ISSN 1804-8323DOPORUČUJEME


To neznáte aerátor!

datum 20.10.2007 vlozil Luboš Procházka kategorie Závlaha

Pokud dojde k narušení ekologické rovnováhy v nádrži či jezírku na golfovém hřišti, pak jsou negativní důsledky brzy viditelné. Dochází k rychlému bujení řas a vodního květu, nárůstu výskytu agresivních plevelů, nepříjemnému zápachu nebo úhynu ryb. Optimální řešení může přinést instalace aerátorů od firmy Rain Bird® .

Golfové vodní nádrže patří nejen k oblíbeným herním prvkům, ale jsou i zásobárnami vody pro zavlažovací systém. Jen s čistou vodou ale budeme mít na hřišti daleko více spokojených golfistů, méně bzučícího hmyzu a nepříjemného zápachů i starostí.

Moderní technika zvyšuje kvalitu zavlažování na golfových hřištích
V posledních letech se na stále větším počtu golfových hřišť objevují ve vodních nádržích a jezírkách aerátory s povrchovým rozstřikem. Důvodů, proč si golfové kluby aerátory pořizují, je několik. Prvním – i když ne nejdůležitějším – je jistě efektní vzhled rozstřikované vody. Zejména s nočním osvětlením je iluze fontány dokonalá a často doplňuje architekturu klubovny. Hlavním důvodem při rozhodování o zakoupení aerátorů je však jejich velký přínos ke kvalitě vody v jezeře či nádrži. Aerátory jsou totiž primárně vyvinuty pro přivádění dostatečného množství vzdušného kyslíku do nádrže a pro zajištění kvalitní vertikální cirkulace vody. Oba vlivy napomáhají významně ovlivňovat ekologickou rovnováhu nádrže, která se odráží v kvalitě její vody. Firma Rain Bird® ve spolupráci s firmou Otterbine® nabízí komplexní řadu aerátorů vhodných pro nejrůznější aplikace, od nejmenších typů pro malá a velmi mělká jezírka až po vysoce výkonné modely, vhodné pro velké nádrže. Komplexní řešení péče o nádrže pak významně pomáhá udržovat dobrou kvalitu vody v nádržích a přispívají k vyšší efektivitě při využívání zavlažovacího systému na golfových hřištích.
Pokud je vodní nádrž využívána zároveň jako zdroj vody pro zavlažovací systém hřiště, lze očekávat dvě skupiny problémů. V první řadě problémy technického rázu, které negativně ovlivňují provoz zavlažovacího systému a pak také problémy více méně estetické, kdy dochází k prudkému poklesu kvality travnatých ploch na hřišti. Jde zejména o:
- zanesené filtry, postřikovače, ventily a čerpadla
- narušené nebo zničené travnaté plochy
- omezení akumulačního prostoru nádrže
- zápach, úhyn ryb a šíření hmyzu ve vodních nádržích
- zhoršení vzhledu nádrží a jejich okolí.
Liknavost při péči o vodní plochy a o udržení kvality vody v nádržích má za důsledek následně výrazné zvýšení nákladů při snaze o obnovení ekologické rovnováhy. Pokud je vodní nádrž využívána k zavlažování golfového hřiště, je nárůst nákladů ještě výraznější a naléhavější.
Zanesená čerpadla. Nárůst kalů a nadměrné vytváření sedimentů značně ztěžuje, popř. zcela vylučuje, provoz zavlažovacího systému. Čištění sacích košů, čerpacích jímek i vlastních čerpadel je velmi zdlouhavé, vždy nákladné a ne ve všech případech vede k úspěchu. Zavlažovací systém je třeba někdy odstavit i na několik dní. Protože k těmto odstávkám systému dochází většinou v horkých letních měsících, je zde velké nebezpečí, že dojde k nadměrnému vyschnutí travnatých ploch zejména na greenech a odpalištích.
Kaly a sedimenty ucpávající elektroventily a postřikovače. Usazování kalů a sedimentů má často za důsledek nespolehlivé uzavírání elektroventilů. Postřikovače se nevypínají a dochází k silnému podmáčení travnatých ploch a splachování písku v bunkrech. Ucpané postřikovače naopak způsobí, že některé plochy nejsou zavlaženy vůbec a ve vysokých teplotách rychle vysychají. Oba extrémy vedou často k poškozením trávníků, která je nutno nákladně opravovat. A opět – kromě finančních nákladů – dochází k omezení hratelnosti hřiště a vyvolává u golfistů nespokojenost, které se může projevit dalšími finančními ztrátami. Koho by potěšilo upozornění „Půda v opravě“ na každé jamce? Kolik golfistů půjde příště hrát na jiné hřiště? To jsou jistě naléhavé otázky!
Vrstvy plsti a řas v kořenové zóně trávníků. Pokud jsou v závlahové vodě přítomny sedimenty obsahující těžké kovy, anaerobní bakterie a jen zčásti rozložené organické živiny, je pravděpodobné, že dojde brzy k vytvoření vrstvy plsti, resp. řas v kořenové zóně. Tato vrstva výrazně sníží propustnost travnatých ploch a omezí jejich schopnost přijímat kyslík a živiny. To bude vyžadovat daleko častější a intenzivnější aerifikaci a pískování. V extrémním případě – platí to zejména na greenech – pak bude nutné provést kompletní rekonstrukci greenu, což je velmi nákladná operace s výrazným dopadem na (ne)hratelnost hřiště.
Omezení akumulačního prostoru nádrže. Rychlost usazování sedimentu, resp. kalu, probíhá rychlostí 2 až 12 cm za rok. Při průměrné hodnotě 8 cm za rok přijde vodní nádrž o průměrné výměře 2000m2 o akumulační prostor přibližně 150m3. Představte si tyto hodnoty v horizontu 10, 20 nebo 50 let a dojdete jistě v překvapivým objemům. Ztráta akumulační schopnosti, zvláště během horkých letních měsíců, může mít vážný dopad na množství vody, které je k dispozici pro zavlažování.
Profesionální aerátory OTTERBINE… nejen krásné fontány
Aerátory OTTERBINE jsou velice efektivním řešením pro udržování optimálního režimu vodních nádrží s hloubkou do 5 metrů. Díky silnému přísunu rozpuštěného kyslíku a výrazné podpoře vertikální cirkulace výrazně omezují teplotní stratifikaci nádrží (vytváření vrstev). Tím významně přispívají k udržování vysoké kvality vody v nádrži. A jako bonus – efekt fontány, kterým oživí a zatraktivní vodní nádrž a její bezprostřední okolí. A pokud vysoko vystřikující proud vody nezapadá do estetického ladění hřiště, firma OTTERBINE nabízí podvodní aerátory, které charakter nádrže nenaruší a přitom se postarají o účinné provzdušování a cirkulaci.
Aerátory OTTERBINE dodávané firmou Rain Bird ® přispívají ke zvyšování kvality vody v nádržích golfových hřišť. Při jejich vývoji a výrobě je kladen důraz na 3 nejdůležitější faktory:
Kyslík — provzdušování vody podporuje aerobní rozkládání a eliminaci dusíkatých sloučenin (živiny pocházející z hnojiv a organických zbytků) přiváděním kyslíku, které podstatně snižuje nebezpečí vytváření a usazování sedimentů a kalů
Živiny — potenciálně škodlivé živiny jsou udržovány v ekologické rovnováze prostřednictvím okysličování a omezováním tvorby teplotních vrstev v nádrži
Teplota — promíchávání teplejší povrchové vody s chladnější vodou spodních vrstev s rozpuštěným kyslíkem narušuje vytváření teplotních vrstev nádrže, a tak ještě více podporuje udržování ekologické rovnováhy přiváděním kysličníku uhličitého do spodních vrstev vody.
Přísun vzdušného kyslíku do nádrže aerátory OTTERBINE účinně eliminuje anaerobní pochody, při kterých dochází k odumírání a rozkládání řas. To dramaticky snižuje nebezpečí nepříjemných zápachů. Okysličování rovněž snižuje přítomnost železa v závlahové vodě, která často způsobuje výskyt rezavých skvrn na komunikacích, budovách, ale i na stromech nebo keřích. Správně navržené aerátory (závisí na tvaru a velikosti nádrže i na dalších faktorech) sníží koncentraci železa až na méně než 0.1 mg/l. Zkušenosti z jednoho golfového areálu potvrzují, že dva aerátory při souběžném provozu snížily koncentraci železa o více než 15 mg/l.
Mnoho dalších zajímavých detailů a podrobných technických specifikací lze získat na www.ittec.cz, www.rainbird.com a www.otterbine.com.


Green 2/2019

Časopis GREEN

Vážení čtenáři, kolegové,

již podeváté za sebou nechybí v každém letním čísle Greenu reportážní ohlédnutí za golfovým turnajem „Slunovrat“, kterým čeští greenkeepeři spolu s jejich přáteli, obchodními partnery a prémiovými členy LGCP slaví 21. června příchod letního slunovratu. Také tentokrát stačí nalistovat stranu 12… Turnaj, k jehož raritám patří vedle originální předstartovní přípravy, vstávání do hluboké noční tmy či obětavé válcování greenů ve dvě ráno, se znovu se těšil velkému zájmu. Zasáhl celé Česko. Na start se postavili zástupci severočeského Malevilu, jihočeského GK Krč u Protivína, západočeského Kláštera Teplá i severomoravských Šilheřovic – Daniela a Pavel Pniakovi to do středočeských Pyšel měli ze všech nejdále. A nás těší, že se turnaj v malebném Posázaví (mimochodem, Golf Loreta získal název podle kaple z roku 1699 na nedalekém vršku, jedné z mnoha nápodob stavby zvané Santa Casa – Svatá chýše z italského Lorenta), dobře zabydlel.

Z rodinných důvodů musel turnaj, bohužel, letos vynechat pyšelský head greenkeeper Bohuslav Shejbal, který se vždy osvědčil jako obětavý organizátor a pozorný hostitel (greenkeeperskému řemeslu se vyučil v USA u Freda Dickmana, v Broadmoore Golf Resortu v Coloradu Springs, české zkušenosti má mj. z ústeckých Teras, Poděbrad a z Black Bridge). Poslal z Řecka alespoň zdravici s přáním Hezké a pohodové hry. A s potutelným úsměvem na rtech určitě k němu přidal, že když se začne mluvit o zániku naší planety, obvykle se při tom handluje s cifrou pět miliard let. Tou dobou by totiž mělo Slunce vstoupit do finální fáze svého života a měnit se v rudého obra. Pozor, taková solární expanze přitom zřejmě spolkne celou naši planetu!

Ve skutečnosti se však život na Zemi takto žhavého konce nejspíše bát nemusí – pro většinu forem života bude totiž planeta jejich hřbitovem už zhruba za 500 milionů let. Stane se tak postupným zvyšováním slunečního jasu. To zvýší tempo zvětrávání křemičitanů, v důsledku čehož poklesne míra oxidu uhličitého v atmosféře. Zatímco dnes se bojíme přemíry tohoto skleníkového plynu, ani opačný extrém není dobrou zprávou. Nejpozději za 600 milionů let jeho množství v atmosféře poklesne pod limit nezbytný pro udržování fotosyntézy u většiny druhů vyšších rostlin. Důsledkem bude masové vymírání stromů a kolaps dnešní podoby potravního řetězce. Postupně se na onen svět vydá nejen rostlinný život, ale i život živočišný, který stojí a padá na dostatku rostlinné potravy.

Wow, jak uklidňující bylo v dané souvislosti slovo spolumajitele a „duchovního otce“ golfových Pyšel pana Martina Křížka po slavnostním vyhlášení výsledků, který se tradičně k hrajícím účastníkům přidal: „Chceme dopřát greenkeeperům, klientům a našim členům krásný golfový den, tedy i ten slunovratový, nejdelší den v roce – a vidět je odjíždět spokojené a s úsměvem.“ Ať žije pyšelský letní Slunovrat 2020!

Přeji Vám pohodové čtení, chuť do práce
a hodně trávníkářských úspěchů!
LUBOŠ PROCHÁZKA, šéfredaktor
Národní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan