ISSN 1804-8323DOPORUČUJEME


Závlaha očima profesionála

datum 07.10.2007 vlozil Luboš Procházka kategorie Závlaha

Jedním z nejdůležitějších předpokladů kvalitního zeleného trávníku je správně aplikovaná, přiměřená zálivka – v optimálním čase, množství a optimálním způsobem. Správně navržený profesionální systém navíc zaručí nejvhodnější osazení postřikovačů i hospodárné využití každé kapky vody.

Nejúčinnější zásobení trávníku vodou lze dosáhnout jak správným rozmístěním postřikovačů na ploše nejlépe na dostřik, tak i zajištěním optimálního pracovního tlaku. Volba správných zavlažovacích prvků bývá jedním z klíčových bodů návrhu.
Podle tvarů zájmové plochy jsou voleny rozprašovací nebo rotační postřikovače. Při návrhu zavlažovacího systému je důležité brát zřetel na osazení jednotlivých postřikovačů do sekce. Rozprašovací postřikovače pracují při nižších tlacích 1 – 2 atm., mají menší poloměr dostřiku 2 – 6 m a dodávají vyšší srážkovou výšku 40 až 60 mm/hod. Na rozdíl od nich pracují rotační postřikovače při 2 až 7 atm., pokrývají větší plochu – mají větší poloměr dostřiku 5 – 30 m a dodávají nižší srážkovou výšku, a to až 4krát méně. Osazení postřikovačů s různou srážkovou výškou na jedné sekci má za následek buď podmáčení plochy pokryté postřikovači s vyšší srážkovou výškou nebo naopak nedostatečné zavlažení v oblastech pokrytých postřikovači s menší srážkovou výškou. U rotačních postřikovačů stejného typu s různými tryskami je velmi důležité brát zřetel na zapojení do sekce. S velikostí výseče u jedné trysky se znatelně mění jeho srážková výška.
Dalším kritériem návrhu zavlažovacího systému je správné rozdělení jednotlivých postřikovačů do sekcí, které jsou postupně spouštěny jedna po druhé. Podle vypočtené nebo změřené kapacity vodního zdroje určíme maximální počet postřikovačů, které mohou být současně v činnosti. Při rozdělování do sekcí je třeba brát v úvahu rozdílnou polohu zavlažovaných ploch vzhledem ke světovým stranám, oslunění nebo naopak zastínění, různé druhy výsadeb či vliv větru.
Součástí správné funkce systému je i volba režimu zavlažování Doba závlahy každé ze sekcí může být mnohonásobně rozdílná. Přibližná potřeba vody trávníku je cca 20 až 40 litrů/m2, tj. 20 až 40 mm/m2. Samozřejmě záleží na půdním podloží, jeho propustnosti, nasluněnosti stanoviště, atd. Při závlaze již začleněného trávníku 2 – 3krát týdně je nutné dobře vypočítat dobu závlahy jednotlivých sekcí a brát zřetel na rozdílné srážkové výšky rozprašovacích a rotačních postřikovačů. U rozprašovacích je doba jedné závlahy 10 až 15 minut při režimu 3krát týdně, u rotačních postřikovačů je doba mnohonásobně delší. Hospodárnost celého systému spočívá též ve spuštění jednotlivých sekcí na nezbytně nutnou dobu. Jen správně navržený profesionální systém zaručí kvalitní zelený trávník a přitom hospodárně využít každou kapku vody. (blíže GREEN č. 3/07, www.kvalitnizavlaha.cz)


Green 2/2019

Časopis GREEN

Vážení čtenáři, kolegové,

již podeváté za sebou nechybí v každém letním čísle Greenu reportážní ohlédnutí za golfovým turnajem „Slunovrat“, kterým čeští greenkeepeři spolu s jejich přáteli, obchodními partnery a prémiovými členy LGCP slaví 21. června příchod letního slunovratu. Také tentokrát stačí nalistovat stranu 12… Turnaj, k jehož raritám patří vedle originální předstartovní přípravy, vstávání do hluboké noční tmy či obětavé válcování greenů ve dvě ráno, se znovu se těšil velkému zájmu. Zasáhl celé Česko. Na start se postavili zástupci severočeského Malevilu, jihočeského GK Krč u Protivína, západočeského Kláštera Teplá i severomoravských Šilheřovic – Daniela a Pavel Pniakovi to do středočeských Pyšel měli ze všech nejdále. A nás těší, že se turnaj v malebném Posázaví (mimochodem, Golf Loreta získal název podle kaple z roku 1699 na nedalekém vršku, jedné z mnoha nápodob stavby zvané Santa Casa – Svatá chýše z italského Lorenta), dobře zabydlel.

Z rodinných důvodů musel turnaj, bohužel, letos vynechat pyšelský head greenkeeper Bohuslav Shejbal, který se vždy osvědčil jako obětavý organizátor a pozorný hostitel (greenkeeperskému řemeslu se vyučil v USA u Freda Dickmana, v Broadmoore Golf Resortu v Coloradu Springs, české zkušenosti má mj. z ústeckých Teras, Poděbrad a z Black Bridge). Poslal z Řecka alespoň zdravici s přáním Hezké a pohodové hry. A s potutelným úsměvem na rtech určitě k němu přidal, že když se začne mluvit o zániku naší planety, obvykle se při tom handluje s cifrou pět miliard let. Tou dobou by totiž mělo Slunce vstoupit do finální fáze svého života a měnit se v rudého obra. Pozor, taková solární expanze přitom zřejmě spolkne celou naši planetu!

Ve skutečnosti se však život na Zemi takto žhavého konce nejspíše bát nemusí – pro většinu forem života bude totiž planeta jejich hřbitovem už zhruba za 500 milionů let. Stane se tak postupným zvyšováním slunečního jasu. To zvýší tempo zvětrávání křemičitanů, v důsledku čehož poklesne míra oxidu uhličitého v atmosféře. Zatímco dnes se bojíme přemíry tohoto skleníkového plynu, ani opačný extrém není dobrou zprávou. Nejpozději za 600 milionů let jeho množství v atmosféře poklesne pod limit nezbytný pro udržování fotosyntézy u většiny druhů vyšších rostlin. Důsledkem bude masové vymírání stromů a kolaps dnešní podoby potravního řetězce. Postupně se na onen svět vydá nejen rostlinný život, ale i život živočišný, který stojí a padá na dostatku rostlinné potravy.

Wow, jak uklidňující bylo v dané souvislosti slovo spolumajitele a „duchovního otce“ golfových Pyšel pana Martina Křížka po slavnostním vyhlášení výsledků, který se tradičně k hrajícím účastníkům přidal: „Chceme dopřát greenkeeperům, klientům a našim členům krásný golfový den, tedy i ten slunovratový, nejdelší den v roce – a vidět je odjíždět spokojené a s úsměvem.“ Ať žije pyšelský letní Slunovrat 2020!

Přeji Vám pohodové čtení, chuť do práce
a hodně trávníkářských úspěchů!
LUBOŠ PROCHÁZKA, šéfredaktor
Národní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan