DOPORUČUJEME


ČLÁNKY DLE TÉMATU

Předáno 30 osvědčení o úspěšném absolvování kurzu

Poslední setkání v rámci vzdělávacího projektu Českého svazu greenkeeperů „Zelené vzdělávání v Jihočeském kraji“ proběhlo o víkendu 24. až 25. května. Posluchači předložili 30 písemných prací. Všechny byly obhájeny před odbornou komisí. Jejich autoři obdrželi osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Datum vydání 03.06.2008 Autor Karel Kubata Kategorie Zelené vzdělávání

Obhajoby závěrečných odborných prací

Každý z účastníků vzdělávací projektu „Vzdělávání v oblasti rozvoje a údržby zeleně“ v Karlovarském kraji, který chtěl získat osvědčení o jeho absolvování, musel vypracovat závěrečnou odbornou práci, počítačovou prezentaci a obhájit své vědomosti vystoupením před zkušební komisí.

Datum vydání 12.05.2008 Autor Vladimír Zicha Kategorie Zelené vzdělávání

Vývoj a příklady zahradní a krajinářské architektury

Další praktické cvičení vzdělávacího projektu se zaměřením na rozvoj a údržbu zeleně v Karlovarském kraji, který pořádá SZeŠ Dalovice ve spolupráci s Českým svazem greenkeeperů, se konalo v zámeckém parku Valeč, a dále v krajinné památkové zóně Valečsko, zámeckém parku Chýše a v Klášteru Teplá.

Datum vydání 01.05.2008 Autor Vladimír Zicha Kategorie Zelené vzdělávání

V lavici i na golfovém hřišti

Koordinátorem vzdělávacího projektu Zelené vzdělávání na jihu Čech, který je obdobně jako v ostatních krajích spolufinancován z prostředků ESF a státním rozpočtem ČR, byl Ing. Karel Kubata. Nyní finišující kurz se zaměřil především na údržbu sportem zatěžovaných travnatých ploch.

Datum vydání 16.04.2008 Autor Luboš Procházka Kategorie Zelené vzdělávání

Golfové areály jako místa pro výuku

Návštěvníky našich webových stránek pravidelně informujeme o realizaci vzdělávacího projektu se zaměřením na rozvoj a údržbu zeleně v Karlovarském kraji, který pořádá SZeŠ Dalovice ve spolupráci s Českým svazem greenkeeperů. Během víkendu proběhla dvě praktická cvičení.

Datum vydání 15.04.2008 Autor Vladimír Zicha Kategorie Zelené vzdělávání

Českolipské „Vzděláváním blíže k zeleni“

Do své závěrečné fáze nyní vstupuje projekt „Vzděláváním blíže k zeleni“, financovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, který byl zahájen 1. října roku 2006. Jeho hlavní organizátorem je Euroškola Česká Lípa SOŠ s.r.o.

Datum vydání 25.03.2008 Autor Ivana Kuchařová Kategorie Zelené vzdělávání

Karlovarské zelené vzdělávání finišuje

Projekt „Vzdělávání v oblasti rozvoje a údržby zeleně“ v Karlovarském kraji se připravuje na svůj závěr. Na sklonku minulého roku byl zahájen druhý cyklus přednášek a praktických cvičení v rámci vzdělávacího kurzu, jehož organizátorem je Střední zemědělská škola Dalovice a ČSG.

Datum vydání 15.03.2008 Autor Vladimír Zicha Kategorie Zelené vzdělávání

IPM, Integrated pest management

I když vychází zkratka IPM z anglického základu, stala se součástí běžně používaného odborného slovníku i v našich zemích. V češtině bychom mohli použít výraz „sloučená práce s chorobami a škůdci“. Vnímáte sami, že by to bylo trochu přitažené za vlasy, proto zůstaneme u anglické zkratky IPM.

Datum vydání 12.03.2008 Autor Kamil Pečenka Kategorie Zelené vzdělávání

Světová kapacita přednášela v Karlových Varech

Během uplynulých tří dnů pokračoval vzdělávací projekt SZeŠ Dalovice a ČSG „VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ v Karlovarském kraji“ dalším blokem přednášek, a to pod záštitou Prof. Ing. Františka Hrabě, CSc. z brněnské MZLU. V neděli přednášel Dr. Klaus Müller-Beck z německé firmy COMPO.

Datum vydání 25.02.2008 Autor Vladimír Zicha Kategorie Zelené vzdělávání

Nová publikace o zelených paragrafech

Každý nový rok přináší podstatné změny v právu životního prostředí, ani uplynulý rok 2007 nebyl výjimkou. Na aktuální legislativní vývoj reaguje druhé, přepracované vydání učebnice PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, které vyšlo v pražském nakladatelství C. H. Beck.

Datum vydání 11.02.2008 Autor Luboš Procházka Kategorie Zelené vzdělávání

Green 1/2018

Časopis GREEN

Vážení čtenáři, kolegové,

chyby a omyly patří k lidskému životu. Pokud se však z nich poučíme a naše vědomosti průběžně korigujeme, postupujeme neustále vpřed. Sám velký Aristoteles ve své době tvrdil například, že lidé s většími hlavami potřebují více spánku…

Mám za to, že podnětných a jistě dobře myšlených citovaných pravd jsme v tomto Greenu přinesli opravdu hodně. Rozhodně jsme s nimi nešetřili. Příklady? „Důležitější než rychlost je pro hráče „pravdivost“ greenů, to znamená valivost míčku bez výrazného horizontálního nebo vertikálního úhybu. Rychlé, ale „skákavé“ greeny nikdo neocení.“ nebo „Meteorologům vycházejí předpovědi poměrně často. Musím ale pominout fakt, že i když předpověď vyšla a na té Jižní Moravě opravdu pršelo, tak zrovna ta Kaskáda neschytala zase ani kapku.“ A do třetice: „Existuje velmi mnoho rozhodnutí, kterými ovlivníte nákladnost péče o hřiště i jeho hratelnost. Jednu zásadní věc ale určitě udělejte – odstraňte všechny vysoké porosty v místech, kde by slabým hráčům (k tomu se skoro nikdo nahlas nepřizná, čest všem výjimkám – pzn. red.) překážely. Rádi pak přijedou příště znovu.“

Myslím, že ani jeden z citátů nespadá vyloženě do kategorie „Omylové“. Existence omylů je však přirozená a neměla by nás udivovat. Koneckonců, svět omylů je napínavý jako detektivka od Agathy Christie. A taky chvílemi až k zulíbání úsměvný! Posuďte sami:

V zakládací listině berlínské akademie věd (rok 1700!) se píše, že „prezident akademie je dále povinen ze všech sil přispívat k vyhubení vlkodlaků, permoníků, draků, vodních žínek a bludiček… Aby byl lid účinně vybídnut k této bohulibé činnosti, vypisuje se na vypátrání každé z těchto příšer, ať už je odhalena v děrách, jamách, jeskyních nebo na jezerech, odměna 6 tolarů“. Pobaví výrok francouzského akademika Lalandeho v Journal de Paris v roce 1782 o tom, že je nade vší pochybnost dokázána nemožnost člověka zvednout se do vzduchu, nebo se v něm alespoň udržet Škoda, že to bylo zveřejněno jen necelý rok před vzletem první montgolfiéry s lidskou posádkou…

Vynikající technik Osborne Reylnods prohlásil v roce 1898, že elektřina nemůže být nikdy praktickou formou síly, protože ztráty vzniklé ve vedení jsou příliš velké. Bylo by snazší užívat provazových poháněcích pásů, které by šly od kladky ke kladce, takže by se táhly na míle po celém kraji. A je pravda, že dědeček greenkeeper má rád babičku greenkeeperku jen pro to, že se o něj stará? Mýliti se je opravdu lidské a my doufáme, že jsme se vyložených citovaných nepravd vyvarovali nejen v tomto jarním Greenu, ale bude tomu tak i nadále v jeho dalších vydáních.

Přeji Vám za redakci Greenu pohodové čtení,

hodně zdraví, štěstí a trávníkářských úspěchů v nové sezóně 2018!

LUBOŠ PROCHÁZKA, šéfredaktor
Národní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan