ISSN 1804-8323DOPORUČUJEME


Musíme se o sebe postarat sami!

datum 04.03.2007 vlozil Jaroslav Pavelčák kategorie Události

Zdravím Vás, přátelé,
a dovolte mi ještě jednou dodat k naší výroční konferenci i její podnětné diskusi několik, jak doufám, užitečných slov, informací a postřehů. Chci však nejprve připomenout, že Český svaz greenkeeperů (www.czgreen.com) je členem, a tímto také partnerem České golfové federace (www.cgf.cz). Vedení ČGF velice uznává a vysoce hodnotí ČSG, zejména jako celek - to znamená Vás všechny v ČSG!

Pozice a práce ČGF v českém sportu není určitě tak jednoduchá a lehká, jak by se snad mohlo zdát. Poukazovat na podobnost s naším sdružením Českého svazu greenkeeperů však není na místě. Jsme organizace, která sdružuje především pracovníky - zaměstnance golfových hřišť, nikoliv sportovce. Proč jsem se hned v úvodu takto rozepsal, začne hned být jasné. Musíme se o sebe postarat sami! Ostatně, to předvádíte ve své branži téměř denně na golfových hřištích… ČGF je schopna a ochotna podpořit nás jen ve směru vzdělávání. Intenzivně se na tom v dané oblasti pracuje, věřte mi, ale to je vše, co lze očekávat. A nemůže tomu být jinak. Na druhou stranu je jistě dobré mít takového ve světě uznávaného partnera, jakým ČGF už bezesporu je. Važme si toho.

Vzdělání, už jsem to slovo výše napsal. ČSG a jeho hlavní úkol sdružovat znamená rovněž spolupracovat. Ten první a nejdůležitější úkol, který si ČSG hned po svém založení dal do vínku, bylo právě vzdělávání. Co to v našich podmínkách v současnosti vlastně představuje? Je třeba správně formulovat současné podmínky pro u nás v České republice nově vzniklé řemeslo, které má ve světě hluboké kořeny a je velmi uznávané. Jsme schopni školit a učit zájemce, kteří měli a mají zájem o práci s trávníky. U většiny posluchačů ovšem nejde o nic jiného než o rekvalifikaci, pokud už nejsou absolventy profesionálního studia greenkeepingu na jakékoliv úrovni na školách v zahraničí.

U nás zatím škola s kompletními osnovami pro greenkeeping není. Jsou zde však školy, které nám již nějakou dobu po teoretické stránce hodně pomáhají, na to se nesmí zapomínat. Proto si ještě jednou dovoluji poděkovat přátelům, dnes již mi tolik blízkým, a to Ing. Františku Hraběti a Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně (www.af.mendelu.cz) a Ing. Šárce Halátkové a Střední zahradnické škole v Ostravě-Hulváky. Dík rovněž patří organizaci FEGGA a jmenovitě jejímu sekretáři Deanu Cleaverovi. Na základě informací, které nám teď osobně Dean Cleaver a Carol Borthwick předali na konferenci, nasvědčuje mnohé tomu, že nastává čas pro zřízení školy greenkeepingu v České republice. Mějme však všichni hodně trpělivosti. Naštěstí ji určitě máte, vím to, jinak byste nemohli pracovat s trávníky… Čeká nás ještě hodně práce.

Další současné aktivity ČSG jsou realizovány za pomocí peněz z fondů EU. Nejedná se o nic jiného, než zase jen o výuku, a tím vlastně v drtivé většině rekvalifikaci posluchačů těchto nově vzniklých kurzů. Co vy na to, přátelé? Budeme je potřebovat? Chceme je? Odpovězte si už sami, ale víte dobře, že nějakou dobu je nás málo. Děkuji kolegům z výboru ČSG a jeho sekretáři Ing. Karlu Kubatovi za jejich práci.

Finance, to slovo jste výše už taky četli. Úkoly, které si zadává Český svaz greenkeeperů, jsou velké, možná až troufalé. Ale proč vlastně ne? Všichni chceme na sobě stále pracovat – teď trochu neskromně doufám, že mluvím za nás všechny. Chceme se nadále učit, což je nerozlučně spojeno se školou a účastí na seminářích. Chceme, aby nám co nejvíce zajímavých informací přinášel časopis GREEN (casopis-green.cz), připravovaný šéfredaktorem Lubošem Procházkou a redakční radou složenou ze zkušených odborníků, mj. Martina Šindlera a Ing. Kamila Pečenky. Hodláme se scházet na konferencích a dalších akcích. K tomu je zapotřebí nemalá částka peněz, které z příspěvků nás členů ČSG už nestačí. Nabízí se v této souvislosti příležitost pro poděkování Vám všem patronům Českého svazu greenkeeperů. Ještě jednou „Díky!“ za vaše podporování našich aktivit, a tím vlastně také za projevenou důvěru.

Těším se na Vás všechny při dalších setkáních. Jaroslav Pavelčák, předseda ČSG


Green 1/2020

Časopis GREEN

Vážení čtenáři a kolegové,

na koupení času, jeho zastavení, zrychlování nebo zpomalování máme spojené téměř výhradně s filmovými kouzly. Například v Matrixu probíhají souboje zpomaleně právě proto, že si postavy uvědomují každý moment, každý pohyb, každý detail probíhající situace. Bohužel, podobně neuvěřitelná záležitost v podobě nakažlivého infekčního viru Covid-19, který začal přeskakovat z Číny do jiných zemí světa včetně Česka, se nám teď promítá i do naší žhavé současnosti…

Pandemie přinesla zásadní důsledky na společnost, politiku a ekonomiku, golfový svět nevyjímaje. Podle mě se však rychle začalo zapomínat, že jde jen nemoc, která přišla a (snad) zase odejde. Jistě, zanechá za sebou mnoho mrtvých, což je tragédie, ale panika není na místě. Malým, ale výmluvným jasným důkazem budiž, že JEDEME DÁL!. Proto držíte v rukách – byť s pochopitelným menším zpožděním - jarní vydání Greenu. Věřte, že i nadále uděláme vše pro to, abychom novou bezprecedentní situaci přežili s pokud možno co nejméně oběťmi. Ať už těmi finančními – konkrétně přímo existenčně vydavatelskými, pracovními nebo lidskými.

Ale upřímně: Vše výše nadhledovým blankyně modrým perem napsané by bylo pokrytectví. Cílem tohoto Editorialu totiž není nic víc, než vás jako v předešlých vydáních časopisu GREEN především kvalitně informovat – a v prvé řadě přinést Prohlášení předsedy Českého svazu greenkeeperů Michala Voigtse k nastálé nelehké situaci.

Dále se samozřejmě ohlédnout se za nejdůležitějšími oborovými akcemi (za únorovým Seminářem a volební Konferencí na ČZU v Praze – Suchdole, a také za výroční konferencí FEGGA, na kterou do irského Galway odletěli Miloslav Trojan a Jiří Kapeš jako zástupci ČSG), pozvat (na „kulatý“ 10. červnový Slunovrat v resortu Loreta Pyšely) a nastínit trendy (nalistujte si, prosím, článek Jelení střípky z každoroční výstavy Golf Industry Show z floridského Orlanda).

Dále přinést tradiční překlad článku od USGA (tentokrát na téma Co se stane, pokud nebudete udržovat golfové hřiště), inspirovat (Traction Bull Bloc je naprosto spolehlivá baterie s mimořádně dlouhou životností pro golfové vozíky), varovat a doporučit řešení (VIII. pokračování docenta B. Cagaše o nejdůležitějších travních chorobách) i třeba pobavit (Sportovní ples s osobní účastí kompletní redakce časopisu GREEN, zastoupením ČSG a tombolovou účasti firmy AROS-osiva ve Velké Bíteši, a dále křížovka o víkendový pobyt ve vranovském penzionu Jelen).

Pověstnou třešinkou na dortu budiž foto zajímavost z hřiště v Hluboké nad Vltavou. Situaci zakazující pohyb golfistů po hřišti - taková nastane jen jednou za život - využili šikovní hlubočtí greenkeepeři k výstavbě zcela nové vodní nádrže před klubovnou.

Pokud se nám Vás aspoň u dvou tří materiálů podařilo zaujmout, pak bylo cíle tohoto Editorialu, resp. jarního Greenu 1/2020, dosaženo. Ať se Vám líbí!

Přeji Vám pohodové čtení, zdraví, chuť do práce a hodně trávníkářských úspěchů i pohody bez skeptického výrazu na tváři!

PhDr. LUBOŠ PROCHÁZKA, šéfredaktor


KALENDÁŘ AKCÍ


» zobrazit všechny akceNárodní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan