Pokud nemáte k dispozici vhodný kompresor nebo chcete práci přenechat zkušené firmě, pak se obraťte na nás, rádi Vám doporučíme firmu realizující závlahové systémy, která tuto službu nabízí. Doporučený postup při odvodnění závlahové systému stlačeným vzduchem: ① Zavřete hlavní kulový ventil závlahového systému. Hlavní kulový ventil závlahového systému a část potrubí mezi tímto ventilem a zdrojem vody musí odolat mrazu. To znamená, že musí být instalován v ne zámrzné hloubce půdy, opatřen izolací, umístěn ve vytápěné místnosti nebo jiným způsobem chráněn před zamrznutím. Pokud hlavní kulový ventil nemáte v systému instalován, je potřeba ho dodatečně instalovat. V opačném případě není možné uzavřít přívod vody do závlahového systému a není z něj vypustit vodu. Pokud má hlavní kulový ventil také vypouštěcí ventil, pak se použije pro vypuštění vody z části mezi hlavním kulovým ventilem a sekčními ventily. Potrubí by mělo být v tomto úseku vyspádováno směrem k vypouštěcímu ventilu. Tento výpustný ventil také může sloužit jako přípojné místo pro kompresor. Jako přípojného místa pro kompresor mohou být využity také jakákoliv spojka, rychlospojný ventil, připadně jiná fitinka, která je instalována co nejblíže za hlavním kulovým ventilem. Důležitá upozornění: Kompresor nikdy nepřipojujte na vypouštěcí ventily, které jsou součástí elektromagnetických ventilů, filtrů, čerpadel, nebo zpětných klapek! ② Pokud řídící jednotka ovládá spouštění čerpadla, vypněte hlavní jistič přívodu elektrické energie k čerpadlu, aby nedošlo ke spuštění čerpadla při otevření elektromagnetických ventilů pomocí řídicí jednotky. ③ Připojte hadici kompresoru k přípojnému místu na potrubí. Před spuštěním kompresoru věnujte, prosím, zvýšenou pozornost následujícím řádkům! Plastové potrubí není navrženo a dimenzované na to, aby udrželo stlačený vzduch! Vzhledem k větší stlačitelnosti vzduchu oproti vodě dochází k větším rychlostem proudění při úniku. Zdržujte se mimo vedení potrubí, ventilové šachty, postřikovačů a další závlahové detaily závlahového systému. Aby jste předešli poškození postřikovačů, zvyšujte množství vzduchu přiváděného z kompresoru do potrubí postupně a velmi pomalu a nikdy nepřekračujte hodnotu tlaku vzduchu 3,5 bar (pro tento účelu používejte na výstupu z kompresoru regulátor tlaku). Při odvodňování závlahového systému je důležitější objem vzduchu, než jeho tlak! Před spuštěním kompresoru zkontrolujte, a to zejména tehdy pokud teplota před zazimováním klesla pod 0 ⁰C, zda výsuvník, nebo víčka postřikovačů nejsou přimrzlé. Jejich uvolněním předejdete poškození postřikovačů způsobené tlakovými rázy. V případě překročení mezní hodnoty tlaku by mohlo dojít k poškození prvků závlahového systému! S odvodňováním u sekcí začněte s těmi sekcemi, které jsou nejvýše položeny. Vyfouknutá voda se do těchto odvodněných sekcí už nebude vracet. Pokud jsou sekce v rovině, pak začněte se sekcí nejvzdálenější od zdroje vody. Nejprve otevřete pomocí řídicí jednotky vybraný elektromagnetický ventil. Pokud máte manuální kulové ventily, otevřete v souladu s výše doporučeními postupy i tyto ventily. Dávejte pozor, aby byl vždy otevřený pouze jediný elektromagnetický ventil! ⑤ Zapněte kompresor a pomalu pouštějte vzduch do systému. Nikdy nedovolte, aby tlak vzduchu na výstupu z kompresoru překročil 3,5 Bar! Jak se potrubí plní vzduchem, postřikovače se začnou vysouvat a začne z nich vycházet nejprve voda, později voda smíšená se vzduchem a nakonec pouze jemná mlha nebo čistý vzduch. Kontrolujte, zda se nezahřívá potrubí v místě připojení kompresoru. Horký vzduch, který vzniká stlačováním vzduchu, by mohl poškodit mechanismy turbínových postřikovačů. Pokud se potrubí zahřívá, kompresor vypněte, aby mohlo vychladnout. V sekci nechte vzduch proudit pouze na dobu nezbytně nutnou, dokud se veškerá voda nevystříká a z postřikovačů nevychází pouze vzduch. První okruh Vám pravděpodobně zabere mnohem delší dobu než následující okruhy, protože většina vody v hlavním potrubí odejde pryč s profouknutím první sekce. Pokud z postřikovačů na první sekci vychází pouze vzduch, otevřete další ventil a opakujte postup profukování stejně jako při první sekci. Pokračujte, dokud všechny okruhy nebudou odvodněny. Nikdy nemějte všechny ventily zavřené zároveň se suštěným kompresorem! Když mate všechny sekce odvodněny, doporučujeme zopakovat tuto proceduru ještě jednou až dvakrát na všech sekcích od začátku. ⑥ Po odvodnění závlahového systému přepněte řídící jednotku TORO do polohy OFF. Tato poloha zajistit vypnutí provozu řídící jednotky. Řídící jednotka bude uchovávat aktuální čas i naprogramované hodnoty. Alternativou k přepnutí řídící jednotky do polohy OFF je odpojení řídící jednotky od zdroje elektrické energie, buď vytažením zásuvkového transformátoru z elektrické sítě 230V (u řídicí jednotky interiérové), nebo vypnutím jističe, přes který je řídící jednotka připojena (v případě venkovních řídících jednotek). Nikdy nerozpojujte vodiče napojené přímo do sítě 230V! V případě zapojení čerpadla přes řídicí jednotku, doporučujeme odpojit řídicí jednotku z elektrické sítě! Odpojením jednotky od elektrické sítě může dojít ke ztrátě naprogramovaných programů. Řídící jednotky TORO jsou proti ztrátě programu chráněny buď energeticky nezávislou pamětí (která Vám uchová při výpadku elektrické energie, resp. při odpojení řídící jednotky z elektrické sítě data do doby, než je přívod elektrické energie obnoven) nebo zálohování programů pomocí knoflíkové baterie, čímž je riziko ztráty naprogramovaných hodnot výrazně omezeno. Pokud vlastníte vodotěsnou řídící jednotku s bateriovým napájením a tato jednotka nedisponuje polohou OFF, pak pro vypnutí jednotky vyjměte baterie. Výše uvedené zásady platí pro standardně realizované závlahové systémy. V případě nejasností předejděte poškození systému kontaktováním autorizované realizační firmy. Kontakt a bližší informace: Profigrass s.r.o., Brno | Praha | Senec, Tel.: +420 544 234 046, profigrass@profigrass.cz, Závlahové systémy TORO, fólie EPDM Firestone: Vedoucí divize závlahové systémy, fólie EPDM Firestone: Ing. Václav GRÉZL, Tel: + 420 724 078 924, vaclav.grezl@profigrass.cz

Green 3/2018

Časopis GREEN

Vážení čtenáři, kolegové,

nejuznávanější teorie předpokládá, že humor a smích se vyvíjí z pocitů a projevů triumfu. Plně se s ní neztotožňuji, protože tento vzácný dar dostal vítěz letošního Výročního turnaje ČSG pan Josef Čepek do vínku snad už při svém narození dne 2. února 1956 (na Hromnice). Tento rebel a pohodář s jedinečným smyslem pro humor vyhrál v Darovanském dvoře devatenáctý ročník tradičního prestižního golfového klání (blíže viz s. 12 až 16). Titul Nejlepší hrající greenkeeper tak získal zpátky do svého ročního držení – a to po předchozích triumfech v roce 2009 v Sokolově a v roce 2011 v Poděbradech. Blahopřejeme!

Poděbradský Josef Čepek v současnosti pomáhá s údržbou hřiště Královského GC Malevil. O tom, že umí skvěle hrát golf, není třeba nikoho přesvědčovat. S holemi vyráží na hřiště od roku 1982 a o sedm roků později se dokonce s českou golfovou reprezentací podíval do Walesu. Po vítězství v Darovanském dvoře se rázem stal nejúspěšnějším hráčem greenkeeperské turnajové historie. Jen trojici hráčů (Svěntek, Daňko, Čepek) se totiž až do letošního turnaje podařilo dvakrát zvítězit. Díky zlatému (nebo snad zelenému? 6) hattricku se Josef Čepek rázem osamostatnil v čele historického žebříčku „nesmrtelných“ greenkeeperských šampionů.

Ale vraťme se na začátek ke smyslu pro humor, který je jednou z nejlepších vlastností, jaké člověk může mít. Je bezvadné, že nový šampion šampionů ho má na rozdávání. Když jsem Josefu Čepkovi pomáhal v Darovanském dvoře s uložením trofeje a cen do jeho staršího auta, neodpustil jsem si na jeho adresu pár slovních legrácek. Usmál se a usadil mě vtipnou hláškou „Vsadím se, že ani ty nevypadáš stále tak dobře, jako před patnácti lety!“ S dobrým smyslem pro humor se budete spontánně smát, zbavíte se stresu, nebudete mít problém komunikovat s ostatními i řešit nepříjemné situace. Lidé často nevědí, že není nutné být vtipný, abyste měli smysl pro humor – tento smysl je spíše schopnost vidět na všem to vtipné.

Smích má nad naší myslí a tělem velkou moc. Když si člověk se smyslem pro humor zlomí nohu, nezpanikaří. Nebude z toho zbytečně naštvaný. Pusťte si nějaký film s Eddie Murphym, Stevem Martinem, nebo Chevy Chasem, klasiku komediálního žánru, jako jsou Mladý Frankenstein, Ohnivá sedla, Ženy sobě, nebo Pařba ve Vegas. Nebo se prostě pohodlně usaďte v křesle s novým Greenem v rukách...

Přeji Vám za redakci Greenu pohodové čtení,
hodně zdraví, štěstí i trávníkářských úspěchů.

LUBOŠ PROCHÁZKA, šéfredaktor
Národní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan